WebTrasancos

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES 2020/21

 

Este é o Plan de Actividades de Seguimento, Recuperación e Avaliación de Materias Pendentes do IES Terra de Trasancos no presente curso 2020/21.

 

Asemade, este é o Calendario de Exames e Avaliación de Materias Pendentes de ESO e Bacharelato 2020/21.

 

A Xefatura de Estudos