WebTrasancos

DEVOLUCIÓN FONDO DE LIBROS.INSTRUCCIÓNS

 

 

 

 Os alumnos/as que  recibisen libros en setembro a través do  FONDO DE LIBROS,  e que aproben todas as materias en xuño,  deberán devolvelos entre o 16 e o 30 de xuño.

 


Os libros entregaranse en conserxería, nunha bolsa pechada onde apareza o nome do alumno/a  e os libros que contén ( que serán os devoltos ) e  que deberán coincidir cos prestados en setembro.

Os alumnos que teñan libros prestados pero non aproben todo en xuño, deberán devolvelos todos xuntos en setembro, cando rematen os exames de recuperación de setembro.

IMPORTANTE: Lémbrase que a non devolución de todos os libros prestados supón que o próximo curso non se recibirán libros en préstamo.