Skip to Content

Taboleiro

ÚLTIMAS TAREFAS

ÚLTIMAS TAREFAS 08 - 12 XUÑO

Querido alumnado:

Comunicámosvos que esta é a última semana que o profesorado colgaremos tarefas tanto na páxina web como na Aula Virtual. Se tedes tarefas atrasadas ídeas rematando e entragádeas. Ánimo! non queda nada.

ACTIVIDADES A PARTIRES DO 11 DE MAIO POR CURSO E MATERIA PARA REALIZAR DURANTE A SUSPENSIÓN DAS CLASES POR MOR DA CUARENTENA

QUEDADAS VIDEOCONFERENCIA PROFESORADO ALUMNADO

Orientación Aula Virtual    Departamento de Orientación

 

 Curso Auxilio Informático (A.V)

ACTIVIDADES

1º A ESO

Matemáticas   (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25-05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)

Lingua Castelá e Literatura  (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25-05 XUÑ)  (CUESTIONARIO 08-12 XUÑ)

Lingua Galega e Literatura  (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAIO)

Inglés      Audios- https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital    Vídeos y actividades extra- https://www.smartplanetapps.es/ 

Francés  

Xeografía e Historia 

Educación Plástica e Visual  (NOVO 25 MAI - 05 XUÑ)

Bioloxía e Xeoloxía  (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25 - 05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)

Relixión   (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25 - 05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)

Valores Éticos  (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25-05 XUÑ)

ITI  (NOVO 11-22 MAI)   (NOVO 25-05 XUÑ)

Educación Física      MOVILIDADE      TONIFICACIÓN      ESTIRAMENTOS    (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (PROPOSTA EF WEBEX)

2º A - B ESO

Matemáticas   (PROBLEMAS 3 ALUMNADO SEN REDE 11-22 MAI)  (PROBLEMAS 4 ALUMNADO SEN REDE 11-22 MAI)  (EXER RECUPERACIÓN 2ª AVAL. 11-22 MAI)

Matemáticas 2º B      

Física e Química  (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAI) (VER EN AULA VIRTUAL 25 - 05 XUÑ)  (VER EN AULA VIRTUAL 08 - 12 XUÑ)

Programación 

Tecnoloxía 

Lingua Castelá e Literatura   (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAIO)  (VER EN AULA VIRTUAL 25-05 XUÑ)  (VER EN AULA VIRTUAL08-12 XUÑ- TAREFA VOLUNTARIA NON AVALIABLE)

Lingua Galega e Literatura  (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAIO)

Lingua Galega Carmen   (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25-05 XUÑ)  (CUESTIONARIO 08-12 XUÑ)

Inglés       Audios- https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital    Vídeos y actividades extra- https://www.smartplanetapps.es/ 

Francés 2º A   

Francés 2º B 

Música  (NOVO 11-22 MAI)   (NOVO 25-05 XUÑ)

Xeografía e Historia  (NOVO 01-12 XUÑ)

Relixión   (NOVO 11-22 MAI)   (NOVO 25 - 05 XUÑ)   (NOVO 08-12 XUÑ)

Valores Éticos 2º A 

Valores Éticos 2º B   

Educación Física           MOVILIDADE      TONIFICACIÓN      ESTIRAMENTOS        (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (PROPOSTA EF WEBEX)

3º A - B ESO

Matemáticas Académicas    

Matemáticas Aplicadas   (BOLETÍN RECUPERACIÓN 2ª AVAL 11-22 MAI)cas Nerea Oliveira

Física e Química   (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAI)   (VER EN AULA VIRTUAL 25 - 05 XUÑ)  (VER EN AULA VIRTUAL 08 - 12 XUÑ)

Tecnoloxía  

Lingua Castelá e Literatura   (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAIO)  (VER EN AULA VIRTUAL 25-05 XUÑ)  (VER EN AULA VIRTUAL08-12 XUÑ- TAREFA VOLUNTARIA NON AVALIABLE)

Lingua Galega e Literatura  (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAIO)

Inglés       Audios- https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital    Vídeos y actividades extra- https://www.smartplanetapps.es/ 

