Skip to Content

Matemáticas

Acceso directo aos blogues do departamento

Carmen Tutor Paco Barba Ana Viqueira Uxía Fontaíña Natividad Rama

VISITA AO CITEEC (Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil)

O alumnado de 3º ESO visitou o CITEEC en diferentes datas, dependendo do grupo: os días 15 e 22 de xaneiro. Alí fixeron unha visita guiada, en compañía de dúas das profesoras de matemáticas: Uxía Fontaíña e Ana Rico.

Pinchando na imaxe, teredes acceso a un álbum de fotos no que se recollen momentos desa visita.

 

Ficha repaso tema 6-Pilar Orizales

Repaso do tema 6 de Álxebra. 

Pendentes Matemáticas curso 2018/19

Podedes descargar a información nos enlaces que seguen:

 PRIMEIRO TRIMESTRE

  • Alumnado de 2º da ESO con pendentes de 1º ESO, información aquí.
  • Alumnado de 3º da ESO con pendentes de 2º ESO, información aquí.
  • Alumnado de 4º da ESO con pendentes de 3º ESO, información aquí.

 

SEGUNDO TRIMESTRE (DOCUMENTO ÚNICO CON INFORMACIÓN PARA TODOS OS CURSOS)

  • Descarga aquí o arquivo.

 

TERCEIRA ENTREGA PARA TODOS OS CURSOS SEGUNDO PARCIAL

  • Descarga aquí o arquivo

CUARTA E ÚLTIMA ENTREGA PARA TODOS OS CURSOS.

  • Alumnado de 2º da ESO con pendentes de 1º ESO, información aquí. (Todos os exercicos).
  • Alumnado de 3º da ESO con pendentes de 2º ESO, información aquí. (Páxina 1 ex: 5, 17, 20, 27 e 29. Páxina 2 ex: 45.)
  • Alumnado de 4º da ESO con pendentes de 3º ESO, información aquí. (Páxinas: 393, 384, 395, 399, 400, 402, 403, 407 e 408. Todos os exercicios das páxinas anteriores.)

Repaso para o exame

Nos enlaces que seguen podedes ver exercicios tipo para o exame:

 MATERIAL PRIMEIRO TRIMESTRE

CLASE 1º EXAME 2º EXAME 3º EXAME Repaso para a recuperación da 1ª avaliación 
3ºA+B ESO APLICADAS PROBLEMAS-MODELO  PREPARACIÓN 2º PARCIAL - Solucións

PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXE

METODO3ºaplicadas

PROPORCIONALIDADE3apli 

 3ºAPLIC-REPASO1ª
         
3º ESO-C ACADÉMICAS PRÁCTICA PROBLEMAS      3ºACAD-REPASO1ª
         
4º ESO  PROBLEMAS DE COMBINATORIA PROBABILIDADE4º-A-ENUNCIADOS
PROBABILIDADE4A-SOLUCIONS 
  4ºACAD-REPAS01ª 
         
1º BACH

IMPORTANTE: descargade de novo este arquivo se o fixeches antes deste aviso. Había un erro no primeiro exercicio.

RESOLUCIONECUACIONS1ºBAC-CCSS 

    1ºBAC-CCSS-REPASO1ª 

 

MATERIAL SEGUNDO TRIMESTRE

Clase Material Modelos de exame
3ºAplic.  

Álxebra + ecuacións 1º e 2ºgrao

Linguaxe alxebraica

Resolución de problemas con

ecuacións e sistemas

MODELO EXAME PROBLEMAS ECUACIÓNS E PLANTEAMENTO DOS PROPOSTOS

Modelo exame global 2º trimestre

3ºC

Tema Álxebra

 

Alxebra

Sistemas-exame

Linguaxe Alxebraica

Resolución de problemas con

ecuacións e sistemas

Solucións modelos de ecuacións e modelo exame

4ºA

Fraccións Alxebraicas

 

Trigonometría:

Sistemas - exame
1º BACH 

Problemas de ecuacións lineares

Problemas de interpolación polinómica

Exercicios de Funcións e solucións

 Funcións

 

 MATERIAL TERCEIRO TRIMESTRE

Clase Material Modelo exame
3º Aplic.    
3ºC    
4ºA

 RESOLUCIÓN PROBLEMAS DE TASAS DE VARIACIÓN MEDIA

RESUMO XEOMETRÍA ANALÍTICA PARA EXAME

SOLUCIÓN PROBLEMA XEOMETRÍA ANALÍTICA

REPASO EXAMES FINAIS XUÑO

1ª AVALIACIÓN 

2ª AVALIACIÓN 

3ª AVALIACIÓN 

1ºBach

Límites e continuidade

LÍMITES FUNCIONAIS,CONTINUIDADE E DERIVACIÓN

SOLUCIÓN DOS PROBLEMAS DE LÍMITES, CONTINUIDADE E DERIVADAS

APLICACIÓN DA DERIVADA: ENUNCIADOS E SOLUCIÓNS

NOTA: mudaron os exercicios anteriores de aplicación da derivada por erros. Agradécese o aviso no caso de detectar algún outro.

 

 

Moito ánimo.

Problemas de Estatística resoltos e propostos Curso: 3º ESO (Profesor: Francisco Barba)

Podedes descargar os problemas de estatística resoltos facendo clic aquí.

Material de traballo 2ª avaliación da profesora Ana Viqueira

Aquí podedes descargar o material para traballar durantes as vacacións.

Solucionario varios temas 3º ESO profesor: Francisco Barba

Podes descargar o solucionario do tema 5 sobre álxebra facendo clic aquí.

Para descargar o solucionario do tema 6 facendo clic aquí e aquí.

Traballo de reforzo de 2º da ESO da profesora Uxía Fontaíña

Traballo de reforzo de 2º da ESO da profesora Uxía Fontaíña

Podedes descargar os documentos facendo clic en cada un:

 

Traballo Matemáticas para o alumnado de Ana Viqueira.

Aquí poderás descargar material para a materia de matemáticas da profesora Ana Viqueira.

1º ESO - - 2º ESO

podedes descargar o arquivo facendo clic no que corresponda.

Distribuir contido


by Dr. Radut