WebTrasancos

INFORMACIÓN CORONAVIRUS

Estimadas familias:

Ante a alarma que se está creando con esta enfermidade, informarlles que no noso centro dispoñemos de todo o que nos recomenda a Consellería, xabón e papel en todos os baños e tamén nas zonas comuns e na conserxería do centro.

Fai días foron publicadas nesta web as recomendacións do ministerio e da Consellería ademais do correo que nos remitiron.

Tamén referente ás viaxes, sobre todo Roma, chamouse ao Ministerio, Consellería e Inspeccion Educativa antes e despois da chegada dos alumnos e seguimos estrictamente todas as instruccións que nos deron e que están dentro da nosa competencia.

Non é da nosa competencia suspender as clases nin  suspender a estes alumnos do dereito de asistencia.Isto é competencia, estrictamente, da Consellería de Educación.

En todo caso, dende o centro serán seguidas todas as recomendacións en todo momento.

VIDEO EXPLICATIVO DAS PROBAS ABAU 2020

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) acaba de publicar un vídeo explicativo acerca das probas  de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) do presente curso 2019/20 coas instruccións para o alumnado que se presente ás mesmas.

 

VIDEO ABAU 2020

INFORMACIÓN CORONAVIRUS

 Adxuntamos as recomendacións que recibimos da Consellería respecto á crise do Coronavirus.

CORONAVIRUS PARA EDUCACIÓN

En relación coa epidemia de coronavirus no norte de Italia (neste momento nas rexións do Piamonte, Lombardía, Veneto e Emilia-Romagna) e, despois de ter coñecemento de viaxes do alumnado de determinados colexios e institutos, tanto públicos coma privados; ou de intercambios de alumnado con este país, pregámosche difundas esta información a todos os centros públicos é privados de Galicia, para que lla acheguen ao alumnado e profesorado que participou ou vai participar neste tipo de viaxe ou intercambio.

 

As viaxes e intercambios coas rexións afectadas deberían evitarse agás que sexa estritamente necesario facelo.

 

Ademais, xuntamos as ligazóns para información sobre o coronavirus, tanto da páxina de Saúde Pública coma do Ministerio de Sanidade

 

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

 

En atención ao anterior, o Ministerio de Sanidade recomenda non viaxar a zonas afectadas, que poden variar co transcurso do tempo, polo que convén informarse dos territorios na páxina web do ministerio.

 

En relación coas persoas, alumnado e profesorado que retornen de zonas afectadas(norte de Italia), a súa actividade será a normal, pero deben mostrar atención a aparición de calquera sintomatoloxía e nese caso poñerse en contacto co 061 ou co 112.

 

Prégase que os centros que teñan previsto viaxar a zonas de risco ou que teñan recibido alumnado e profesorado das zonas de alerta epidemiolóxica sigan atentamente as instrucións das autoridades sanitarias. A información está dispoñible nas páxinas do Sergas e do Ministerio de Sanidade e actualízase con frecuencia.

 

Para consultas puntuais ou intervención sanitaria 061 ten establecido un número de teléfono de atención.

 

Atentamente,

 

O secretario xeral técnico

 

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

Orde do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B).

 

  • O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
     
  • A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina webhttp://www.edu.xunta.es/axudasle.

Pinchando aquí pódese atopar o cartel coa información complementaria.

 

 

PRAZO DE ADMISIÓN CURSO 2020/21

O  alumnado de nova incorporación que queira solicitar praza para o próximo curso no IES TERRA DE TRASANCOS pode facer a solicitude da seguinte forma:

-O PRAZO DE ADMISIÓN está aberto entre os días 1 e 20 de marzo (este día é un día non lectivo no centro polo que o centro permanecerá pechado, non obstante poderase entregar a documentación tamén o luns 23 de marzo)

Dentro dese prazo deberán facer entrega na Secretaría do Instituto o Anexo II (impreso de Solicitude de Admisión que pode atoparse no apartado de Secretaría, na marxe esquerda desta web)ou ben facelo a través da aplicación admisiónalumnado.

