WebTrasancos

PLAN DE TRABALLO 8- 17 XUÑO 2020- CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

Rematamos o plan de traballo nos distintos grupos do CICLO MEDIO E SUPERIOR para o período de confinamento entre o luns día 8 de xuño e o mércores día 17 de xuño.

 

2º CM Xestión Administrativa

2º CS Administración e Finanzas 

Os grupos de 1º curso dos ciclos remataron as clases o venres día 5 de xuño e serán avalíados o día 10. As cualificacións da terceira avaliación publicaranse o xoves día 11 ás 12:00 h.

 

A Semana de Probas Telemáticas e Actividades de Recuperación terá lugar entre o luns día 15 e o venres día 19 de xuño.

O xoves día 18 de xuño terá lugar o Festival de Fin de Curso en directo (recibiredes máis información do horario e acceso). 

 

 

 

PLAN DE TRABALLO 8 - 17 XUÑO 2020- FP BÁSICA

Rematamos o plan de traballo nos distintos grupos de FP Básica para o período de confinamento entre o luns día 8 de xuño e o mércores día 17 de xuño.

O xoves día 18 de xuño terá lugar o Festival de Fin de Curso en directo (recibiredes máis información do horario e acceso). 

 

1º FPB Electricidade e Electrónica

2º FPB Electricidade e Electrónica

1º FPB Servizos Comerciais

 

PLAN DE TRABALLO 8- 17 XUÑO 2020- BACHARELATO

Rematamos o plan de traballo nos distintos grupos da BACHARELATO para o período de confinamento entre o luns día 8 de xuño e o mércores día 17 de xuño.

O xoves día 18 de xuño terá lugar o Festival de Fin de Curso en directo (recibiredes máis información do horario e acceso). 

1º Bacharelato A- Ciencias

1º Bacharelato B- Humanidades e Ciencias Sociais

2º Bacharelato A 

PLAN DE TRABALLO 8- 17 XUÑO 2020- ESO

Rematamos o plan de traballo nos distintos grupos da ESO para o período de confinamento entre o luns día 8 de xuño e o mércores día 17 de xuño.

O xoves día 18 de xuño terá lugar o Festival de Fin de Curso en directo (recibiredes máis información do horario e acceso). 

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN

Estimadas familias:
 
Respecto das listaxes, segundo se indica nas instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, son accesibles para a cidadanía con certificado dixital, DNI electrónico ou Chave365, a través do menú SOLICITUDES > AS MIÑAS SOLICITUDES, e será visible a partir do 8 de xuño.

Lémbrase que cada persoa, pode ver o estado da súa solicitude a través do menú SOLICITUDES > ADMISIÓN > RECUPERAR.
 
Avisarémolos das listas definitivas. Será a finais de xuño cando saian

Reciban un cordial saúdo.

Probas libres FP Curso 2019/20

Publicada a convocatoria para as Probas Libres de FP do curso 2019/20.

Máis información neste enlace:

http://www.edu.xunta.gal/fp/probas-libres-convocatoria-actual

LISTAS DE ALUMNOS ADMITIDOS NO CENTRO DE CENTROS NON ADSCRITOS

A partir do día 1 de xuño poderán consultar o listado provisional de admitidos e non admitidos no centroLembren que teñen 3 días para reclamar as listas provisionais.

As listas definitivas sairán antes do día 25 de xuño e serán informados na páxina web do centro.

As listas cos non admitidos de centros non adscritos pode variar en función dos rapaces do noso centro que se matriculen noutros centros, no caso da ESO non se agardan moitas variacións da lista provisional aínda que pode haber algunha, pero sí se agardan variacións no caso das listas de Bacharelato. Todo isto non o saberemos, ata que finalice o prazo de matrícula o 10 de xullo. No caso de que nesa data podamos admitir a máis alumnado da lista de reserva, chamaremos persoalmente a todas as familias, aínda que terían que agardar a facer a matrícula en setembro.

Para calqueira dúbida envien a súa consulta ao correo electrónico do centro.

Un saúdo.

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2020/2021

Prazo para solicitar o fondo de libros: DO 20 DE MAIO AO 19 DE XUÑO

CÓMO SOLICITALO:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

No caso de preferir cubrir os anexos manualmente é mellor que os envien escaneados, xunto coa documentación ao correo electrónico: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es

SÓ NO CASO DE QUE NON LLES FUNCIONEN ESTAS DÚAS VÍAS E TEÑAN QUE VIR AO CENTRO DE FORMA EXCEPCIONAL deberán solicitar cita previa NESTE MESMO CORREO: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es

DEIXÁMOSLLES A ORDE COMPLETA PARA QUE SAIBAN QUE DOCUMENTOS FAN FALLA E OS ANEXOS I E II:

ORDE COMPLETA

ANEXO I

ANEXO II

INFORMACIÓN FAMILIAS DE 2º DE BACHARELATO

ORGANIZACIÓN DA XORNADA  A PARTIR DO DÍA 25 DE MAIO PARA ALUMNADO DE 2º DE BACH:

1.O alumnado de 2º de Bach comunicará, no caso de querer asistir ao centro, qué materias estaría interesado en asistir para realizar reforzo e repaso das mesmas. Dita comunicación será vinculante. O alumnado que non comunique que vai vir a o centro non poderá asistir ás clases presenciais. 

2.Deberán comunícalo a través do correo electrónico do centro: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es entre o día 19 de maio e o 20 de maio ás 12,00.

 

3.  A Dirección organizará un horario que o titor enviará ao alumnado de 2º de Bach. O horario será diferente ao que teñen habitualmente e contemplará horas presenciais e horas telemáticas.

O alumnado que decida non vir a o centro asistirá ás clases telemáticas nun novo horario que lles comunicaremos.

4. No caso do alumnado que asista ao centro deberá traer obrigatoriamente  mascarilla, manter unha distancia de seguridade entre os seus compañeiros e lavar as mans co xel hidroalcohólico que terán á súa disposición no vestíbulo e que deberán botar, ao entrar na clase e á saída da mesma.

5. E ningún caso deberá vir ao centro ningún alumno que teña síntomas do COVID19, fiebre, dor de cabeza, tos, etc…Tampouco é recomendable que asista ningún alumno que teña algunha patoloxía de risco porque non podemos garantir máis que as medidas básicas de seguridade das que dispoñemos.

O risco segue estando, veñan con precacucións.

A Dirección

REANUDACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS DE CENTROS NON ADSCRITOS E DATAS DE MATRÍCULA

Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O CENTRO RECOLLERÁ AS SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE 10:00 A 14:00

SOLICITEN CITA PREVIA NO CORREO: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es ou no teléfono 881938159 no mesmo horario de recollida de solicitudes.

OBRIGATORIO: mascarilla e luvas.

 -Novos prazos do procedemento:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 8 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: 26 de xuño de 2020.

Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo.

-MATRÍCULA Prazo extraordinario DE SETEMBRO: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

 

Distribuir contido