WebTrasancos

INFORMACIÓN PARA AS PROBAS DE ABAU

Estimadas familias e alumnado, poden atopar información sobre as probas de ABAU nos seguintes enlaces:

-Resumo da convocatoria ordinaria.

-Parámetros de ponderación

-Instrucións alumnado

-Horario de realización de probas

 O lugar de realización da proba está pendente de publicación na páxina da CIUG. Informarémoslles convintemente chegado o momento.

-Protocolo ABAU