WebTrasancos

Organigrama, Consello escolar, Profesorado

TITORÍAS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 2018/2019

Administración

GRUPO

TITOR/A

Hora de atención a pais/nais e alumnos

1º CM Xestión administrativa

Juan B. Núñez Rodríguez

Luns, 11:20-12:10.

2º CM Xestión administrativa

Dolores Pazos Vilela

Xoves, 12:30-13:20.

1º CS Administración e Finanzas

M.ª Jesús Cabarcos Tembrás

Martes, 11:20-12:10

2º CS Administración e Finanzas

Rogelio Pesqueira Sánchez

Mércores, 12:30-13:20

TITORÍAS FP BÁSICA 2018/2019

FP Básica

GRUPO

TITOR/A

Hora de atención a pais/nais

1º FPB Servizos Comerciais

Milagros Mosquera García

Mércores, 12:30-13:20.

1º FPB Electricidade e Electrónica

Elena Deive Rey

Xoves, 10:30-11:20.

2º FPB Electricidade e Electrónica

Lucía Fernández Gómez

Mércores, 10:30-11:20

 

TITORÍAS BACHARELATO 2018/2019

BACHARELATO

 

GRUPO

TITOR/A

Hora de atención a pais/nais

1º Bacharelato

Carmen Montero Cagigao

Luns, 9:20-10:10.

2º Bacharelato

Antonio Varela Padín

Mércores, 10:30-11:20.

TITORÍAS ESO 2018/2019

ESO

 

GRUPO

TITOR/A

Hora de atención a pais/nais

1º ESO A

Beatriz Lamigueiro Mourente

Martes, 10:30-11:20.

1º ESO B

Isabel López Pérez

Mércores, 11:20-12:10.

2º ESO A

Belén García Mouriz

Mércores, 10:30-11:20.

2º ESO B

Iria Pereira García

Venres, 10:30-11:20.

2º PMAR

Margarita Vizoso Pérez

Xoves, 11:20-12:10

3º ESO A

Olga López Vigo

Xoves, 12:30-13:20.

3º ESO B

Patricia Ferro Jove

Mércores, 10:30-11:20.

3º PMAR

Fernando García Casal

Luns, 10:30-11:20.

4º ESO A- Académicas

Begoña Canosa Hermida

Luns 11:20-12:10.

4º ESO A- Aplicadas

Cristóbal Llano Alonso

Luns, 9:20-10:10.

4º ESO B

Vicente Suárez Sanjuás

Xoves, 9:20-10:10

XUNTA DE DELEGADOS E DELEGADAS 2018/2019

Esta é a nova composición da Xunta de Delegados/as do

IES Terra de Trasancos para o presente curso escolar

2018/2019.

Composición do Claustro

Departamento de Administración

 • Miguel Folgar Fraga  (Xefe de Departamento)
 • Chus Cabarcos Tembrás
 • Teresa Martínez Sabín (Coordinadora de FCT)
 • Encarna Méndez Casal
 • Teresa Novo Currás
 • Juan B. Núñez
 • Lola Pazos Vilela
 • Rogelio Pesqueira Sánchez

Departamento de Economía

 • Manuel Rivera Iglesias (Xefe de Departamento)

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

 • Isabel López Pérez (Xefa de Departamento)
 • Cristóbal Llano Alonso

Departamento de Latín e Grego

 • Mercedes Santalla Felgueiras (Xefa de Departamento)

Departamento de Educación Física

 • Margarita Vizoso Pérez (Xefa de Departamento)

Departamento de Electrónica

 • Elena Deive Rey (Xefe de Departamento)
 • Lucía Fernández Gómez

Departamento de Filosofía

 • Carmen Montero Cagigao (Xefa de Departamento)

Departamento de Física e Química

 • Concepción García Rodríguez (Xefa de Departamento)
 • Iria Pereira García
 • Yolanda Romalde Lorenzo

Departamento de FOL

 • María Fernández Brión (Xefa de Departamento)

Departamento de Lingua e Literatura Española

 • Begoña Canosa Hermida (Xefa de Departamento)
 • Belén García Mouriz 
 • Chus Galego Pacheco

Departamento de Lingua e Literatura Galega

 • Marta Dacosta López  (Xefa de Departamento)
 • Patricia Fuciños Calle
 • Carmen Martínez Arribe (Vicedirectora)
 • Remedios Otero Crespo

Departamento de Lingua Extranxeira (Inglés)

 • Fernando García Casal (Xefe de Departamento)
 • Amelia Beatriz Fernández Mourente (Xefa de Estudos)
 • Elena Ríos Sancho
 • Mª Luz Soto Permuy

Departamento de Lingua Extranxeira (Francés)

 • Ana Balado Pena (Xefa de Departamento)

Departamento de Matemáticas

 • Vicente Suárez Sanjuás (Xefe de Departamento)
 • Patricia Ferro Jove  
 • Javier J. Gómez Corral
 • Antía López Funcasta

Departamento de Música

 • Graciela Galdo Vigo
 • Olga López Vigo (Xefa de Departemento)

Departamento de Orientación

 • Jessica Fenández Polo (Xefa de Departamento)
 • Sagrario Sánchez-Biezma Serrano (PT)

Departamento de Plástica e Debuxo

 • Beatriz Lamigueiro Mourente (Xefa de Departamento)

Departamento de Relixión

 • Mercedes Martínez Seijo

Departamento de Tecnoloxía

 • Olga Martínez Gómez  (Xefa de Departamento)
 • Mercedes Martínez Gómez

Departamento de Xeografía e Historia

 • Mª José Muiño Riobó (Xefa de Departamento)
 • Antonio Varela Padín 

Equipo Directivo

Directora Graciela Galdo Vigo
Vicedirectora Carmen Martínez Arribe
Xefa de Estudos Beatriz Fernández Mourente
Secretaria Encarnación Méndez Casal
Distribuir contido