Skip to main content

Procedemento e prazos para reclamación contra as cualificacións finais correspondentes á avaliación parcial previa á FCT en período ordinario, de Ciclos Formativos de Formación Profesional

Procedemento para reclamación contra as cualificacións finais para ciclos de Formación Profesional e modelo de solicitude de reclamación.

Prazos:

  • Comunicación das cualificacións finais (vía AbalarMóbil): 19 de marzo de 2021
  • Prazo de reclamación ante a dirección do centro: do 22 ata as 13:30 horas do 23 de marzo de 2021 (presentaranse por escrito, na secretaría do centro, segundo impreso dispoñible na mesma, dirixidas á dirección do centro).
  • As persoas que presenten reclamación quedan convocadas para o venres 26 de marzo de 2021, ás 12:00 horas, onde se lles dará entrega da resolución da dirección do centro.

Todos os días deberían ser o día contra a Violencia de Xénero