Gallego

Convocatoria para a autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2024/2025

cuale
Gallego

Resolución do 10 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2024/2025.

  • O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte da publicación da presente resolución no portal educativo http://www.edu.xunta.gal/portal e rematará o día 10 de xuño de 2024.

 

Acceso á aplicación informática do programa CUALE

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2024/25

edixgal
Gallego

Resolución do 15 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2024/25.

  • O prazo de presentacion de solicitudes será desde o 17 de abril ata o 26 de abril, incluídos.

Acceso á aplicación para realizar a solicitude:   Acceso á aplicación

Acceso á web informativa E-Dixgal: https://espazoabalar.edu.xunta.gal/e-dixgal

Correo electrónico: edixgal@edu.xunta.gal

Teléfono de atención: 881997494/981546514

Colectivo: 

Apertura do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2024/25 (ED010A)

Gallego

O único prazo de solicitude de comisión de servizos en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral é do 15 de abril de 2024 ao 26 de abril de 2024, ambos incluídos.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder á páxina web https://www.edu.xunta.gal/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada páxina web.

Ligazón á normativa: Orde de 15 de abril de 2019 (DOG do 30 de abril de 2019)

Máis información: https://www.edu.xunta.gal/cadp

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Apertura do prazo de presentación de solicitudes de comisión de servizo en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde para o curso académico 2024/25 (ED010B)

Gallego

O único prazo de solicitude de comisión de servizos en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde é do 15 de abril de 2024 ao 26 de abril de 2024, ambos incluídos.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder á páxina web https://www.edu.xunta.gal/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada páxina web.

Ligazón á normativa: Orde de 28 de febreiro de 2020 (DOG do 9 de marzo de 2020)

Máis información: https://www.edu.xunta.gal/cadp

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Convocatoria de bolsas para estadías no estranxeiro dirixidas ao alumnado do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía das escolas de arte e superiores de deseño de Galicia

Gallego

Resolución do 11 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria de bolsas para estadías no estranxeiro dirixidas ao alumnado do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía das escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Tema: 

Colectivo: 

Recoñecemento aos proxectos de investigación desenvoltos no marco do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), no curso 2023/24

st
Gallego

Achégase a Resolución do Resolución do 4 de abril do 2024 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convoca o recoñecemento aos proxectos de investigación desenvoltos no marco do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), no curso 2023/24.

  • O prazo de presentacion de solicitudes comeza o día seguinte da publicación desta resolución neste portal e remata o 6 de maio do 2024, inclusive.

Acceso á aplicación

 

Tema: 

Ensinanza: 

Concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Gallego

Xúntase a Orde do 22 de marzo de 2024 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG nº67, do 5 de abril).

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 8 de abril de 2024 ata o día 26 de abril de 2024.

A solicitude de participación xerada previamente na páxina web http://www.edu.xunta.gal/cxt, xunto coa documentación precisa, presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, mediante a solicitude xenérica dispoñible na sede electrónica (código de procedemento PR004A), e dirixirase á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da provincia correspondente.

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de Centros Plurilingües de Galicia para o curso 2024/2025

cp
Gallego

Xúntase a Resolución do 1 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de Centros Plurilingües de Galicia para o curso 2024-2025.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de abril de 2024.

Acceso á aplicación

 

Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (Pluribach), para o curso 2024/2025

pb
Gallego

Xúntase a Resolución do 1 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2024-2025.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de abril de 2024.

Acceso á aplicación

 

Ensinanza: 

Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2024/2025

pi
Gallego

Xúntase a Resolución do 1 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2024-2025.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de abril de 2024.

Acceso á aplicación

 

Ensinanza: