Administración

Curso AFD de Operacións de Servicios Auxiliares Administrativos e Xerais

O día 26 de Abril comeza o curso AFD de Operacións de Servizos Auxiliares Administrativos e Xerais para desempregados menores de 30 anos impartido polo departamento de Administración. A duración é de 448 horas. Para matriculación ou información dirixirse a oficina de emprego de Cangas.

Este curso ten 40 horas de prácticas en empresas.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesjohancarballeira/?q=system/files/u2/Fondo_social_europeo.jpg

 


 

Páxina do departamento de Administración

 

Presentación do departamento


 

 

DATOS XERAIS DOS CICLOS

Ciclo Superior de Administración e Finanzas

   Qué se aprende a facer?

Organizar e realizar a administración e xestión de persoal, das operacións económico–financeiras e da información e asesoramento a clientes ou usuarios, tanto no ámbito público como privado, segundo o tamaño e actividade da empresa e organismo e de acordo cos obxectivos marcados, as normas internas establecidas e a normativa vixente.

Información Básica (PDF)

Requistos de acceso (PDF)

 Probas de acceso aos ciclos superiores (Xunta de Galicia)

Mais información
Ciclo Medio de Xestión Administrativa   NOVO TITULO!

    Qué se aprende a facer?

Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Información Básica(PFD)

Requisitos de Acceso(PDF) 

Probas de acceso aos ciclos medios (Xunta de Galicia)

Mais información

 


DATAS DOS EXAMES DA AVALIACIÓN FINAL

Para alumnos con avaliacións pendentes ou perda do dereito a avaliación continua

    Ciclo Medio XEAD

Módulo       Data     
Hora
Contabilidade xeral e tesouraría  17-06  10.30
 Productos e servizos financeiros e de seguros básicos  21-06  8.50
 Aplicacións informáticas  22-06  8.50
 Comunicación, arquivo de información e operatoria de teclados  20-06  10.00
 Formación e orientación laboral  21-06 16.00
 Principios de xestión administrativa pública  20-06  12.00
 Xestión administrativa de compravenda  22-06  12.00
 Xestión administrativa de persoal  21-06  12.00


   

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Ciclo Superior ADFI

Módulo Data Hora
Recursos Humanos  22-06  8.50
Contabilidade e Fiscalidade  22-06  12.00
Xestión Financeira  20-06  8.50
Aplicacións Informáticas  21-06  11.00
Xestión de Aprovisionamento  21-06  8.50

 

   

 

 

 

 

 

2º Ciclo Superior ADFI

Módulo Data Hora
 Administración  Pública  20-06  8.50
 Auditoría  21-06  8.50
 Productos e Servicios Financeiros  17-06  8.50
 Proxecto Integrado  20-06  12.00
 Proxecto Empresarial  22-06  8.50
 Formación e Orientación Laboral  21-06  12.00
 Xestión comercial e servizos de atención ao cliente  22-06  12.00


Composición departamento administración

Presentación departamento

 

O Departamento de administración está composto por 10 profesores e profesoras. No curso 2011/2012 entra o novo curriculum de ciclo medio de Xestión Administrativa, que consta de dous cursos académicos.

Requisitos de acceso a ciclos:

Curso Clase Data
1º Eso Aula 12 25-05
 2º ESO
 Aula 8  26-05
Recreo 1º CM Horas clase
11,20-12 9-10

enlace a pdf

Powered by Drupal - Design by artinet