Atención e formación en centros

 

Xefatura de departamento

Agapito Muñiz Llanos // cafi.centros@edu.xunta.gal, cafi.zona1@edu.xunta.gal // 881544605

 

Asesoras/es

Sandra Domínguez Carreiro // cafi.zona6@edu.xunta.gal // 881544643

Daniel Blanco Carpente  // cafi.zona8@edu.xunta.gal // 881076494

Alicia Mª Fernández Méndez // cafi.zona10@edu.xunta.gal // 881544651

Anxos Paz García // cafi.zona2@edu.xunta.gal // cafi.be@edu.xunta.gal // 981525606

David Penas Amor // cafi.zona4@edu.xunta.gal // 881544652

Mª Dolores Ramberde Sexto // cafi.zona5@edu.xunta.gal // 881544653

Marta Río Rey // cafi.zona3@edu.xunta.gal // 881544516

Mª Esperanza Vázquez Iglesias // cafi.zona7@edu.xunta.gal // 881544599

Mª Carmen Vieites Salvado // cafi.zona9@edu.xunta.gal // 881544517

 

Para ver o/a asesor/a de referencia de cada centro e o seu horario de atención, podedes consultar o Mapa de Zonas de asesoramento.