Programa PROA

O programa pretende: potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar do alumnado mellorando as expectativas sobre as súas propias capacidades; axudarlle na formación do seu autoconcepto e na súa integración social; facilitar a continuidade na progresión da acción educativa; incrementar a relación e a comunicación coas familias, favorecendo así a súa implicación no desenvolvemento dos seus fillos e das súas fillas, etc.

  • Instrucións de finais de curso para o programa PROA 2010/2011 (modalidade Acompañamento)

  • Instrucións de finais de curso para o programa PROA 2010/2011 (modalidade Apoio)
  • Documentación PROA acompañamento curso 2010/2011
  • Recursos derivados das Xornadas PROA 2010
  • Recursos derivados das Xornadas PROA 2009

 

Menús Generic node R

CPinnova

Sen términos