Skip to Content

Libros de texto

Fondo libros 2022/2023

Está aberto o prazo de participación no Fondo Solidario de Libros de Texto e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2022/23. 

-O prazo de presentación de solicitudes comeza o xoves 19 de maio de 2022 e remata o día 22 de xuño de 2022.

-As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,https://sede.xunta.gal/portada.

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365.

-O formulario de solicitude tamén estará dispoñible nos centros educativos e na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada.

 

 

Devolución libros de texto

26/08/2021 12:12
Europe/Madrid

Publicación das listaxes definitivas do Fondo Solidario de libros de texto (Curso 2020-2021)

 

Xa poden consultar as LISTAXES DEFINITIVAS de "admitidos" e "excluídos" no FONDO SOLIDARIO DE LIBROS para o curso 2020/21 e no taboleiro de anuncios do centro.

*Os libros repartiranse o día da presentación de cada curso da ESO. (Non podemos concretar a data xa que estamos pendentes das instrucións definitivas da Consellería de Educación para poder organizar este inicio de curso)

*Recomendamos non mercar ningún libro ata comprobar que o centro non dispón de existencias.

O cheque de axudas para a adquisición de material escolar entregarase tamén ao inicio de curso, coincidindo coa entrega ordenada dos libros de texto.

Distribuir contido


Educación Boiro

by Dr. Radut