Skip to Content

Profesorado

Ánimo! Vémonos axiña!

Comunicado do Profesorado do IES de Soutomaior

Á Xefatura Territorial de Educación de Pontevedra

O profesorado que conforma o Claustro do IES de Soutomaior, reunido no día de hoxe, venres 13 de marzo de 2020, manifesta a súa disconformidade e rexeitamento das medidas adoptadas polo Consello de Xunta de Galicia tras a suspensión da actividade lectiva nos centros de ensino en relación coa pandemia COVID-19:

  • a obrigatoriedade da presenza física no centro educativo a todo o persoal docente e non docente incumpre as recomendacións da OMS e das autoridades sanitarias da propia Xunta e do goberno de España, que aconsellan desenvolver as obrigas profesionais a través do teletraballo como medida preventiva para poñer freo aos contaxios,
  • as tarefas que deben desenvolver os docentes sen a asistencia do alumnado ao centro poden realizarse de forma telemática e evita a exposición innecesaria ao virus e, polo tanto, poñer en risco na medida do posible a saúde do persoal docente e non docente e das súas familias,
  • a decisión de limitar ao 50% o dereito dos docentes e persoal non docente aos coidados dos seus fillos menores de 18 ou maiores a cargo non garante o dereito inescusable á saúde do menor ou da persoa maior a cargo,
  • a imposibilidade de acollerse á medida anterior ao persoal que non está nesta situación supón unha diferenciación nas condicións laborais entre o persoal do centro, que queda máis exposto ao contaxio,
  • e, aínda que entendemos a situación excepcional que vivimos, consideramos que a comunicación oficial e información das medidas (coñecidas a través da prensa) deberían ser transparentes e facerse directamente e con antelación aos centros, para así poder trasladala correctamente á comunidade educativa e planificar mellor o traballo co alumnado e as familias.

Por todo isto, e pola saúde de todo o persoal do centro e as súas familias, así como do conxunto da comunidade educativa e da sociedade, o profesorado do IES de Soutomaior:

  • establecemos como prioridade o traballo telemático co alumnado para que esta situación afecte o menos posible ao seu desenvolvemento académico, aínda sendo conscientes que esta vía non garante a equidade e o dereito á educación de todas as familias, que non dispoñen dos mesmos medios e recursos,
  • asumimos as medidas trasladadas pola administración educativa, pero consideramos que supoñen un incumprimento grave da obriga da administración de velar pola saúde dos seus traballadores e traballadoras,
  • e solicitamos que sexan reconsideradas para evitar as posibles consecuencias negativas que poidan ter na nosa saúde.

Soutomaior, 13 de marzo de 2020

Profesorado do IES de Soutomaior

Distribuir contido


by Dr. Radut