Coidados auxiliares de enfermería

n/d

RESERVA E MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS

ATENCIÓN: INFORMACIÓN IMPORTANTE
RESERVA E MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS


Se tes praza adxudicada nos Ciclos Formativos que se imparten no noso centro deberás proceder á reserva de praza e/ou matrícula nos mesmos.


1. COMO SEI SE ME ADXUDICARON PRAZA?


A listaxe de prazas definitivas adxudicadas podédelas atopar na seguinte ligazón:https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2020-2021


Na listaxe non estaredes identificados por nome, senón por un Código Persoal de Consulta (CPC). Este CPC pódese obter na aplicación web Ciclosadmision , na parte inferior, onde tedes a ligazón “ Ver Código Persoal de Consulta ”. Neste apartado seravos solicitado o voso DNI e o Código de Solicitude . Este Código de Solicitude é o que aparece nos impresos de solicitude de admisión, na parte superior dereita, debaixo do código de barras.


2. COMO RESERVO? COMO ME MATRICULO?


Se o Ciclo Formativo qu e queres cursar che foi adxudicado, deberás reservar e/ou matricularte . Do contrario, perderás a pr aza!

No noso centro, podes estar nalgún destes dous casos:

 

 • Praza adxudicada nun Ciclo Formativo en réxime ordinario : recomendámosvos que fagades a Reserva a través da aplicación web Ciclosadmisio n . A vantaxe deste sistema é que non teredes que pasar polo centro e a formalización da matrícula poderá realizarse máis adiante.
 • Praza adxudicada nun Ciclo Formativo en réxime de persoas adultas : debido ás particularidades destes Ciclos Formativos onde se poden cursar módulos soltos, podedes reservar en liña na aplicación web Ciclosadmision , pero en t odo caso DEBEREDES ACUDIR DE XEITO PRESENCIAL AO NOSO CENTRO DENTRO DOS PRAZOS CO RRESPONDENTES.

Para realizar a reserva: deberedes entrar na aplicación web Ciclosadmision e ir á parte inferior on de aparece unha ligazón a Reserva de prazas adxudicadas/Anulación da reserva.


3. QU E PAPEIS TEÑO QUE TER PARA A MATRÍCULA?

 

 1. Impreso de matrícula que se xunta aquí.
 2. Impreso de autorización de imaxe q ue se xunta aquí.
 3. Fotocopia do DNI
 4. Fotocopia da tarxeta sanitaria
 5. 2 fotos pequenas tamaño carné.
 6. Se non presentache s a solicitude de admisión no noso centro : certificación
 7. Se tes menos de 28 anos : xustificante de pagamento do seguro escolar . O importe do seguro escolar é de 1,12 € €. Deberase ingresar na conta de “Abanca” co ES08 2080 0183 2630 4000 1028


4. CANDO PODO IR AO CENTRO?


Para vir ao noso centro, dadas as circunstancias actuais, agradecémosche que reser ves cita. Para iso, dinos o teu nome, o día e a hora, na seguinte ligazón web:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/IESMonteCastelo1@iesmontecastelo.onmicrosoft.com/bookings/


5. NON SEI COMO FACER, NECESITO MÁIS INFORMACIÓN!


Tedes toda esta información moito máis detallada na seguinte ligazón:


https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2019-2020


Tamén nos podes chamar ao 982 82 82 41 ou consultarnos ao enderezo electrónico ies.monte.castelo@edu.xunta.gal

Notificación estudantes 2º CMCAE COVID-19

04/04/2020 00:03
Atlantic/Bermuda

Damos publicidade á notificación procedente da Subdirección Xeral de Formación Profesional que, en nome da Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, foi dirixida no día de hoxe ao alumnado de 2º curso de réxime ordinario do Ciclo Medio en Coidados auxiliares de enfermaría:

"Estimado/a alumno/a:
A Administración Xeral do Estado mediante as Ordes 295/2020, de 26 de marzo (BOE do dia 28), e 299/2020, de 27 de marzo (BOE do dia 30) vén de habilitar a contratación do persoal que se atope cursando o ultimo curso dos estudos requiridos tanto para a prestación dos servizos nos distintos ámbitos do sector dos servizos sociais como do ámbito sanitario.
Para posibilitar dito procedemento, poñémonos en contacto contigo e coas persoas integrantes da túa promoción do segundo curso do ciclo de COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA para coñecer a dispoñibilidade dos que estean interesados, voluntariamente, en prestar servizos en centros xestionados pola Xunta de Galicia.
Por iso, as persoas dispostas poderanse inscribir na base de datos de “estudantes bolsa covid19” cumprimentando os datos nela exixidos, asi como as preferencias de localidades, no enlace https://www.xunta.gal/función-publica/bolsa-covid19
Posteriormente, e dependendo da dispoñibilidade e das necesidades da administración, porémonos en contacto coas persoas inscritas, para subscribir un contrato de traballo laboral en funcións de apoio relacionadas co funcionamento de ditos centros, coas retribucións propias do ámbito para o que fosen seleccionados.
A duración dese contrato está vinculado á situación actual de crise sanitaria, circunscrita ás necesidades do centro ou ao posto de traballo para o que fosen contratados.
En todo momento este persoal estaría supervisado por persoal técnico cualificado.
Agradézoche de antemán a túa colaboración, atención e dispoñibilidade.
Un cordial saúdo.
Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional"

Lembramos que o alumnado que está a cursar o segundo curso do ciclo medio en COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA é aquel que está a cursar ou está en disposición de cursar o módulo de Formación en Centros de Traballo (que é o único do segundo curso do ciclo).

Solicitude de persoal da Consellería de Política Social

31/03/2020 15:08
Atlantic/Bermuda

Dende a Consellería de Política Social urxe cubrir necesidades de persoal e piden ao noso centro educativo que difundamos esta petición entre as/os TCAEs que poidan estar interesados.

Xa que se trata dunha petición directa da Consellería, podédesvos poñer en contacto co centro educativo a traés do enderezo electrónico ies.monte.castelo@edu.xunta.gal para pasar os vosos datos aos responsables de realizar as xestións necesarias.

Petición axuda de Acolle (agrupación de residencias de maiores)

28/03/2020 14:49
Atlantic/Bermuda

A entidade Acolle (agrupación de residencias de maiores) solicita que desde os centros educativos, se dea traslado ao alumnado de cursos académicos pasados ou, do curso actual que estea a cursar o segundo curso do ciclo de Atención a persoas en situación de dependencia ou do ciclo de Coidados auxiliares de enfermaría, para que dentro da súa voluntariedade, poida colaborar na asistencia a persoas maiores e con discapacidade que se encontran nun momento crítico na loita contra a pandemia ocasionada polo COVID-19.

Para máis información, pódese consultar o documento adxunto ou a web https://www.acolle.org/ 

Charla: "Asistencia a domicilio"

O mércores 29 de maio ás 16:30 horas os alumnos do ciclo medio de coidados auxiliares tanto de ordinaria como de adultos, asistirán a unha charla sobre "Asistencia a domicilio" impartida por membros do Centro Clínico Ribadeo S.L. que está organizada polo departamento de sanidade.

www.cclinicoribadeo.com


As relatoras serán:

-         Patricia Díaz Álvarez: Responsable de Recursos Humanos y Administración de Centro Clínico Ribadeo.

-         Yolanda Pérez Rey: Trabajadora Social-Coordinadora del Servicio de Ayuda a Domicilio.

-         Amparo Díaz López: Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

 


 


Conferencia sobre Alzheimer

Patricia Gómez Lamas, traballadora social do centro de día As Galeras de Oleiros (A Coruña) impartiu unha conferencia sobre "O traballo diario coas persoas enfermas de Alzheimer" a alumnas do Ciclo de Auxiliar de enfermería e Ciclo de Saúde Ambiental.


Programa Leonardo da Vinci 2012

A prensa recolle a noticia para dar maior difusión ó proxecto Leonardo.

O director do centro e a orientadora visitan ás alumnas que están facendo a FCT en Potenza(Italia) na segunda semana de estancia alí. Estiveron en contacto con Manuela, a titora italiana.

 

As alumnas participantes no proxecto Leonardo da Vinci salen do aeroporto de A Coruña o día 2 de novembro en dirección a Potenza (Italia). ¡¡Boa viaxe!!

As alumnas antes de viaxar a Italia recibiron en Burela un curso de italiano de 10 horas para adquirir coñecementos básicos de italiano.

 

 

Nove alumnas do IES Monte Castelo participarán no programa Leonardo da Vinci para realizar parte da FCT do Ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermería en Potenza (Italia).

Nuestro socio de acogida es I.Re.Forr -Istituto Regionale per la Formazione & la Ricerca en Potenza donde nuestras alumnas estarán 4 semanas realizando una parte de su formación en centros de trabajo en un centro italiano.

Soporte vital e desfibrilación semiautomática

Carmen Gandoy, profesora  do Departamento de Sanidade do Ies Monte Castelo comenzou a impartir o curso de "Soporte Vital Básico e Desfibrilación Semiautomática".
 Asisten a él, alumnado do ciclo superior de saúde ambiental e do ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermería, este curso está recoñecido a nivel oficial e o alumnado estará entrenado en maniobras de resucitación cardiopulmonar básica e en uso do desfibrilador semiautomático.O final das sesions teórico-practicas de RCP, DESA....o alumnado  recibirá un diploma. Preme no seguinte enlace e entra na aula virtual como convidado, e terás acceso o material do curso:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecastelo/aulavirtual/course/view.php?id=28


Técnico en Coidados auxiliares de Enfermería

Técnico en Coidados auxiliares de Enfermería

                                                                                                                          ¡¡NOVA OFERTA!!


               

Alumnado do ciclo facendo prácticas nos talleres de Auxiliar de Enfermería do Instituto Monte Castelo


¡¡AUMENTO DA OFERTA FORMATIVA!!

 

CICLO DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

EN RÉXIME DE PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE PRESENCIAL

 

 

¡¡OFERTAS DE TRABALLO!!

NA BOLSA DE EMPREGO

O FINAL DA PÁXINA

CICLO MEDIO DE 1.400 HORAS

 

SAíDAS PROFESIONAIS

 • Atención domiciliaria
 • Saúde bucodental
 • Consultas médicas
 • Residencias 3ª idade
 • Unidades Hospitalización: Xerais,Infantís, Traumatolóxicas,etc.....
 • Equipos de Saúde Mental
 • Unidades de Xeriatría
 • Asuntos sociais
 • Centros balneoterápicos

SAÍDAS ACADÉMICAS

 • Incorporación as modalidades de bacharelato de ciencias da Natureza e da Saúde
 • Ciclos Formativos da Familia de Sanidade


MÓDULOS DE QUE CONSTA ESTE CICLO:

Tres primeiros trimestres (Setembro-xuño) 

Operacións administrativas e documentación sanitaria.............................................55 horas

Técnicas básicas de enfermería..................................................................................320 horas

Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material.................................................160 horas

Promoción da saúde e apoio psicolóxico o paciente...................................................130 horas

Técnicas de axuda odontoestomatolóxica...................................................................130 horas

Relacións no equipo de traballo......................................................................................55 horas

FOL...................................................................................................................................55 horas

 

4º trimestre(Setembro-Decembro)

FCT: Formación en Centros de Traballo.........................................................................440 horas

A realizar en:

Hospital da Costa de Burela.

Clínicas dentais 

Residencia da Terceira idade de Burela.

Centros Sanitarios de Italia.

Páxina do Departamento de sanidade  en Facebook   

 

BOLSA DE EMPREGO

Se precisa un traballador ou traballadora para a súa empresa con algunha dás titulacións impartidas no noso centro, envíenos ó Departamento de Sanidade dó IES Monte Castelo por E-mail ies.monte.castelo@edu.xunta.es os seguintes datos:

Oferta:......................Empresa:................... Contacto:...................Teléfono:...................Enderezo:..................Contrato:..................

Perfil:.......................Data:.......................

A súa oferta de traballo será publicada nesta páxina e retirada cando nolo comunique

 

¡¡NOVA OFERTA!!

               

03-04-2013:

Necesítase Auxiliar de Enfermería para Clínica dental:
Clínica Dental Dr Candia , Avda da Mariña nº 2
671 572 772
Horario de 10,00 a 14,00 e de 16,00 a 20,00

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Se necesita Auxiliar de Enfermería para Clínica Dental

"CLINICA DENTAL CARLOS RODRÍGUEZ CABO" EN FOZ

INTERESADAS/OS EN ESTA OFERTA PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON LA CLÍNICA EN EL TELEFONO Nº 982-132715

DATA DA OFERTA: 10/10/2012.

Auxiliar de clínica dental
Título de la oferta: Auxiliar de clínica dental
Fecha: 20/06/2012

Empresa: Clínica Médico Dental Tábara, S.L.
Perfil del candidato
Nivel de estudios: Formación Profesional grado medio
Área 1: Sanidad - Salud - Investigación
Profesión 1: ATS / Auxiliar Sanitario
Requisitos: Experiencia mínima de dos años desarrollando las funciones de Auxiliar en clínica dental con Odontólogo/a
Años de experiencia mínima: 1
Años de experiencia máxima: 2
Descripción de la oferta
Salario: A convenir
Tipo de jornada Laboral: Jornada Intensiva
Tipo de contrato: Indefinido
País puesto vacante: España
Provincia puesto vacante: A Coruña
Población: A Coruña
Funciones a desarrollar: Necesitamos incorporar a nuestro equipo una Auxiliar de Clínica con experiencia probada trabajando como auxiliar de odontólogo/a.

El perfil de persona que buscamos es un profesional con gran sensibilidad hacia el sufrimiento y el dolor que sobrellevan los pacientes, con capacidad de empatizar con ellos y de generar un ambiente relajado y de confianza en cada intervención.

También nos gustaría que fuera una persona dinámica, con ilusión por seguir evolucionando, gran sentido del orden y disciplina frente a los compromisos que adquiera.
Oferta publicada en : http://www.trabajos.com/ofertas/1193750883/auxiliar-de-clinica-dental/
Sus responsabilidades serán las de asistir al odontólogo/a en el gabinete, por lo que deberá aportar experiencia en esta área. Se requiere conocimientos tanto en la preparación de materiales para las diferentes actuaciones, como del gabinete.
Número de vacantes: 1

 

                                                        -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oferta:......................T. Auxiliar de Enfermería

Empresa:....................Clínica Dental "Segundo Iglesias Garcia"

Contacto:...................Lourdes o Segundo

Teléfono:...................620 249 147  e 982 12 90 70

Enderezo:..................Burela

Contrato:..................

Perfil:.......................Auxiliar de enfermería para clínica dental.

Data:.......................09/06/2011

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Oferta:......................T. Auxiliar de Enfermería

Empresa:....................Clínica Dental "Segundo Iglesias Garcia"

Contacto:...................Lourdes o Segundo

Teléfono:...................620 249 147  e 982 12 90 70

Enderezo:..................Burela

Contrato:..................

Perfil:.......................Auxiliar de enfermería para clínica dental, preferiblemente con domicilio en Burela

Data:.......................3 de Decembro de 2010

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Precísase Auxiliar de Clínica para Clínica Dental en Pontevedra

Interesados/as enviar Curriculum Vitae a :

C/ Loureiro Crespo, nº 13-2º A-B - CP 36002 PONTEVEDRA

( fuente: Bolsa de traballo de "La Voz de Galicia" Domingo 31 de outubro de 2010)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta:...................... T. Auxiliar de Enfermería

Empresa:....................Clínica Dental " Segundo Iglesias García y Lourdes Linares Regueira"

Contacto:................... Lourdes Linares

Teléfono:................... 620 249 147

Enderezo:.................. Avda Asturias 21-23, Local 1º D ( RIBADEO )

Contrato:..................

Perfil:.......................Auxiliar de enfermería para clínica dental

Data:.......................14 de Outubro de 2010

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Oferta:...................... T.Auxilar de Enfermería

Empresa:.................... Clínica Cabo

Contacto:...................

Teléfono:...................

Enderezo:.................. R/ García Lorca (Foz)

Contrato:.................. Xornada de mañá e tarde

Perfil:....................... Auxiliar de enfermería para clínica dental

Data........................ 21 de maio de 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta:...................... Técnico en coidados auxiliares de enfermería

Empresa:.................... Flexiplan

Contacto:................... Eva

Teléfono:................... 982267196

Enderezo:.................. Foz

Contrato:..................

Perfil:....................... Auxiliar de enfermería para clínica dental

Data:....................... 5 de febreiro de 2010

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉCNICOS EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Oferta:...................... Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería

Empresa:.................... Clínica Dental Segundo y Lourdes

Contacto:................... Lourdes

Teléfono:................... 620 294 147........630 622 080

Enderezo:.................. Burela

Contrato:..................

Perfil:....................... Auxiliar de enfermería para clínica dental

Data:....................... 13 de Outubro de 2009

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÉCNICOS EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

OFERTA:....................................................................... Técnico Auxiliar de Enfermería

EMPRESA:..................................................................... Clínica dental " Dr Candia"

CONTACTO:.................................................................. Eladio

Teléfono:.................................................................... 671 572 772

ENDEREZO:.................................................................. Avenida da MARIÑA, nº 2

CONTRATO................................................................. A tempo completo.

PERFIL....................................................................... Coñecementos de informática

DATA......................................................................... 28 de setembro de 2009.

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

TÉCNICOS EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

OFERTA....................................T.Auxilar de Enfermería

EMPRESA.................................. SENES Axuda no fogar

CONTACTO............................... Iria

TELÉFONO................................ 981 140886

ENDEREZO................................ R/ Villa de Carral, 22-Baixo

CONTRATO................................. Temporal por obra

PERFIL..................................... Que sepa realizar movilizacións.Contratación inmediata.

DATA........................................ 25 de setembro de 2009

 

Distribuir contido