WebTrasancos

REUNIÓNS CON FAMILIAS 1º DE ESO E 1º DE BACH

Estes son os horarios das reunións do 30 de setembro no centro. Só pode asistir un membro da familia e deben agardar que os recolla a titora/r na entrada.

1º ESO

1º  ESO A- 16,00-17,00. 
1º ESO B-16,15-17,15
1º ESO C-16,30-17,30
1º ESO D- 16,45-17,45

1º BACH

1º BACH A- 17,00-18,00
1º BACH B- 17,15-18,15