[Actividade recente]

Título Tipo Nome Data de envio
CABALGATA DAS VALKIRIAS. RICHARD WAGNER Artigo do blogue susana.sueiro 21/01/2022 - 15:53
English for toddlers. Páxina maria.almudena.... 20/01/2022 - 08:42
GARABATO E TINTA. O CONCURSO Artigo do blogue susana.sueiro 19/01/2022 - 15:20
English for toddlers. Páxina maria.almudena.... 19/01/2022 - 14:55
English for toddlers. Artigo do blogue maria.almudena.... 17/01/2022 - 18:36
WASSILY KANDINSKY Artigo do blogue susana.sueiro 17/01/2022 - 17:34
RESERVA DE PRAZA 2022_23 Historias pipaca 17/01/2022 - 13:34
CANCIÓN DAS CORES Artigo do blogue susana.sueiro 14/01/2022 - 13:31

Distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en Educación Primaria e Educación Secundaria para o curso 2021/22.

Orde do 28 de outubro de 2021, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertado no curso 2021/22, (Código ED330E)

  Beneficiarios:

 1. Alumnos que fosen beneficiarios da axuda para adquirir material escolar (50€) neste curso 2021-22.
 2. Que non fosen beneficiarios da axuda por diferentes circunstancias, pero:
  1. Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior 6.000€
  2. Este matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual o superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

 Procedemento:

 1.  Os beneficiarios do punto 1, non teñen que presentar solicitude algunha
 1. O alumnado recollido no punto 2, deberá presentar a seguinte documentación do procedemento ED330E, na secretaría do centro.

  Documentación:

 1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:
  1. Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)
  2. Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
   • En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
   • Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
    • Certificado de volante de convivencia.
    • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 Prazos:

 •  Para presentar as solicitudes: dende o 15 de novembro ao 26 de novembro de 2021 (inclusive)

 Horario entrega solicitudes:

 •  9:10 h ata 13:00 h

Impresos:


·        ANEXO I  e ANEXO II