WebTrasancos

INFORMACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO. AMPLIACIÓN PRAZO.

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases. Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

 Métodos de presentación PARA FAMILIAS NO PUNTO 1: preme aquí

 Documentación para presentar: preme aquí

 Impresos: solicitude anexo II e anexo II bis: preme aquí

 

ACCESO Ó PROCEDEMENTO (SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA)

 

INFORMACIÓN DO CENTRO DURANTE OS DÍAS DE ESTADO DE ALARMA

DURANTE O PERÍODO INICIAL DICTAMINADO POLO GOBERNO QUE VAI DENDE O 16 DE MARZO ATA NOVO AVISO, ESTE CENTRO TRABALLARÁ DE FORMA TELEMÁTICA.

OS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ESTÁN SUSPENDIDOS POR ORDE DO GOBERNO, OS PRAZOS DOS MESMOS REANUDARANSE CANDO AS AUTORIDADES ASÍ O DETERMINEN.

PARA COMUNICACIÓNS URXENTES ESTAMOS Á SÚA DISPOSICIÓN NA DIRECCIÓN:

ies.terra.trasancos@edu.xunta.es

PARA PROBLEMAS QUE NON PODAN SOLUCIONAR POLO CORREO CHAMEN AO TELÉFONO DO INSTITUTO:881939159 DE 10,00 A 13,00 DE LUNS A VENRES

LEMBREN QUE OS DÍAS 19 E 20 DE MARZO SON FESTIVOS DO CENTRO

TAMÉN LEMBREN QUE NON PODEMOS ENTREGAR NINGÚN PAPEL DE FORMA PRESENCIAL, AÍNDA QUE SÍ POR CORREO ELECTRÓNICO.

A DIRECCIÓN

INFORMACIÓN FAMILIAS E ALUMNADO. TRABALLO DURANTE OS DÍAS DE PECHE

Estimadas familias:

O profesorado do centro está xa a traballar na elaboración de materiais didácticos para garantir a atención do alumnado e a continuidade do seu proceso de aprendizaxe.

1.A INFORMACIÓN do centro ás familias será transmitida a través da páxina web do centro e da Plataforma ABALAR. É moi importante para as familias ter habilitada esta ferramenta ABALAR.

 PINCHANDO NESTE ENLACE ATOPARÁN A INFORMACIÓN DE ABALAR MÓBIL

PINCHANDO NESTE ENLACE ATOPARÁN A INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE ABALAR

2. As plataformas didácticas que utilizaremos son: A Aula Virtual e outras habilitadas polo profesorado do centro para o contacto co alumnado e que poden ir dende a comunicación a través do correo electrónico ou do uso doutras plataformas como Edmodo, etc... ou as que o alumnado acordara utilizar co profesorado.

A partir do luns o profesorado vai traballar no seu horario habitual de forma telemática, e desa forma e a través destas plataformas será a comunicación co alumnado que terá que ir realizando as tarefas que se vaian subindo.

Se tiveran algunha dúbida poden escribir ao correo: ies.terra. trasancos@edu.xunta.es. Intentaremos solventalas o antes posible.

3. PINCHANDO AQUÍ ATOPARÁN AS INSTRUCCIÓNS DA AULA VIRTUAL

INFORMACIÓN CORONAVIRUS

Estimadas familias:

Ante a alarma que se está creando con esta enfermidade, informarlles que no noso centro dispoñemos de todo o que nos recomenda a Consellería, xabón e papel en todos os baños e tamén nas zonas comuns e na conserxería do centro.

Fai días foron publicadas nesta web as recomendacións do ministerio e da Consellería ademais do correo que nos remitiron.

Tamén referente ás viaxes, sobre todo Roma, chamouse ao Ministerio, Consellería e Inspeccion Educativa antes e despois da chegada dos alumnos e seguimos estrictamente todas as instruccións que nos deron e que están dentro da nosa competencia.

Non é da nosa competencia suspender as clases nin  suspender a estes alumnos do dereito de asistencia.Isto é competencia, estrictamente, da Consellería de Educación.

En todo caso, dende o centro serán seguidas todas as recomendacións en todo momento.

VIDEO EXPLICATIVO DAS PROBAS ABAU 2020

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) acaba de publicar un vídeo explicativo acerca das probas  de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) do presente curso 2019/20 coas instruccións para o alumnado que se presente ás mesmas.

