Skip to Content

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 21/22

O prazo para a presentación  de solicitudes  de admisión  de novo alumnado estará aberto do 1 ao 22 de marzo.

As solicitudes  poderán presentarse:

  • A través da aplicación “admisionalumnado”: 

        https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

  • Na secretaria do Centro, con cita previa  (09:45 – 11:10h)

 Formulario para tramitar a solicitude:

O Formulario normalizado ED550B, a través do cal se tramita a solicitude, pode descargarse:

  • Da páxina Web do centro (premendo no arquivo adxunto que atoparedes abrindo esta publicación desde o título).
  • Da aplicación “admisionalumnado": https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/
  • Da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección: http://www.xunta.es/portada 
  • O colexio facilitará, de forma gratuíta, unha copia en papel do formulario ás persoas interesadas que a soliciten.

 AVISO IMPORTANTE

   Cada familia só poderá presentar unha única solicitude no centro no que  solicite praza en primeiro lugar.

  A solicitude de admisión de alumnado poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos/as comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia. Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situación de violencia de xénero.

PRAZOS

PRESENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN: Do 1 ao 22 de marzo

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS ADMITIDOS/AS: Antes do 25 de abril

RECLAMACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS: 3 días hábiles a partir do día seguinte á publicación das listaxes.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDOS/AS: Antes do 15 de maio

FORMALIZACIÓN DE  MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño

DOCUMENTACIÓN

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Aministracións Públicas.

b) Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/-a.

c) Certificado oficial do expediente académico.

d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso, para o seu cotexo (en caso de violencia de xénero non será esixible)

PRAZAS VACANTES  PARA O CURSO 21/22

CURSO PRAZAS VACANTES
12 + 3 NEAE
15
 9
16
5
8

CEP CARLOS CASARES ALXÉN

Benvid@s ao CEP Carlos Casares
 
   
 

Grixó, s/n
36458 Alxén-Salvaterra de Miño
PONTEVEDRA
 
886110724             

886110725

09:40-14:40

Distribuir contido


by Dr. Radut