WebTrasancos

AVISO DO CENTRO PARA O VERÁN

 

POR VACACIÓNS DO PERSOAL DO CENTRO E TAREFAS DE ORGANIZACIÓN E OUTRAS RELACIONADAS CO PROTOCOLO COVID, DURANTE O MES DE AGOSTO ESTARÁ HABILITADO PARA AVISOS URXENTES  O CORREO DO CENTRO:
 
ies.terra.trasancos@edu.xunta.es

PLAN DE RECUPERACIÓN SETEMBRO 2020

Estes son os Plans de Recuperación de Setembro aprobados nos distintos departamentos didácticos do IES Terra de Trasancos, que corresponden á avaliación final extraordinaria das materias, ámbitos e módulos integrados en cada departamento, na ESO, Bacharelato e 1º FP Básica:

 

Artes Plásticas

CALENDARIO DE SETEMBRO 2020

Este é o Calendario de Recuperación de setembro de cada curso. Por un lado, hai exames presenciais (ou telemáticos, segundo as instruccións que cheguen da Consellería) dalgunhas materias; e por outro lado, hai tarefas de recuperación.

 

1º ESO

2º ESO

2º PMAR

3º ESO

3º PMAR

4º ESO

1º Bacharelato

2º Bacharelato

1º FP Básica Electricidade

Materias pendentes

 

Cando a un/unha alumno/a lle coincida no calendario un exame do curso actual coa pendente da mesma materia, deberá examinarse primeiro da pendente e logo da do curso de referencia (exemplo: alumno con Lingua Castelá de 1ºESO pendente e tamén con Lingua Castelá de 2º ESO suspensa; deberá examinarse primeiro da materia pendente o mércores ás 10:00 e da materia do curso actual a continuación).No caso de non facelo así constaralle como NON PRESENTADO.

Para a entrega das tarefas de recuperación, a/o alumna/o debe dirixirse á Conserxería e preguntar pola profesor/a para facerlle entrega do/s correspondente/s traballo/s ou actividades na hora indicada.

 

Se algún/ha alumno/a non atopa no calendario algunha materia que ten suspensa que se dirixa por correo electrónico (ies.terra.trasancos@edu.xunta.es) ou por teléfono (881938159) ao centro o antes posible. 

 

 

AXUDAS TRANSPORTE E HORARIOS DE MONBUS PARA ALUMNADO QUE NON TEN TRANSPORTE ESCOLAR

Estimadas familias:

Pode solicitar axudas individualizadas o alumnado matriculado no curso 2020/2021 en centros educativos públicos con dereito a transporte escolar gratuíto (Educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria) que por diversas circunstancias non poida facer uso das rutas de transporte escolar existente.

O alumnado de Formación Profesional Básica que non poida facer uso de rutas de transporte escolar en centros educativos públicos pode solicitar axudas de acordo co disposto na Instrución que aproba anualmente a Secretaría Xeral Técnica da Consellería e sempre que cumpran os requisitos que se establezan. 

Neste ENLACE teñen todas as instruccións, e NESTE ENLACE poden descargar o anexo da solicitude.

 

RUTAS DE TRANSPORTES DE MONBUS PARA ALUMNADO DE BACHARELATO/CICLOS OU PARA OUTROS ALUMNOS DA ESO E FP BÁSICA QUE O NECESITARAN E NON POIDAN UTILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR:

 

Por se fora de utilidade para este alumnado deixámosvos tamén UN ARQUIVO con todas as paradas. Tamén estará dispoñible proximamente ede forma estable no menú da esquerda.

 

 

HORARIO DE VERÁN

O horario de atención ao público durante o mes de xullo é de 9:30 a 13:30.

 

INFORMACIÓN PROCESO MATRÍCULA CICLOS. PRAZOS.

No enlace poderedes ver o que hai que facer para matricularse nos Ciclos con todas as datas importantes que deberedes ter en conta.

 

ENLACE AO PROCESO

 

Un saúdo.

 

A DIRECCIÓN

VÍDEO DE FIN DE CURSO. TALENTOS CONFINADOS

Estimadas familias:


Envíolles o enlace ao vídeo de Fin de Curso, está feito con moita ilusión,  que tanta falta fai nestes momentos, e nel participan  alumnado e profesorado do centro, está cheo de sorpresas e sorrisos e tamén está adicado a vostedes como agradecemento pola súa axuda e apoio nestes momentos tan dificiles que pasamos.

Entregaremos premios aos seus fillos, haberá actuacións, humor, despedidas e teñen que velo ata o final porque hai moitas sorpresas. Agardo lles guste.Poden velo hoxe en directo ás 12,30 ou logo en diferido a partir das 13,30.


Enlace ao vídeo

 

 


Desexándolles un feliz verán
A Directora

 

 

INFORMACIÓN SOBRE A MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-2021

 

As listas definitivas para alumnado de novo ingreso sairán o 26 de xuño ás 13:30 e estarán expostas no taboleiro  do centro.

A matrícula será presencial para todo o alumnado, deberán vir provistos de mascarillas e seguir ás indicacións que lles dará o persoal do centro.

 

RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO QUE ESTÁ ACTUALMENTE NO CENTRO:

Do 25 AO 30 de XUÑO DE 9:00 A 14:00

RECOLLIDA DO SOBRE DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO NO CENTRO:

Do 26 ao 30 de xuño de 9:00 a 14:00

 

PRAZO DE MATRÍCULA: Do día 1 de xullo ata o 10 de xullo en horario de 9:00 a 13:30.

 

-O ALUMNADO DO CENTRO QUE SE VAI MATRICULAR EN 1º OU 2º DE BACHARELATO RECIBIU INSTRUCCIÓNS POR ABALAR ACERCA DA MATRÍCULA.

 

-ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO QUE SE MATRICULE EN 1º DE  BACHARELATO:

 

1 de xullo de 9:00 a 13:30

 

-ALUMNADO QUE SE MATRICULE EN 4º DE ESO:

 

2 de xullo de 9:00 a 13:30

 

-ALUMNADO QUE SE MATRICULE EN 3º DE ESO:

 

3 de xullo de 9:00 a 13:30

 

-ALUMNADO QUE SE MATRICULE EN 1º DE ESO:

 

6 e 7 de xullo de 9:00 a 13:30

 

-ALUMNADO QUE SE MATRICULE EN 2º DE ESO:

 

 8 de xullo de 9:00 a 13:30

 

 

 

 

 

CIRCULAR FIN DE CURSO

 

 

Estimadas familias:

 

Compartimos diversas información acerca do remate de curso.

 

As últimas actividades do curso rematarán o día 19 de xuño, aínda que o día 18 de xuño terá lugar o Festival Fin de Curso polo que se interrumpirán as clases a partir das 12:10.

 

As notas finais publicaranse na plataforma Abalar o día 25 de xuño ás 11:00, en caso que teñan dificultade para entrar na mesma deberán enviar un correo ao centro:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es. Teñan en conta que a plataforma pode estar saturada durante a mañá e pode darse a posibilidade de que teñan que intentar entrar varias veces. Pedimos teñan paciencia.

 

O Consello orientador entregarase en papel cando veñan entregar o sobre de matrícula.

 

Poderán solicitar revisión de exames previamente, por correo electrónico, o día 25 de xuño de 11:00 a 13:00. Ese mesmo día contestarémoslles pola mesma vía e darémoslles unha cita para o día 26 de xuño entre as 10:00 e as 12:00.

 

O PRAZO PARA FACER RECLAMACIÓN SOBRE AS NOTAS FINAIS COMEZARÁ O DÍA 25 XUÑO ÁS 11:00 E REMATARÁ O DÍA 29 DE XUÑO ÁS 11:00

 

DEVOLUCIÓN FONDO DE LIBROS.INSTRUCCIÓNS

 

 

 

 Os alumnos/as que  recibisen libros en setembro a través do  FONDO DE LIBROS,  e que aproben todas as materias en xuño,  deberán devolvelos entre o 16 e o 30 de xuño.

 


Os libros entregaranse en conserxería, nunha bolsa pechada onde apareza o nome do alumno/a  e os libros que contén ( que serán os devoltos ) e  que deberán coincidir cos prestados en setembro.

Os alumnos que teñan libros prestados pero non aproben todo en xuño, deberán devolvelos todos xuntos en setembro, cando rematen os exames de recuperación de setembro.

IMPORTANTE: Lémbrase que a non devolución de todos os libros prestados supón que o próximo curso non se recibirán libros en préstamo.

 

 

Distribuir contido