try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
WebTrasancos

Convocado Procedemento de Admisión 2015-16

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ven de abrir os Procedementos e Prazos de Admisión na ESO e Baharelato para o vindeito curso. Nesta ligazón pode consultarse  a Orde completa, e nesta web, no apartado de Secretaría hai enlaces aos documentos necesarios para cada proceso: reserva de praza, solicitude de admisión e matrícula.

 Os prazos establecidos para o curso 2015-16 son os seguintes

Reverva de Praza: Só para alumnos cursando estudos de 6º de Primaria no centro adscrito (CEIP A Gándara, entrégase no propio centro) 1-15 de febreiro 

 Publicación de prazas vacantes: 28 de febreiro

 Solicitude de Admisión: Procedemento para que soliciten praza os alumnos en calquera nivel académico procedentes doutros centros distintos do centro adscrito 1-20 de marzo

 Presentación de documentacións xustificativa ata o 2 de abril. Só para alumnos que nbecesiten xustificar documentalmente algunha situación persoal alegada de cara á baremación das solicitudes (Ex. condición de familia numerosa)

 Listaxe provisional de admitidos e excluidos: 25 de abril

Listaxes defeinitivas de admitidos e excluidos: antes do 15 de maio

Matrícula en ESO e Bacharelato do 25 de xuño ao 10 de xullo

Eleccións Consello Escolar

O vindeiro día 27 de novembro vanse celebrar no instituto eleccións para a renovación parcial dos membros do Consello Escolar.

Os censos electorais de pais, alumnos, profesores e PND están publicados nos taboleiros de anuncios da secretaría do centro e o prazo para facer alegacións aos mesmos remata o día 11 de novembro.

O prazo de presentación de candidaturas para renovar a 4 representantes dos alumnos, 5 do profesorado e 1 dos pais e titores remata o día 18 de novembro ás 14:00h.

Salvo cambios de última hora as votacións vanse celebrar o día 27 no seguine horario

  • Alumnos: de 10:10 a 14:00
  • Profesores e PND: de 12:10 a 12:30
  • Pais e titores legais: de 16:00 a 18:30

ENTREGA DE NOTAS E DATAS DE MATRÍCULA (SETEMBRO 2014)

A entrega de notas de setembro vai ser:

2º de Bacharelato o xoves día 4 ás 10:00 h. 

ESO e 1º de Bacharelato o venres día 5 ás 10:00 h.

 AS DATAS DE MATRÍCULA

 4º ESO, 1º e 2º de Bacharelato: Venres 5 de setembro

 1º, 2º, 3º ESO: 8 e 9 de setembro

Nova Oferta Educativa: FP Básica

Segundo se publica na sección de Formación Profesional do portal educativo da Xunta de Galicia http://edu.xunta.es/fp/ para o vindeiro curso 2014-15 no noso centro vanse impartir dúas modaliades de FP Básica: Electricidade e Electrónica e Servizos Administrativos.

Se desexa máis información acerca de procedementos de admisión pique nesta ligazón

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO 2014

No enlace situado máis abaixo pode consultarse o calendario de exames de setembro de ESO e Bacharelato

 Calendario

Distribuir contido