Información de interese

VALES DE MATERIAL ALUMNADO MATRICULADO EN ESO (XUÑO)

O alumnado que xa se matriculou na ESO en xuño pode recoller os vales de material durante o horario da secretaría do centro (9:30 - 13:30)

Impresos matrícula 1º BAC curso 21/22

Listaxe libros de texto curso 21/22

Calendario probas setembro

Impresos matrícula 2º Bacharelato

Documentación necesaria para a matrícula de 2º Bacharelato.

  • FOTOCOPIA DNI
  • FOTOCOPIA TARXETA SANITARIA
  • 2 FOTOS TAMAÑO CARNET
  • AUTORIZACIÓNS ASINADAS POLOS PROXENITORES/TITORES
  • XUSTIFICANTE DE PAGO DE SEGURO ESCOLAR (1,12 €) NA CONTA DE ABANCA: ES08-2080-0183-2630-4000-1028

Para alumnos non procedentes do IES Monte Castelo: XUSTIFICANTE DE CUMPRIR OS REQUISITOS ACADÉMICOS (CERTIFICADO DE CALIFICACIÓNS).

Impreso matrícula

Autorizacións para o curso 2021 / 2022

HORARIO SECRETARÍA: 9:15 A 13:30 H

 

Calendario matrícula 2021 - 2022

Horarios devolución libros. Fondolibros

Distribuir contido