Gallego

Convocados os premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2021/22 en centros públicos de Galicia

Gallego

Xúntase a Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2021/22 en centros públicos de Galicia (código de procedemento ED311G).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

 

Colectivo: 

Axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que realice os seus estudos no ano 2022

Gallego

Orde do 7 de xullo de 2022 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que realice os seus estudos no ano 2022 (código de procedemento ED531D).

  • O prazo de presentación de solicitudes será un mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

Colectivo: 

Resolución pola que se establece a Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar (RAOGAL) para o curso 2022-2023

pr
Gallego

Resolución do 19 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece a Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar (RAOGAL), creada con carácter experimental ao abeiro da resolución do 14 de xuño de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, para o curso 2022-2023.

O prazo de solicitude rematará o día 14 de setembro de 2022.

 

Acceso a Plan Recupera 

 

Colectivo: 

Resolución da Dirección Xeral de Formación Profesional pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso académico 2022-2023

Gallego

Próxima publicación no DOG da Resolución do 18 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso académico 2022-2023.

 

Colectivo: 

Intercambio de alumnado de Centros Educativos de Galicia e da Région Académique Bretagne

Gallego

Resolución do 14 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da comunidade autónoma de Galicia para participar no programa de intercambio de alumnado de centros educativos de Galicia e da Région Académique Bretagne durante o curso 2022/2023.

  • O prazo de presentación de solicitudes comeza a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Portal Educativo http://www.edu.xunta.gal/portal e rematará o 26 de setembro de 2022.

 

Colectivo: 

Convocatoria da selección de centros que participarán na Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2022/23 e se ditan instrucións para o seu funcionamento no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

Gallego

Resolución do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros que participarán na Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2022/23 e se ditan instrucións para o seu funcionamento no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

  • O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución e rematará o día 29 de xullo de 2022.

 

Colectivo: 

Convocatoria dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021-2022

Gallego

Xúntase a Orde do 29 de xuño de 2022 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021/22 (código de procedemento ED311E).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 24 de agosto de 2022 e rematará o día 23 de setembro de 2022.

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Convocatoria do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2022

pi
Gallego

Convócase o Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2022 para os centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso escolar 2021/22.

Os centros docentes poderán participar en dúas categorías:

  • Categoría A: destinada a educación infantil e educación primaria.

  • Categoría B: destinada a educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional, formación de persoas adultas e ensinanzas de réxime especial.

Concederanse, para cada categoría, catro premios:

Categorías

Premio

Importe

A

1º premio

5.000€

2º premio

2.500€

3º premio

1.000€

Accésit

500 €

B

1º premio

5.000€

2º premio

2.500€

3º premio

1.000€

Accésit

500 €

 

Os centros premiados co primeiro premio recibirán ademais o distintivo de Centro Educativo Inclusivo.

O prazo de presentación das solicitudes abrangue desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, ata o 30 de setembro de 2022 (incluído).

Colectivo: 

Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2022/23

Gallego

Achégase a Resolución do 17 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se convoca a participación no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso 2022/23.

            Prazo de solicitude: ata o 16 de setembro de 2022.

            Solicitude: a través da aplicación Club de Ciencia 2022/23 (https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos/)

          

Colectivo: 

Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa Intercambios Escolares EduExchanges presencial para o curso 2022/2023

Gallego

Achégase a Resolución do 20 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia para participar no programa EduExchanges de intercambio presencial de alumnado con centros educativos doutros países durante o curso 2022/2023.

  • O prazo de presentación de solicitudes abrangue do 1 de xullo ao 26 de setembro de 2022, ambos incluídos. 

A solicitude realizarase a través da aplicación Programas Educativos.  Acceso á aplicación

Seleccionarase Programas de Éxito Escolar e a continuación, Programa EduExchanges presencial 2022/23.