 

VIDEO ABAU 2020

INFORMACIÓN CORONAVIRUS

 Adxuntamos as recomendacións que recibimos da Consellería respecto á crise do Coronavirus.

CORONAVIRUS PARA EDUCACIÓN

En relación coa epidemia de coronavirus no norte de Italia (neste momento nas rexións do Piamonte, Lombardía, Veneto e Emilia-Romagna) e, despois de ter coñecemento de viaxes do alumnado de determinados colexios e institutos, tanto públicos coma privados; ou de intercambios de alumnado con este país, pregámosche difundas esta información a todos os centros públicos é privados de Galicia, para que lla acheguen ao alumnado e profesorado que participou ou vai participar neste tipo de viaxe ou intercambio.

 

As viaxes e intercambios coas rexións afectadas deberían evitarse agás que sexa estritamente necesario facelo.

 

Ademais, xuntamos as ligazóns para información sobre o coronavirus, tanto da páxina de Saúde Pública coma do Ministerio de Sanidade

 

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

 

En atención ao anterior, o Ministerio de Sanidade recomenda non viaxar a zonas afectadas, que poden variar co transcurso do tempo, polo que convén informarse dos territorios na páxina web do ministerio.

 

En relación coas persoas, alumnado e profesorado que retornen de zonas afectadas(norte de Italia), a súa actividade será a normal, pero deben mostrar atención a aparición de calquera sintomatoloxía e nese caso poñerse en contacto co 061 ou co 112.

 

Prégase que os centros que teñan previsto viaxar a zonas de risco ou que teñan recibido alumnado e profesorado das zonas de alerta epidemiolóxica sigan atentamente as instrucións das autoridades sanitarias. A información está dispoñible nas páxinas do Sergas e do Ministerio de Sanidade e actualízase con frecuencia.

 

Para consultas puntuais ou intervención sanitaria 061 ten establecido un número de teléfono de atención.

 

Atentamente,

 

O secretario xeral técnico

 

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

Orde do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B).

 

  • O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
     
  • A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina webhttp://www.edu.xunta.es/axudasle.

Pinchando aquí pódese atopar o cartel coa información complementaria.

 

 

PRAZO DE ADMISIÓN CURSO 2020/21

O  alumnado de nova incorporación que queira solicitar praza para o próximo curso no IES TERRA DE TRASANCOS pode facer a solicitude da seguinte forma:

-O PRAZO DE ADMISIÓN está aberto entre os días 1 e 20 de marzo (este día é un día non lectivo no centro polo que o centro permanecerá pechado, non obstante poderase entregar a documentación tamén o luns 23 de marzo)

Dentro dese prazo deberán facer entrega na Secretaría do Instituto o Anexo II (impreso de Solicitude de Admisión que pode atoparse no apartado de Secretaría, na marxe esquerda desta web)ou ben facelo a través da aplicación admisiónalumnado.

 

EXAMES FINAIS 2º CURSO CICLOS MARZO 2020

Este é o calendario de exames finais de 2º curso dos ciclos medio e superior previos á realización da FCT (marzo-xuño 2020):

 

2º Ciclo Medio Xestión Administrativa

2º Ciclo Superior Administración e Finanzas

ADMISIÓN A PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2020

 O prazo de presentación de solicitudes para a inscrición as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior comenzará o 10 de febreiro e finalizará o 19 de febreiro de 2020.

Todas as solicitudes deberán de facerse a través da aplicación informática Ciclosprobas, que para a convocatoria 2020 estará dispoñible desde o día 10 de febreiro.

O alumnado que desexe inscribirse terá á súa disposición un ordenador e unha impresora no centro para facela.

Toda a información e a documentación referente ás probas de acceso aos ciclos formativos poderá consultarse dentro da pestana “Probas” do menú da páxina web: http://www.edu.xunta.es/fp

Novidades da convocatoria 2020:

  • Na convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior para o ano 2020 as persoas solicitantes soamente poderán cubrir a solicitude de admisión ás probas a través da aplicación informática "Ciclosprobas" , que funcionará como asistente, desde a opción dispoñible na páxina www.edu.xunta.es/fp/probas ou ben directamente na desde a seguinte ligazón: (https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do). Polo tanto, os centros de inscrición soamente deberán recoller aquelas solicitudes que foran realizadas a través da aplicación "Ciclosprobas".

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido