Skip to Content

PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2022 - 2023

O 1 DE MARZO, abreu o prazo de preinscrición correspondente ao alumnado que desexa cursar estudos o curso académico 2022-23 no noso centro educativo e que actualmente non está matriculado nel.

O prazo abrangue do 1 ata o 21 de marzo do 2022

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo solicitado en primeiro lugar ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

Poden descargarse os impresos accedendo a súa web dende o 1 de marzo, e tamén estarán a disposición das familias no propio centro a partir do 3 de marzo.

 

HORARIO DE ATENCIÓN EN CENTRO:  - Todos os días de 10:00 a 13:30h.

                                                                - Luns 15:45h a 17:00h

No caso de non poder acceder neste horario, poden chamar ao centro para solicitar cita.

ENLACE WEB ADMISIÓN

Documentación Admisión:

   - DNI dos pais, do alumno/a e dos membros computables da unidade familiar.

   - Libro de familia onde figuren todo os membros da unidade familiar.

   - Tarxeta sanitaria do alumno/a.

   - Folla de empadroamento actualizado de toda a unidade familiar.

   - Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

   - Carnet ou documento que acredite a condición de familia numerosa e/ou monoparental se procede.

   - Xustificante de concurrencia de minusvalía do alumno/a a matricular, pais/nais, titores/as legais ou irmáns.

*De toda a documentación relacionada (salvo a folla de empadroamento), deberán traer as fotocopias feitas xunto cos documentos orixinais para poder proceder ao cotexo dos mesmos.

AdxuntoTamaño
ED550A-C_2021_2022.pdf1.33 MB
ED550B-G-20222023.pdf1.31 MB
INFORMACION XERAL.pdf64.04 KB


page | by Dr. Radut