Francés 3º A   

Francés 3º B   

Educación Plástica e Visual   (NOVO 25 MAI - 05 XUÑ)  (NOVO 25 MAI - 05 XUÑ XEOMETRÍA BÁSICA)  (NOVO 25 MAI - 05 XUÑ REFORZO 1ª AVAL EXPLICACIÓN)  (NOVO 25 MAI - 05 XUÑ REFORZO 1ª AVAL TAREFAS)

Cultura Clásica   (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25-05 XUÑ)  (CUESTIONARIO 08-12 XUÑ)

Música  (NOVO 11-22 MAI)

Bioloxía e Xeoloxía    (NOVO 11-22 MAI)   (NOVO 25 - 05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)

Xeografía e Historia  (NOVO 01-12 XUÑ)

Relixión    (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25 - 05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)

Valores Éticos 3º A  

Valores Éticos 3º B   

Educación Física           MOVILIDADE      TONIFICACIÓN      ESTIRAMENTOS      (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)   (PROPOSTA EF WEBEX)

4º A ESO

Matemáticas Académicas    

Matemáticas Aplicadas       

Física e Química   (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAI)  (VER EN AULA VIRTUAL 25 - 05 XUÑ)  (VER EN AULA VIRTUAL 08 - 12 XUÑ)

Tecnoloxía

TICs   

Lingua Castelá e Literatura  (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAIO)   (VER EN AULA VIRTUAL 25-05 XUÑ)  (VER EN AULA VIRTUAL08-12 XUÑ- TAREFA VOLUNTARIA NON AVALIABLE)

Lingua Galega e Literatura    (VER EN AULA VIRTUAL 11-22 MAIO)

Latín  

Inglés     Audios- https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital    Vídeos y actividades extra- https://www.smartplanetapps.es/  

Educación Plástica e Visual  (NOVO 25 MAI - 05 XUÑ)

Música   (NOVO 11-22 MAI)

Bioloxía e Xeoloxía  (NOVO 11-22 MAI)   (NOVO 25 - 05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional  (NOVO 11-22 MAI)   (NOVO 25 - 05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)

Cultura Científica  (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25 - 05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)      

Xeografía e Historia  (NOVO 01-15 XUÑ)

Relixión   (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25 - 05 XUÑ)  (NOVO 08-12 XUÑ)

Valores Éticos   (NOVO 11-22 MAI)  (NOVO 25-05 XUÑ)

Educación Física          MOVILIDADE      TONIFICACIÓN      ESTIRAMENTOS     (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (PROPOSTA EF WEBEX)

 

ACTIVIDADES ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE 1º ESO

 Lingua Castelá e Literatura  (Información xeral pendentes)  (Tarefas 1ª AVAL)   (Tarefas 2ª AVAL)   (Tarefas 3ª AVAL)

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE 2º ESO

Matemáticas (Boletín 3ª part 27-03 MAI)

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE 3º ESO

 

MOITO ÁNIMO TENTADE FACER TODAS AS TAREFAS!!!

 

ACTIVIDADES POR CURSO E MATERIA PARA REALIZAR DURANTE A SUSPENSIÓN DAS CLASES POR MOR DA CUARENTENA

QUEDADAS VIDEOCONFERENCIA PROFESORADO ALUMNADO

Orientación Aula Virtual    Departamento de Orientación

 Curso Auxilio Informático (A.V)

ACTIVIDADES

1º A ESO

Matemáticas    (NOVO)   (NOVO 14-24 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Lingua Castelá e Literatura   (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI)

Lingua Galega e Literatura    (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR DOCX)   (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Inglés   (VER EN AULA VIRTUAL)     Audios- https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital    Vídeos y actividades extra- https://www.smartplanetapps.es/  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Francés   (AULA VIRTUAL) (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR) (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Xeografía e Historia   (AULA VIRTUAL)  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR) (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Educación Plástica e Visual    (NOVO)     (CONTACTO)  (NOVO 27-08 MAI)

Bioloxía e Xeoloxía      (AULA VIRTUAL)  (TAREFAS 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI) (NOVO 11-22 MAI)

Relixión   (NOVO)   (CONTACTO) (NOVO 14-24 ABR DOCX)  (NOVO 27-03 MAI)

Valores Éticos    (NOVO) (NOVO 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI)

ITI     (NOVO) (NOVO 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI)