 

EXAMES FINAIS 2º CURSO CICLOS MARZO 2020

Este é o calendario de exames finais de 2º curso dos ciclos medio e superior previos á realización da FCT (marzo-xuño 2020):

 

2º Ciclo Medio Xestión Administrativa

2º Ciclo Superior Administración e Finanzas

ADMISIÓN A PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2020

 O prazo de presentación de solicitudes para a inscrición as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior comenzará o 10 de febreiro e finalizará o 19 de febreiro de 2020.

Todas as solicitudes deberán de facerse a través da aplicación informática Ciclosprobas, que para a convocatoria 2020 estará dispoñible desde o día 10 de febreiro.

O alumnado que desexe inscribirse terá á súa disposición un ordenador e unha impresora no centro para facela.

Toda a información e a documentación referente ás probas de acceso aos ciclos formativos poderá consultarse dentro da pestana “Probas” do menú da páxina web: http://www.edu.xunta.es/fp

Novidades da convocatoria 2020:

  • Na convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior para o ano 2020 as persoas solicitantes soamente poderán cubrir a solicitude de admisión ás probas a través da aplicación informática "Ciclosprobas" , que funcionará como asistente, desde a opción dispoñible na páxina www.edu.xunta.es/fp/probas ou ben directamente na desde a seguinte ligazón: (https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do). Polo tanto, os centros de inscrición soamente deberán recoller aquelas solicitudes que foran realizadas a través da aplicación "Ciclosprobas".

 

 

 

 

 

 

RESERVA PRAZA PARA O CURSO 2020/21

Entre o días 1 e 17 de febreiro (incluidos) está aberto o procedemento de reserva de praza para o curso 2020-21 para alumnos que cursen 6º de Primaria no CEIP A Gándara de Narón, para vir facer 1º de ESO ou os dos outros centros adscritos: CPR Jorge Juan e CPR Santiago Apostol, para vir estudar 1º de Bacharelato.

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación no menú:
 Solicitudes – Reserva – Crear
IMPORTANTE: Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital.
Prazo de solicitudes: Do 1 ao 17 de febreiro

O resto do alumnado que queira matricularse no noso centro e que non cursen estudos nun centro adscrito, terán aberto entre os días 1 e 20 de marzo o procedemento de Solicitude de Admisión. Dentro dese prazo deberán facer entrega na Secretaría do Instituto o Anexo II (impreso de Solicitude de Admisión que pode atoparse no apartado de Secretaría, na marxe esquerda desta web)ou ben facelo a través da aplicación admisiónalumnado.

 
 
.
 

INFORMACIÓN ABALAR PARA FAMILIAS

Estimadas familias:

Neste enlace atoparedes as novas funcionalidades de abalarMóbil

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/29577

RUTAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS E LITERARIAS EN INGLÉS, OUTONO 2019.

Onte, mércores día 6 de novembro, publicouse a listaxe definitiva de centros educativos cuxos proxectos foron seleccionados polo Ministerio de Educación e Formación Profesional para participar no Programa de Rutas Científicas, Artísticas e Literarias con inmersión lingüística en inglés.

O IES Terra de Trasancos está entre eles, e un grupo de 23 alumnos e alumnas de 1º e 2º ESO, acompañados dos profesores de Inglés do centro, Fernando García Casal e Beatriz Fernández Mourente, van visitar lugares de interés e realizar actividades educativas de diferentes campos temáticos en distintos puntos de Andalucía Occidental e Extremadura, entre os días 24 e 30 de novembro. A lingua empregada vai ser prioritariamente o inglés.

O alumnado seleccionado para participar neste proxecto é o seguinte:

  • 1º ESO A

Ismael Caamaño Lestón

Marcos Díaz Díaz

Sara González Hermida

Vania Hernández Pérez

Manuela López Fraguela

Luna Muiño López

Emma Peña Pérez

Martín Plaza Vila

Bruno Regueira Jimánez

Lucía Ruiz Villarino

  • 1º ESO B

Marcos Alcolea Souto

Guillermo Pico Martín

Alicia Restrebada Rodríguez

Asier Rivera Pereira

Antía Soto Liz

  • 2º ESO A

Luisa López Fraguela

Lola Pita Vidal

Lara Ríos Calvo

  • 2º ESO B

Lucía Fraguela Vilela

Lucía Novo Varela

Lola Ráfales Ferreiro

Carla Rivera de Miguel

Noa Soto Liz

 

 

Distribuir contido