Skip to main content

Día Internacional dos Dereitos Humanos 2020

Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos

Hoxe 10 de decembro celébrase o Día Internacional dos Dereitos Humanos. Conmemórase o día no que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, o 10 de decembro de 1948. Este documento histórico, traducido a máis de 500 idiomas, proclamou os dereitos inherentes a todos os seres humanos sen importar a súa raza, cor, relixión, sexo, idioma, opinións políticas ou doutra índole, orixe nacional ou social, propiedades, lugar de nacemento, nin ningunha outra condición.

Neste curso traballouse o día nas horas de titorías, creando o alumnado de ciclos formativos e ESO unha representación artística Redes Polos Dereitos Humanos e e un mural para a expresión das súas opinións.

Ademais, nas aulas traballáronse os dereitos humanos e avaliáronse noticias do xornal para atopar os dereitos humanos que nelas se vulneran.

 

 

Galería de imaxes do evento

Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos Actividades do día Internacional dos Dereitos Humanos

Esta páxina usa Lightbox2 por Lokesh Dhakar dispoñible en https://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/ baixo The MIT License

Todos os días deberían ser o día contra a Violencia de Xénero