WebTrasancos

CALENDARIO DE MATRÍCULA DE SETEMBRO. CURSO 2018-19

CALENDARIO DE MATRÍCULA DE SETEMBRO

CURSO 2018-19

                                                                                                          Alumnado de fÓra do centro:

 

DO LUNS 3 DE SETEMBRO ATA O VENRES 7 DE SETEMBRO

 

HORARIO DE MATRÍCULA: 9,15-14,00

 

Alumnos do centro de 1º, 2º 3º de ESO:

 

LUNS 10 DE SETEMBRO

 

HORARIO DE MATRÍCULA: 9,15-14,00

 

Alumnos do centro de 4º de ESO, 1º e 2º de Bach.:

 

VENRES 7 DE SETEMBRO

 

HORARIO DE MATRÍCULA: 9,15-14,00

 

·       Prazos do proceso de admisión a Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica:

 

 

Período Ordinario de Admisión

 

Presentación de solicitudes

 

Desde o día 3 ata as 13:00 horas do día 11 de setembro

 

Listaxe de alumnos admitidos e non admitidos

 

12 de setembro

 

Reclamación á listaxe

 

13 e 14 de setembro

 

Matriculación

 

Dende o día 13 ata o día 20 de setembro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2018/2019

Estes son os libros de texto por niveis para o curso 2018-2019 no IES Terra de Trasancos:

1º ESO

2º ESO

3º ESO 

4º ESO

1º Bacharelato

2º Bacharelato

Ciclo Formativo de Grao Medio "Xestión Administrativa":

e cursos.

Ciclo Formativo de Grao Superior "Administración e Finanzas":

e cursos.

                                            

CALENDARIO DE SETEMBRO 2020

Este é o Calendario de Recuperación de Setembro de cada curso. Por un lado, hai exames presenciais (ou telemáticos, segundo as instruccións que cheguen da Consellería) dalgunhas materias; e por outro lado, hai tarefas de recuperación.

 

1º ESO

2º ESO

2º PMAR

3º ESO

3º PMAR

4º ESO

1º Bacharelato

2º Bacharelato

1º FP Básica Electricidade

Materias pendentes

 

Estas son as NORMAS COVID que o alumnado que vai facer os exames presenciais de setembro debe seguir.

 

Cando a un/unha alumno/a lle coincida no calendario un exame do curso actual coa pendente da mesma materia, deberá examinarse primeiro da pendente e logo da do curso de referencia (exemplo: alumno con Lingua Castelá de 1ºESO pendente e tamén con Lingua Castelá de 2º ESO suspensa; deberá examinarse primeiro da materia pendente o mércores ás 10:00 e da materia do curso actual a continuación).No caso de non facelo así constaralle como NON PRESENTADO.

Para a entrega das tarefas de recuperación, a/o alumna/o debe dirixirse á Conserxería e preguntar pola/o profesor/a para facerlle entrega do/s correspondente/s traballo/s ou actividades no día e hora indicados.

 

Se algún/ha alumno/a non atopa no calendario algunha materia que ten suspensa que se dirixa por correo electrónico (ies.terra.trasancos@edu.xunta.es) ou por teléfono (881938159) ao centro o antes posible. 

 

AVISO DO CENTRO PARA O VERÁN

 

POR VACACIÓNS DO PERSOAL DO CENTRO E TAREFAS DE ORGANIZACIÓN E OUTRAS RELACIONADAS CO PROTOCOLO COVID, DURANTE O MES DE AGOSTO ESTARÁ HABILITADO PARA AVISOS URXENTES  O CORREO DO CENTRO:
 
ies.terra.trasancos@edu.xunta.es

PLAN DE RECUPERACIÓN SETEMBRO 2020

Estes son os Plans de Recuperación de Setembro aprobados nos distintos departamentos didácticos do IES Terra de Trasancos, que corresponden á avaliación final extraordinaria das materias, ámbitos e módulos integrados en cada departamento, na ESO, Bacharelato e 1º FP Básica:

 

Artes Plásticas

PLAN DE TRABALLO 25 MAIO- 5 XUÑO 2020- ESO

 

Continuamos o plan de traballo nos distintos grupos da ESO para o período de confinamento dende o luns día 25 de maio ata o venres día 5 de xuño.

PLAN DE TRABALLO 25 MAIO-5 XUÑO 2020- BACHARELATO

Continuamos o plan de traballo nos distintos grupos de Bacharelato para o período de confinamento dende o luns día 25 de maio ata o venres día 5 de xuño.

 

1º Bacharelato A- Ciencias

1º Bacharelato B- Humanidades e Ciencias Sociais

2º Bacharelato A 

PLAN DE TRABALLO 25 MAIO - 5 XUÑO 2020- FP BÁSICA

 

Continuamos o plan de traballo nos distintos grupos de FP Básica para o período de confinamento dende o luns día 25 de maio ata o venres día 5 de xuño.

 

1º FPB Electricidade e Electrónica

2º FPB Electricidade e Electrónica

1º FPB Servizos Comerciais

 

Distribuir contido