Educación Física      MOVILIDADE      TONIFICACIÓN      ESTIRAMENTOS    (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (PROPOSTA EF WEBEX)

2º A - B ESO

Matemáticas         Aclaracións materia Raquel Puga    (NOVO) (TAREFAS 14-18 ABR) (NOVO FUNC LINEAIS VER EN AULA VIRTUAL 27-03 MAI)  As tarefas que se amosan a continuación son para alumnado sen acceso á rede (FUNC.LINEAL 1 - 27 - 03 MAI)  (FUNC.LINEAL 2 - 27 - 03 MAI)  (FUNC.LINEAL 3 - 27 - 03 MAI)  (FUNC.LINEAL 4 - 27 - 03 MAI)  (FUNC.LINEAL 5 - 27 - 03 MAI)  (FUNC.LINEAL 6 - 27 - 03 MAI) (PROBLEMAS SOLUCIÓN 04-08 MAI) (CUESTIONARIO ECUACIÓNS Nº 3 DE SEGUNDO GRADO 04-08 MAI)  (CUESTIONARIO ECUACIÓNS Nº 4 DE SEGUNDO GRADO 04-08 MAI)

Matemáticas 2º B      Exemplos Sistemas Lineais      Soluciós Sistemas Lineais      (NOVO)  (SOL REP ECUAC E SISTEMAS)  (NOVO 14-24 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27-08 MAI)

Física e Química    (NOVO)    (NOVO 14-24 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Programación   (AULA VIRTUAL)

Tecnoloxía     (AULA VIRTUAL)

Lingua Castelá e Literatura    (NOVO)     (PENDENTES 1º ESO)  (NOVO 14-24 ABR) (TAREFA 1 DOCX)  (TAREFA 2 DOCX)  (TAREFA 4 DOCX)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Lingua Galega e Literatura   (NOVO)   (NOVO 14-24 ABR DOCX)   (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Lingua Galega Carmen     (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR DOC)   (NOVO 14-24 ABR ODT) (NOVO 27-08 MAI)

Inglés    (VER EN AULA VIRTUAL)    Audios- https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital    Vídeos y actividades extra- https://www.smartplanetapps.es/     (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Francés 2º A    (AULA VIRTUAL)  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Francés 2º B    (AULA VIRTUAL)  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Música    (NOVO) (NOVO 14-24 ABR) (NOVO 27-08 MAI)

Xeografía e Historia        ACALARCIÓNS XEOGRAFÍA E HISTORIA 1         XEOGRAFÍA E HISTORIA 1   (CONTACTO)  (NOVO 14-24 ABR)

Relixión         (NOVO)   (CONTACTO)  (NOVO 14-24 ABR DOCX)  (NOVO 27-03 MAI)

Valores Éticos 2º A    (AULA VIRTUAL)  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Valores Éticos 2º B    (AULA VIRTUAL)  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Educación Física           MOVILIDADE      TONIFICACIÓN      ESTIRAMENTOS        (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (PROPOSTA EF WEBEX)

3º A - B ESO

Matemáticas Académicas      Resumo Funciones Lineais       Solucións sistemas Lineais       Solucións Sistemas Lineais 2     (NOVO1 , NOVO2 (SOL FUNC LINEAIS E CADRA) (NOVO 14-24) (VER EN AULA VIRTUAL 27-08 MAI)

Matemáticas Aplicadas    Aclaracións materia Raquel Puga     (NOVO)  (NOVO 14-17 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 03 MAI)Matemáticas Nerea Oliveira

Física e Química         Presentación Formulación FQ     (NOVO)   (NOVO 14-24 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Tecnoloxía    (AULA VIRTUAL)

Lingua Castelá e Literatura    (NOVO)   (PENDENTES 2º ESO)  (NOVO 14-14 ABR)  (TAREFA 4 DOC)  (TERAFA 4 ODT)  (TAREFA 5 DOC)  (TAREFA 5 ODT)  (VER EN AULA VIRTUAL 27-08 MAI)

Lingua Galega e Literatura  (NOVO 3º A)   (NOVO 3ºB)  (NOVO 14-24 ABR 3ºA DOCX)   (NOVO 14-24 ABR 3º B DOCX)   (VER EN AULA VIRTUAL 3ºA 27 - 08 MAI)   (VER EN AULA VIRTUAL 3ºB 27 - 08 MAI)

Inglés     (VER EN AULA VIRTUAL)    Audios- https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital    Vídeos y actividades extra- https://www.smartplanetapps.es/  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Francés 3º A   (AULA VIRTUAL)  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Francés 3º B   (AULA VIRTUAL)  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Educación Plástica e Visual        (NOVO)    (CONTACTO)  (TAREFAS 27-08 MAI)  (TEMA PUBLICIDADE 27-08 MAI) (RECUPERACIÓN 1ª AVAL EXPLICACIÓN) (RECUPERACIÓN 1ª AVAL TAREFAS)

Cultura Clásica   (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI)

Música    (NOVO) (NOVO 14-24 ABR) (NOVO 27-08 MAI)

Bioloxía e Xeoloxía             (AULA VIRTUAL)   (TAREFAS 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI) (NOVO 11-22 MAI)

Xeografía e Historia  (CONTACTO)  (NOVO 14-24 ABR)  (2ª PARTE TEMA 19  14-24)

Relixión          (NOVO)   (CONTACTO)  (NOVO 14-24 ABR DOCX)  (NOVO 27-03 MAI)

Valores Éticos 3º A      (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Valores Éticos 3º B   (AULA VIRTUAL)  (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VITUAL 27-03 MAI)

Educación Física           MOVILIDADE      TONIFICACIÓN      ESTIRAMENTOS      (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)   (PROPOSTA EF WEBEX)

4º A ESO

Matemáticas Académicas     Aclaracións materia Raquel Puga    (NOVO)  (FORO DE NOVAS AULA VIRTUAL 14-17 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 03 MAI)

Matemáticas Aplicadas        Exemplos Sistemas Lineais        Solucións Sistemas Lineais         (NOVO)  (SOL FAC POLINOMIOS)  (NOVO 14-24 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27-08 MAI)

Física e Química          Presentación Formulación FQ    (NOVO)   (NOVO 14-24 ABR) (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Tecnoloxía   (AULA VIRTUAL)

TICs     (AULA VIRTUAL)

Lingua Castelá e Literatura     (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR) (TAREFA 1 DOCX)  (TAREFA 3 DOCX)  (TAREFA 4 DOCX)  (VER EN AULA VIRTUAL 27-08 MAI)

Lingua Galega e Literatura    (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR DOCX)   (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Latín   (NOVO) (NOVO 14-24 ABR)   (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Inglés      (VER EN AULA VIRTUAL)    Audios- https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital    Vídeos y actividades extra- https://www.smartplanetapps.es/   (NOVO VER EN AULA VIRTUAL 14-24 ABR)  (VER EN AULA VIRTUAL 27 - 08 MAI)

Educación Plástica e Visual    (NOVO)    (CONTACTO)  (TAREFAS 27-08 MAI)

Música      (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI)

Bioloxía e Xeoloxía           (AULA VIRTUAL)  (TAREFAS 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI) (NOVO 11-22 MAI)

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional         (AULA VIRTUAL)  (TAREFAS 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI) (NOVO 11-22 MAI)

Cultura Científica            (AULA VIRTUAL)  (TAREFAS 14-24 ABR)  (NOVO 27-08 MAI) (NOVO 11-22 MAI)

Xeografía e Historia  (CONTACTO)  (NOVO 14-24 ABR)

Relixión     (NOVO)   (CONTACTO)  (NOVO 14-24 ABR DOCX)  (NOVO 27-03 MAI)

Valores Éticos    (NOVO) (NOVO 14-24 ABR)

Educación Física          MOVILIDADE      TONIFICACIÓN      ESTIRAMENTOS     (NOVO)  (NOVO 14-24 ABR)  (PROPOSTA EF WEBEX)

 

ACTIVIDADES ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE 1º ESO

 Lingua Castelá e Literatura  (Información xeral pendentes)  (Tarefas 1ª AVAL)   (Tarefas 2ª AVAL)   (Tarefas 3ª AVAL)

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE 2º ESO

Matemáticas (Boletín 3ª part 27-03 MAI)

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE 3º ESO

XNCONVERT programa para reducir imaxes por lotes (pode servir para reducir as imaxes das túas tarefas) PREME NA IMAXE PARA IR Ó TUTORIAL

MOITO ÁNIMO TENTADE FACER TODAS AS TAREFAS!!!

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA AS FAMILIAS - ACORDO DE ACTUACIÓNS DO CLAUSTRO REUNIDO O 13-02-2020

 

SUSPENSIÓN DE CLASES E MEDIDAS A ADOPTAR

IES RAMÓN CAAMAÑO

 

A Consellería de Educación decretou a suspensión das clases para o alumnado de ESO entre os días 16 e 29 de marzo, ambos incluídos.

 

O claustro de profesores reunido en xuntanza extraordinaria hoxe venres 13 de marzo ás 12:15 horas, tomou as seguintes decisións:

 

 1. Datas da avaliación.

  Mantense o 1 de abril como data de avaliación. O profesorado avaliará ao alumnado segundo o traballo e probas desenvolvidas ata o momento.

   

 2. Contidos académicos das diferentes materias.

  Durante estes 14 días de suspensión, os contidos e actividades a traballar polo alumnado desde casa colgaranse na páxina web do centro, na carpeta “ALUMNADO”.

  Para resolver calquera dúbida sobre este tema, o alumnado poderá contactar co profesorado a través do correo electrónico do centro ies.ramon.caamano@edu.xunta.es. ou chamando ao 881880775.

  Comezaremos a colgar tarefas a partir do luns 16 de marzo ás 14:00 horas.

   

 3. Horario do profesorado. (MODIFICADO)

   

  Atendendo ás novas instruccións da Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional do 16 de Marzo de 2020 e por ser este un centro educativo de menos 6 unidades, non se require presenza de profesorado, persoal non docente e equipo directivo durante estes días, se ven está a disposición das familias via correo electrónico: ies.ramon.caamano@edu.xunta.es ou a través do teléfono do centro : 881880775 (desviado) para calquera consulta.

   

   

 4. Comunicación das familias co centro.

  Pedimos ás familias que se comuniquen co equipo directivo, o profesorado e o persoal non docente por vía telefónica ou por correo electrónico.

  As titorías previstas para estas datas quedan limitadas á vía telefónica.

  Evitade achegarvos persoalmente ao centro, salvo causa de forza maior, para cumprir coas medidas preventivas.

LINK O DOCUMENTO FIRMADO

 

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO EN RELACIÓN COA PANDEMIA COVID- 19 PARA OS VINDEIROS 14 DÍAS NATURAIS CONTADOS DENDE O DÍA 16 DE MARZO DE 2020

A INFORMACIÓN QUE AMOSAMOS A CONTINUACIÓN VEN REFERIDA NO PORTAL DA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E PODE CONSULTARSE NA SEGUINTE LIGAZÓN:

http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

MEDIDAS:

 • Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.

 • Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.

 • Suspéndense no ámbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunión de alumnado.

 • O persoal docente e non docente terá a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliación do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poderá reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administración e servizos, cumprindo co cómputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestación dos servizos básicos de información, atención e tutorización non presencial da súa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida é de aplicación ao persoal que non presente sintomatoloxía.

 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poderá realizar a súa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro

 • O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.

 • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.

 • Suspéndense as prácticas de Formación Profesional (módulo FCT) que se realicen en empresas, incluídas as asociadas a Erasmus +

 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.

 • Nos centros de Educación Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, agás no caso en que presente sintomatoloxía, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarán as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.

 • Suspéndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.

 • Suspéndense todas as actividades de formación do profesorado que teñan carácter presencial.

CUESTIÓNS DE INTERESE:

Debido a improvisación e a falta de coordinación por parte do Goberno Autonómico na comunicación destas medidas, e a falta a día de hoxe de instruccións e outras medidas por parte da Consellería de Educación puntualizamos:

- As seguintes medidas son propostas nun contexto de urxencia polo que a súa duración pode variar si así o deciden as autoridades pertinentes.

- Suspéndense  as clases de forma obrigatoria do 16 ó 29 de Marzo ámbos inclesive. A asistencia do alumnado ó centro o día 13 de Marzo é "voluntaria".

- Ante esta falta de instruccións específicas o Claustro do IES Ramón Caamaño se reunirá en sesión extraordinaria mañá 13 de Marzo  para valorar e definir varios puntos que atinxen o desenvolvemento académico-curricular do alumnado como pode ser a inminente avaliación académica do 1 de abril.

- Das novas que se vaian producindo nas vindeiras xornadas e que sexan de interese para a comunidade escolar en relación a este tema daremos conta nesta páxina web.

- A partires de mañá poden consultar as súas dúbidas poñéndose en contacto con nós a través do correo elctrónico e do teléfono do centro:

ies.ramon.caamano@edu.xunta.es

881880775

GRAZAS E DESCULPEN AS MOLESTIAS

RASTRILLO RECAUDACIÓN EXCURSIÓN FIN DE CURSO IES RAMÓN CAAMAÑO (((CANCELADO)))

Quecendo motores para montar o rastrillo organizado polo alumnado de 4º da ESO e recaudar cartos para a excursión fin de curso do IES Ramón Caamaño a Sevilla. Pais, veciños e turistas tedes a oportunidade de levar produtos a bo prezo e así colaborar co noso alumnado. Estaremos os dias: venres 13, martes 17, martes 24 e venres 27 de marzo no "Cabo da Vila". Animádevos!!!

IGUALDADE ONDE ESTÁS? ESPECTÁCULO DE MAXIA FANITRIANA 10-03-2020

o pasado martes o noso alumnado tivo a oportunidade de disfrutar xunto co de 5º e 6º de primaria dos CEIP Os Muiños e CEIP Eduardo Noya (Vilarmide) dun espectáculo de maxia no que se traballou a temática da igualdade no marco da conmemoración do 8 de marzo día da muller. Unha maravilla compartir cos pequenos este día.

PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN GALERÍA DE MULLERES - 08 DE MARZO

Onte 05 de Marzo de 2020, o alcalde de Muxía Iago Toba, a Técnica da Biblioteca do Concello Viky Rivadulla e a Isabel Muñoz Avogada, achegáronse a presentar a exposición que estes días se pode ver no noso centro e que constitúe a "GALERÍA DE MULLERES", unha iniciativa pioneira desde o Concello de Muxía que aposta pola visibilización e coñecemento de mulleres relevantes de diversos ámbitos, arte, literatura, ciencia, política, etc...para o seu achegamento ó público xeral. Isabel Muñoz tamén fixo unha presentación ó alumnado do CIM - MUXÍA (Centro de Información á Muller) que ofrece diversos servizos de axuda, informativa, xurídica, asesoramento, denuncia. Ámbas presentacións enmarcanse na semana previa a celebración do 08 de Marzo.

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS SOBRE PREVENCIÓN - ALERTA CORONAVIRUS

Ante as recomendacións da OMS e as novas relacionadas enviadas ós centros educativos en relación ó problema xerado polo CORONAVIRUS pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, o equipo directivo do IES Ramón Caamaño solicita ás familias a colaboración para a prevención e alerta na nosa Comunidade Escolar. Afirmamos. Aproveitamos para lembrar que non hai motivo de alarma. Por favor lean con atención as cartas impresas enviadas ás familias a través dos seus fillos/as ou lean a información relacionada nos seguintes enlaces:

CARTA INFORMATIVA ENVIADA ÁS FAMILIAS

CARTA INFORMATIVA ENVIADA ÓS CENTROS POLA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA DA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

RESERVA DE PRAZAS CENTROS EDUCATIVOS PARA O CURSO 2020 - 2021

Do 1 ó 17 de febreiro estará aberto o período de  RESERVA DE PRAZAS para o IES RAMÓN CAAMAÑO para o curso 2020-2021.

Lémbramos ás familias do alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos que deben formalizar a súa "Solicitude de Reserva de Praza" neste período e que deben presentala no seu centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que precisará de Chave365 ou Certificado Dixital.

01 - 17 FEBREIRO

FAMILIAS

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación ADMISIONALUMNADO no menú:

 

Solicitudes - Reserva - Crear

 

Modelo ED550A de reserva de praza para a súa presentación "manual" (poden descargalo aquí, pedílo no seu centro educativo ou descargalo directamente da ventá introductoria da aplicación ADMISIONALUMNADO).

 

 

Publicaremos a listaxe de admitidos con asignación de prazas nesta reserva o 28 de Febreiro

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut