Biblioteca en liña

BIBLIOTECA EN LIÑA

 

LÍRICA MEDIEVAL GALEGO-PORTUGUESA
Cantigas de Amigo Cantigas de Escarnio e Maldizer

Cantigas de Amor

Xograres:

Joan de Cangas

Martin Codax

Meendinho

 

SÉCULOS ESCUROS (XV-XVIII)
POESÍA

TEATRO

 

 

 

 

 

Feixó de Araúxo, Gabriel

A contenda dos labradores de Caldelas

Cornide, Xosé
Cura de Fruíme
Padre Sarmiento

 

SÉCULO XIX

 

POESÍA

 

CASTRO, ROSALÍA DE

BIOGRAFÍA

Cantares Gallegos

Follas novas

CURROS ENRÍQUEZ, MANUEL

BIOGRAFÍA

A poesía galega de M.Curros Enríquez

Aires d´a miña terra

O divino sainete

PONDAL, EDUARDO

BIOGRAFÍA

Queixumes dos pinos

AÑÓN, FRANCISCO

BIOGRAFÍA

A leiteira

Poesías varias

ARMADA TEIXEIRO, RAMÓN

BIOGRAFÍA

Aturuxos

DATO MURUAIS, FILOMENA

BIOGRAFÍA

Follatos

DÍAZ, NICOMEDES PASTOR

BIOGRAFÍA

Á alborada.

Poesías galegas. Égloga de Belmiro e Benigno. A alborada.

HERRERA GARRIDO, FRANCISCO

BIOGRAFÍA

Almas de muller...¡volallas na luz!

Flores do noso paxareco.

Sorrisas e bágoas.

IGLESIA, FRANCISCO Mª DE LA

BIOGRAFÍA

A Galicia

D´o mar e d´a terra

¡Fuge miña rula fuge!

O meu bon amigo e boo patricio gallego o Excmo.Sr.D.Vicene Calderon, Conde de San Joan

LAMAS CARVAJAL, VALENTÍN

BIOGRAFÍA

Espiñas, follas e frores.Colección de versiños gallegos (Ramiño primeiro).

Saudades gallegas

LEIRAS PULPEIRO, MANUEL

BIOGRAFÍA

Cantares gallegos.

MONTENEGRO SAAVEDRA, AMADOR

BIOGRAFÍA

Fábulas i epigramas.

Muxenas

PEREIRA, AURELIANO XOSÉ

BIOGRAFÍA

Cousas d´a aldea

PINTOS, XOÁN MANUEL

BIOGRAFÍA

A Galicia.

A´Galicia.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, XESÚS

BIOGRAFÍA

Costumbres gallegas. A malla.

Cousas d´as mulleres e outras poesías.

Pasaxeiras.

SALINAS, GALO

BIOGRAFÍA

¡Lenda de horrore! A mitra de ferro ardente.

VALLADARES, AVELINA

BIOGRAFÍA

A pobre orfiña

A Ulla

Diálogo entre un peregrino que se dirige a Compostela y un labriego.

Miña joya.

Ôs qu´emigran.

VALLADARES, MARCIAL

BIOGRAFÍA

A.***

Cantigueiro popular.

NARRATIVA

CASTRO, ROSALÍA DE

Conto gallego

LAMAS CARVAJAL, VALENTÍN

Gallegada, tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña

LÓPEZ FERREIRO, ANTÓN

BIOGRAFÍA

A tecedeira de Bonaval

O castelo de Pambre

O niño de pombas

RODRÍGUEZ LÓPEZ, XESÚS

A cruz de salgueiro

VALLADARES, MARCIAL

Maxina ou a filla espúrea

TEATRO

ARMADA TEIXEIRO, RAMÓN

¡Non mais emigración!

 

FANDIÑO, ANTONIO BIEITO

BIOGRAFÍA

A casamenteira

 

IGLESIA, FRANCISCO MARÍA DE LA

A fonte do xuramento

Os ártabros: escena orfeónica

RODRÍGUEZ LÓPEZ, XESÚS

O chufón

SALINAS, GALO

¡Filla...!

A torre de Peito Burdelo

Entre dous mundos

ENSAIO

ARMADA TEIXEIRO, RAMÓN

Casos e cousas

LUGRÍS FREIRE, MANUEL

BIOGRAFÍA

Non máis emigración

 
OUTROS XÉNEROS

IGLESIA, FRANCISCO MARÍA DE LA

Apólogos

LUGRÍS FREIRE, MANUEL

A festa de Tacón

VALLADARES, MARCIAL

Cantigueiro popular

 

 

Distribuir contido