Skip to Content

ANPA

INSCRIPCIÓN DE FAMILIAS NA ANPA (Asociación de nais e pais do alumnado) "ÁNCORA"

Neste arquivo figura o que hai que facer para ser socio/a da ANPA. É moi interesante para os nosos fillos que esteamos vinculados ao seu centro de ensino. Animádesvos!!

INSCRIPCION SOCIOS

ESCUELA DE PADRES/MADRES/TUTORES

CHARLAS PARA AS FAMILIAS

 
 

No salón de actos do centro terán lugar para as familias varias charlas ao longo dos meses de febreiro, marzo e maio, a cargo de persoal especializado da Garda Civil

Esta iniciativa recóllese dentro do Plan Director para a mellora da convivencia e seguridade nos centros, da Xunta de Galicia.

Están organizadas pola ANPA "Áncora".

  • Luns 18 febreiro ás 18:30 "Acoso escolar e redes sociais."
  • Luns 11 marzo ás 18:10 "Prevención drogodependencias." 
  • Luns 6 maio ás 18:10 "Violencia de xénero."

CONVOCATORIA 18 JUNIO 2018

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DA ANPA ANCORA

DÍA LUNES 18 DE JUNIO DE 2018

1ª convocatoria 18:00    2ª convocatoria 18:30

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.

2.- Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2017/2018.

3.- Actividades extraescolares.

4.- Estado de las obras exteriores, equipos informáticos …

5.- Presentación de candidaturas para la renovación de la Junta Directiva para el curso 2018/2019.

6.- Elecciones

7.- Constitución de la nueva Junta Directiva.

8.- Ruegos y preguntas.

                                                                   

selloancora.jpg

 

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA ANPA ANCORA

 D./Dª. _____________________________________ con D.N.I. ____ ___________ en calidad de padre/madre/tutor del alumno/a del IES REGO DE TRABE y socio/a de pleno derecho del ANPA ANCORA, por el presente documento

MANIFIESTA: El deseo de formar parte de la nueva Junta Directiva cuya elección tendrá lugar el 18 de junio 2018. Y presenta su candidatura a los siguientes cargos:

 

PRESIDENCIA  ___ VICEPRESIDENCIA ____SECRETARÍA ____ TESORERÍA ____ VOCALÍA ____

 

 

 

*El plazo de presentación de las solicitudes de candidatura se abre desde hoy hasta el día 18 de junio 2018 a las 17:00h. Se pueden entregar por email: anpaancora@gmail.com

IMPRESO ALTA ACTIVIDADES 2017-2018

Distribuir contido


by Dr. Radut