WebTrasancos

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN

Estimadas familias:
 
Respecto das listaxes, segundo se indica nas instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, son accesibles para a cidadanía con certificado dixital, DNI electrónico ou Chave365, a través do menú SOLICITUDES > AS MIÑAS SOLICITUDES, e será visible a partir do 8 de xuño.

Lémbrase que cada persoa, pode ver o estado da súa solicitude a través do menú SOLICITUDES > ADMISIÓN > RECUPERAR.
 
Avisarémolos das listas definitivas. Será a finais de xuño cando saian

Reciban un cordial saúdo.