Gallego

Axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que realice os seus estudos no ano 2022

Gallego

Orde do 7 de xullo de 2022 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que realice os seus estudos no ano 2022 (código de procedemento ED531D).

  • O prazo de presentación de solicitudes será un mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

Colectivo: 

Listaxe definitiva de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2022/2023.

 

Relación definitiva de seccións bilingües admitidas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntase a Relación definitiva de seccións bilingües admitidas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2022/2023.

 

Colectivo: 

Listaxe definitiva de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntanse as listaxes definitivas de centros admitidos  no programa Plurinfantil para o curso 2022-2023.

 

Ensinanza: 

Sección: 

Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntanse as listaxes definitivas de centros admitidos para a incorporación á Rede de centros plurilingües para o curso 2022-2023.

 

Sección: 

Resolución definitiva de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Gallego

Colectivo: 

Sección: 

Intercambio de alumnado de Centros Educativos de Galicia e da Région Académique Bretagne

Gallego

Resolución do 14 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da comunidade autónoma de Galicia para participar no programa de intercambio de alumnado de centros educativos de Galicia e da Région Académique Bretagne durante o curso 2022/2023.

  • O prazo de presentación de solicitudes comeza a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Portal Educativo http://www.edu.xunta.gal/portal e rematará o 26 de setembro de 2022.

 

Colectivo: 

Listaxe provisional de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntase a Listaxe provisional de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2022/2023.

  • Ábrese un prazo de cinco días hábiles no que os centros poderán efectuar as reclamacións ou alegacións que consideren oportunas. Deberá adiantarse unha copia da reclamación ou alegación ao enderezo electrónico asesoriadiomas@edu.xunta.gal

Relación provisional de seccións bilingües admitidas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntase a Relación provisional de seccións bilingües admitidas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2022/2023.
 

  • Ábrese un prazo de reclamación e alegación de 5 días hábiles. Deberá adiantarse unha copia da reclamación ou alegación no enderezo electrónico seccionsbilingues@edu.xunta.gal

 

Colectivo: 

Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa Intercambios Escolares EduExchanges presencial para o curso 2022/2023

Gallego

Achégase a Resolución do 20 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia para participar no programa EduExchanges de intercambio presencial de alumnado con centros educativos doutros países durante o curso 2022/2023.

  • O prazo de presentación de solicitudes abrangue do 1 de xullo ao 26 de setembro de 2022, ambos incluídos. 

A solicitude realizarase a través da aplicación Programas Educativos.  Acceso á aplicación

Seleccionarase Programas de Éxito Escolar e a continuación, Programa EduExchanges presencial 2022/23.