Skip to main content

Procedemento para as reclamacións das cualificacións finais: curso 2018/2019 [Actualizada]

As persoas que presenten reclamación quedan convocadas para o martes 2 de xullo ás 12:00 horas onde se lles dará entrega da resolución do centro.