WebTrasancos

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES 2020/21

 

Este é o Plan de Actividades de Seguimento, Recuperación e Avaliación de Materias Pendentes do IES Terra de Trasancos no presente curso 2020/21.