Educación Dixital

 

Xefatura de departamento

Ignacio Rodiño Caramés // cafi.tic@edu.xunta.gal educaciondixital@edu.xunta.gal // Telf. 881544619

Asesores/as

Agustín Carracedo Santos // cafi.tic.redes@edu.xunta.gal // Telf. 881544615

Fernando De Castro Miguel // cafi.tic.proxectos@edu.xunta.gal // Telf. 881544622

Mª del Pilar Rodríguez Fernández // cafi.tic.formacion@edu.xunta.gal // Telf. 881544616

Tania Rodríguez García // cafi.tic.recursos@edu.xunta.gal // Telf. 881544620

Margarita Santiago Pazos // cafi.tic.web@edu.xunta.gal // Telf. 881544621

Javier Seoane Bascoy // cafi.tic.programas@edu.xunta.gal // Telf. 881544617

José Antonio Vicente Rodríguez // cafi.tic.contidos@edu.xunta.gal // Telf. 881544618

 

Itinerario TIC

Compartir materiais para o Espazo Abalar

Asesoramento das licenzas de formación

Información sobre PLATEGA

Cursos abertos na aula virtual do CAFI

Información sobre o Proxecto Abalar

Vídeos da Rede de Formación

Listado de asesores TIC de Galicia

Infografía: FPROFE

Propón actividades.

   

 

Actividades
17
17/10/2016 - 21/12/2016
Aula virtual CAFI
Recursos
23/10/2013 | 12:58
21/10/2013 | 11:51
06/06/2013 | 18:10