Gallego

Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Resolución do 2 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en Formación Pedagóxica e Didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2019/20.

 • O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día seguinte ao da súa publicación e terán quince (15) días hábiles de prazo de solicitude, en que se pechará a aplicación Xade.
   
Tema: 
Colectivo: 

Convocatoria de premio de innovación educativa "Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D" para centros públicos

Gallego

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.

Cada centro presentará ata un máximo de 6 equipos. Os equipos estarán configurados por un mínimo de 3 alumnos/as e un máximo de 6; deberán pertencer ao mesmo nivel educativo e estarán titorizados por un docente que pode ser o mesmo para todos os equipos. Procurarase que exista paridade de xénero na elección do alumnado participante.
Cada equipo presentará un proxecto STEM elaborado enteiramente polo alumnado coa dotación que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional realizou aos centros públicos de ensino non universitario dende o curso 2016/17, segundo as seguintes características:

 • Equipamento de robótica educativa
 • Placas de Comunicación  e Programación
 • Equipo de Impresión 3D

Categorías de participación

 • Categoría STEM iniciación, para proxectos sinxelos realizados por alumnado de iniciación. Poderán participar nesta categoría o alumnado de 1º, 2º, 3º da ESO, FP Básica ou PMAR.
 • Categoría STEM afondamento, para proxectos máis complexos. Poderán participar nesta categoría o alumnado de 4º ESO, 1º ou 2º bacharelato.

E ademais, en cada categoría, cada proxecto poderá presentarse aos seguintes “Desafíos”:

 • Desafío Robots: proxecto no que nun escenario un ou varios robots realizan determinadas accións ou tarefas encamiñadas a dar solución a unha situación que teña aplicación na realidade da vida diaria, da industria etc.
 • Desafío Programación: proxecto tecnolóxico que de solución a unha necesidade concreta onde se utilicen linguaxes de programación.
 • Desafío Impresión 3D: proxecto tecnolóxico onde se utilice unha impresora 3D para o deseño e construción de todas ou parte das pezas da maqueta que represente ao proxecto.

Cada proxecto debe presentarse a unha única categoría e un, varios ou todos os desafíos que se propoñen.

Premios:

Haberá 6 premios, un por cada desafío e categoría de 2.000 euros cada un para o centro docente do equipo gañador.  Cada centro poderá recibir un só premio.

A persoa titora de cada equipo gañador recibirá da consellería unha certificación como 1º premio de innovación educativa cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

 • O prazo para presentar proxectos será antes do 30 de setembro de 2019.

Máis información detallada da documentación a presentar para participar, no arquivo anexo da convocatoria.

Colectivo: 

Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Gallego

Achégase a Resolucion do 11 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a participación no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso 2019/20.

 • O prazo de presentación de solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.
   
Colectivo: 

Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Resolución  do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2019/20.

 • O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día seguinte ao da súa publicación e terán quince (15) días hábiles de prazo de solicitude, no cal se pechará a aplicación Xade.
   
Tema: 
Colectivo: 

Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2019/2020

Gallego

Un curso máis, ponse ao dispor dos centros docentes o Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos, que pon de manifesto, unha vez máis, o compromiso da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional con todo o que ten que ver coa construción dunha sociedade democrática, tolerante, solidaria, etc.

O Plan, impulsado desde Delegación do Goberno en Galicia e a Alta Inspección de Educación, ofrece aos centros docentes a posibilidade de solicitar charlas informativas/formativas sobre temáticas como: acoso escolar, drogas e alcol, violencia de xénero, novas tecnoloxías, bandas xuvenís, etc.; charlas impartidas por persoas expertas das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e dirixidas ao conxunto da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias).

Para facilitar a participación dos centros docentes nas actuacións incluídas no Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos durante o curso 2019-2020, achégase a seguinte documentación:

Convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase arquivo coa Convocatoria de 5 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no contexto  das actuacións para o fomento da lectura no ámbito educativo, pola que se incentiva o funcionamento de CLUBS DE LECTURA en centros públicos de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que acollan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional (tanto en réxime ordinario como de persoas adultas) ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2019/2020.

 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 15 de outubro de 2019.
   
Colectivo: 

Convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2019/2020

Gallego

Xúntase arquivo coa Convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 3 de setembro de 2019, no contexto do PLAN LIA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe), do proxecto Radio na biblio, para a introdución da radio nas bibliotecas escolares de centros públicos (integrados no PLAMBE), que matriculan alumnado de infantil, primaria e secundaria, para o curso 2019/2020.

Seleccionaranse 30 bibliotecas escolares para a súa incorporación a este programa. Os 50 centros integrados en Radio na biblio en anteriores convocatorias poderán solicitar a súa continuidade.

 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de setembro de 2019.
   
File: 
Colectivo: 

Convocatorias de programas do Plan Eduemprende dirixidos a alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e formación profesional 2019/2020

Gallego

Aberto o prazo para a participación en diferentes programas desenvolvidos dentro do Plan Eduemprende dirixidos ao alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e formación profesional.

 

Convocado o proceso de selección de centros para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020

Gallego

Coa finalidade de implementar no curso 2019/20 nos centros escolares sostidos con fondos públicos que impartan educación primaria da Comunidade Autónoma de Galicia, o proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, acaba de convocarse o proceso de selección dos centros que participarán no proxecto no vindeiro curso.

Digicraft en tu cole é un programa de formación e reforzo das habilidades dixitais e das competencias asociadas dirixidas a rapaces de entre 6 e 12 anos diseñado pola FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA en colaboración con universidades españolas, que ten como obxetivo potenciar o desenvolvemento da competencia dixital na infancia e na xuventude en España.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de setembro de 2019 (inclusive).

Deberá presentarse o Anexo I debidamente cuberto, xunto coa documentación establecida na convocatoria, en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e remitir copia da solicitude presentada e da documentación ao correo electrónico digicraft@edu.xunta.es

Pode obter máis información sobre o proxecto no anexo informativo.

 

Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019

Gallego

Orde do 26 de xuño de 2019 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzó e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19 (código de procedemento ED311E).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 21 de agosto de 2019 e rematará o día 20 de setembro de 2019.
   
Servizo relacionado: