Skip to Content

Música

CURSO 2021-2022

 


 

 

https://juanpemoon.files.wordpress.com/2014/06/gifs-animados-de-musica-4.gif?w=612

 

O Departamento de Música créase no IES Lucus Augusti de Lugo no curso 1998/99 ao abeiro do Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos Institutos de educación Secundaria. 

Actualmente, a área de música impártese nos seguintes niveis: 

 

ESO:

- Obradoiro de Música 1º ESO

- Música 2º ESO

- Música 2º ESO (bilingüe - Inglés)

- Música 3º ESO

Música 3º ESO (bilingüe - Inglés)

- Música  4º ESO   

BACHARELATO:
- Linguaxe e práctica musical 1º  BAC 

 

 

Xefe/a de departamento:   

  Ana Belén Abeledo Santos

Profesores/as do departamento

Profesor/a

Materia/s que imparte

 Titoría

Ana Belén Abeledo Santos

 
1º ESO - Obradoiro de Música
2º ESO C - Música
2º ESO A - Música-bilingüe
3º ESO A - Música
3º ESO B/C e D - Música-bilingüe
4º ESO - Música
1º BAC - Linguaxe e Práctica Musical
 

 Mércores 11.15-12.05

   

 

 O resto de grupos serán impartidos polas seguintes profesoras:

- 2º ESO B e D: Mª Paz Fernández González (Departamento de Xeografía e Historia)

- 3º ESO B: Julia Amado Fuentes (Departamento de Inglés)

- 3º ESO C: Blanca Castro Gerpe (Departamento de Xeografía e Historia)

PROGRAMACIÓN

De conformidade coa ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, cómpre ditar as seguintes modificacións na programación do departamento de Música:

- A 3º Avaliación para a ESO realizarase despois do 6 de Xuño de 2022.

- A Avaliación Final para a ESO realizarase a partir do 22 de Xuño de 2022.

- A Avaliación Ordinaria para 1º de bacharelato realizarase despois do 6 de Xuño de 2022.

- A Avaliación Extraordinaria para bacharelato realizarase a partir do 22 de Xuño de 2022.

Desaparece, polo tanto, a avaliación Extraordinaria para a ESO.

Entre o 6 de xuño e o 22 de xuño realizaremos as seguintes actividades:

- Actividades de recuperación: dirixidas aos alumnxs que non superasen a materia na avaliación ordinaria (Bacharelato) e a 3º avaliación (ESO). 

- Actividades de ampliación: dirixidas aos alumnos que superasen a materia pero tamén poderán participar os alumnos con materias suspensas sempre que non interfiran no seu propio beneficio de reforzo das diferentes materias suspensas.

LIBROS DE TEXTO:

Actualmente, non hai libro de texto en nigunha das materias deste Departamento. Nos grupos da ESO todo o material estará na plataforma de ensino virtual E-Dixgal. O dos grupos de Bacharelato estará na aula virtual do Centro.

 

ALUMNOS COA MATERIA DE MÚSICA PENDENTE:

O seguimento dos alumnos coa materia de Música pendente faráse a través dos cursos da aula virtual do Centro

- Música 3º ESO

- Música 2º ESO

Alí teñen material de estudo: apuntamentos, audicións, pezas para interpretar e demáis instruccións.

Poden poñerse en contacto coa profesora para matricularse e calquera dúbida e/ou aclaración pode facersea través da mensaxería da aula virtual.

Realizaranse dúas probas escritas para avaliar os contidos teóricos que se desenvolverán nas seguintes datas:

- Alumnos pendentes de Música 3º de ESO:

 1º parcial: Martes 1 de febreiro ás 9:55h na Aula de Música

 2º parcial: (pendente de determinar)*

- Alumnos pendentes de Música 2º de ESO:

 1º parcial: Xoves 3 de febreiro ás 13:25 na Aula 15

 2º parcial: (pendente de determinar)*

Na primeira data avaliaranse a primeira metade das unidades didácticas. De superarse esta proba, no segundo exame avaliaríanse a segunda metade. De non superarse a primeira proba, na segunda data avaliaríase a totalidade das unidades.

Para avaliar a parte práctica (de interpretación), os alumnos poden enviar pola plataforma eva- edixgal un vídeo interpretando as pezas propostas no que se vexa claramente que son eles quen a están interpretando ou ben facelo o día do exame.

* Data do exame final/2º parcial para aqueles alumnos con materias do Departamento de Música pendente: 

Venres, 6 de maio de 2022 ás 10:25h. na Aula de Música

 

Distribuir contido


by Dr. Radut