#bescolaresgalAbertas: Familias na biblioteca escolar

 

 

 

Enfrontamos o segundo trimestre dun curso cheo de incerteza no que as bibliotecas escolares galegas deron apuntalado actividades sistematizadas e a participación e colaboración da comunidade educativa.

É o caso da implicación das familias, esas que estiveron aí durante o cese da actividade presencial e que continúan agora, presencial ou virtualmente, coas súas lecturas, colaboracións, participando nos proxectos, na radio, nos clubs de lectura...

Os bos resultados desta vinculación levaron aos centros a buscar a situación máis axeitada para seguir procurando a súa complicidade e implicación nas propostas e actividades da biblioteca escolar.

 

Imaxe da biblioteca do CRA de Culleredo (A Coruña)

 

Participación das familias nas bibliotecas escolares galegas: