Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA

 CURSO 2019-2020

 

 

 

 

ESO

1º CURSO (EDIXGAL)
2º CURSO (EDIXGAL)
3º CURSO
4º CURSO

 

 

BACH

 

 

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 

ARTES

 

 

 

 

 

CICLOS

FORMATIVOS

 

CICLO MEDIO DE COIDADOS AUXILIARES  DE ENFERMERÍA (CM CAE) :    ORDINARIA E ADULTOS

 

 

CICLO SUPERIOR DE  SAÚDE AMBIENTAL (CS SA)

 

 

CICLO SUPERIOR DE  ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA (CS EAS)

 

 

 

 

 

 

 

ADULTOS

 

 

ESA

PRESENCIAL 

 

 

Mód. 1-2

 

 

Mód. 3-4

 

 

BACHARELATO 

1º CURSO E 2º CURSO

SEMIPRESENCIAL

 

 

 

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

 

CUALE ALUMNOS

 

 

Francés

A1, A2

Inglés

A1, A2, B1, B2

AULA MENTOR

Cursos de formación a distancia a través de Internet

 

 

 

Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermería (Título de Técnico Auxiliar- LOXSE) 1400 horas

 

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria 55
CM0FOL Formación e orientación laboral 55
CMHC55 Horas á disposición do centro 55
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente 130
CM0RET Relacións no equipo de traballo 55
CM0310 Técnicas básicas de enfermería 320
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica 130
CM0302 Formación en centros de traballo (FCT-prácticas laborais) 440

 ** O ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermería en réxime de adultos está cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

 

Ciclo Superior de Saúde Ambiental  (Título de Técnico Superior- LOXSE) 2.000 horas

 

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS
CS0440 Aguas de uso e consumo 345
CS0445 Contaminación atmosférica, ruídos e radiacións 185
CS0FOL Formación e orientación laboral 55
CSHC80 Horas á disposición do centro 80
CS0481 Organización e xestión da unidade de saúde ambiental 110
CS0626 Produtos químicos e vectores de interese na saúde pública 185
CS0447 Control e vixilancia da contaminación da alimentación 295
 CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde 130
 CS0496 Proxecto integrado 90
 CS0510 Residuos sólidos e medio construído 145
CS0459 Formación en centros de traballo (FCT-prácticas laborais) 380

 

Ciclo Superior de Ensinanza e Animación Sociodeportiva (Título de Técnico Superior-LOE) 2.000 horas

 

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS
        1º              MP1136        Valoración da condición física e intervención en accidentes                                                           240       
MP1138 Xogos e actividades físicorecreativas e de animación turística 160
MP1139 Actividades físicodeportivas individuais 186
MP1141 Actividades físicodeportivas de implementos 160
MP1143 Metodoloxía do ensino de actividades físicodeportivas 107
MP1145 Formación e orientación laboral 107
MP1123 Actividades de lecer e tempo libre 156
MP1124 Dinamización grupal 123
MP1137 Planificación da animación sociodeportiva 53
MP1140 Actividades físicodeportivas de equipo 140
MP1142 Actividades físicodeportivas para a inclusión social 105
MP1144 Proxecto de ensino e animación sociodeportiva 26
MP1146 Empresa e iniciativa emprendedora 53
MP1147 Formación en centros de traballo 384

 

 

 

Distribuir contido