Skip to Content

O prazo de recollida dos VALES DE MATERIAL ESCOLAR para o vindeiro curso 2020/2021 será do día 16 de xullo ata o 31 de xullo.  Só poderá recollelo o  alumnado que entra en 1º da ESO e o resto do alumnado que aprobou todas as materias en xuño. 

Os cheques estarán dispoñibles na secretaría do centro de luns a venres  de 9:00 a 13:30. 

O equipo directivo


O Concello de Muxía convoca unhas axudas para material escolar dentro do PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DE MUXÍA COVID-19 que teñen como finalidade  paliar os efectos negativos da crise sanitaria do coronavirus  .

Para optar ao beneficio de bolseiro/a deberán estar empadroados/as no concello de Muxía tanto o/a alumno/a como a persoa solicitante da axuda e convivir no mesmo domicilio.

O prazo de presentación das solicitudes seráata o 20 de xullo. As solicitudes faranse telematicamente na sede electrónica do Concello de Muxía- no apartado de subvencións-, para o que o solicitante debe ter habilitada a firma electrónica. Poden consultarse as bases na web municipal www.concellomuxia.com

Muxía, 6 de xuño de 2020.

O Alcalde, Santiago Toba Campaña

Consultar na páxina web do concello:

https://concellomuxia.com/2020/07/06/anuncio-convocatoria-de-axudas-concello-de-muxia-para-adquisicion-de-material-escolar-curso-20202021/

 


Estimadas familias:

Foron publicadas as LISTAXES PROVISIONAIS DAS AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR do IES Ramón Caamaño para o curso 2020-2021.

Podedes consultar os datos acudindo ao centro ou chamando por teléfono ao longo do mes de xullo.

Lembramos que as listaxes definitivas publicaranse en setembro, e nelas aparecerá tamén o alumnado que ten materias suspensas.

Os CHEQUES PARA MATERIAL DO ALUMNADO QUE APROBOU TODAS AS MATERIAS EN XUÑO poderán recollerse no centro a última semana de xullo.

Un saúdo.

 

O equipo directivo.


AVISO IMPORTANTE

LIBROS DE TEXTO

CURSO 2020-2021

 

O LISTADO DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 20-21 ESTARÁ COLGADO DURANTE O MES DE XULLO NO TABOLEIRO DE CONSERXERÍA E NA PÁXINA WEB DO CENTRO.

 

NON MERQUEDES NINGÚN LIBRO ATA SETEMBRO PORQUE AS AXUDAS E O FONDO DE LIBROS É PROBABLE QUE CUBRAN AS NECESIDADES DE CASE TODO O ALUMNADO.

 

DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE CURSO NOTIFICAREMOS SE AS FAMILIAS PRECISAN MERCAR ALGÚN LIBRO.

 

LIGAZÓN LISTAXE


Estimadas familias e alumnado:

Comunicámovos o período para que o alumnado con tódalas asignaturas aprobadas na convocatoria  ordinaria de xuño poda matricularse no centro no nivel que corresponda:

PRAZO

01 - 10 XULLO

de 09:00 a 13:30 horas

DOCUMENTACIÓN/ REQUERIMENTOS:

 1. 1º ESO
  1. IMPRESO DE MATRÍCULA CUBERTO
  2. FOTOCOPIA DNI PAIS E ALUMNO
  3. FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA
  4. OUTRA DOCUMENTACIÓN (DIVORCIO, DISCAPACIDADE...)
  5. 2 FOTOS TAMAÑO CARNET ACTUAIS
  6. IMPRESO PERMISO DE IMAXES
  7. IMPRESO PARADAS TRANSPORTE
  8. IMPRESO DATOS SAÚDE
  9. CIRCULAR MEDICACIÓN
  10. IMPRESO SOLICITUDE DATOS TELEMÁTICOS
 1. 2º ESO
  1. IMPRESO DE MATRÍCULA CUBERTO
  2. 2 FOTOS TAMAÑO CARNET ACTUAIS
  3. IMPRESO PERMISO DE IMAXES
  4. IMPRESO PARADAS TRANSPORTE
  5. IMPRESO DATOS SAÚDE
  6. CIRCULAR MEDICACIÓN
  7. IMPRESO SOLICITUDE DATOS TELEMÁTICOS
 1. 3º ESO E 4º ESO
  1. IMPRESO DE MATRÍCULA CUBERTO
  2. 2 FOTOS TAMAÑO CARNET ACTUAIS
  3. IMPRESO PERMISO DE IMAXES
  4. IMPRESO PARADAS TRANSPORTE
  5. IMPRESO DATOS SAÚDE
  6. IMPRESO SOLICITUDE DATOS TELEMÁTICOS
  7. CIRCULAR MEDICACIÓN
  8. PAGO SEGURO ESCOLAR 1.12 EUROS

AVISO: O alumnado novo de 6º de primaria que se incorpora o noso centro ten o sobre de matrícula reservado en Secretaría.


PREMA NA IMAXE PARA ACCEDER Ó CONTIDO

Querido alumnado:

Comunicámosvos que mañá 25 de xuño abre o prazo para presentar solicitudes de Admisión a Ciclos Formativos de Formación Profesional e rematará o 8 de Xullo. Pregamos que prestedes especial atención ós prazos establecidos deste procedemento e formalicedes as vosas solicitudes o antes posible. Se tedes algunha dúbida con respecto a documentación a entregar ou sobre algún aspecto do procedemento podedes dirixirvos o Departamento de Orientación nestes últimos días de Xuño ou a Maica e a David. Atoparedes a información de prazos premendo na imaxe-encabezado deste post e toda a información relativa ó procedemento na páxina de FP: http://www.edu.xunta.gal/fp/ .

Lembramos que a formalización da Admisión a Ciclos pode facerse a través da aplicación CICLOSADMISIÓN: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/


 

Queridos pais/nais/responsables e alumnado:

O venres 19 de Xuño de 2020 procederemos á recollida de portátiles e kits de conexión á rede cedidos durante a cuarentena, que o centro ten que devolver á Consellería de Educación.

IMPORTANTE

 • Débese devolver todo o material cedido: portátil, cargador e cable de carga, Kit de conexión co cable USB e tarxeta SIM. Ademáis débense devolver tamén as caixas correspondentes así como o maletín de transporte do portátil.

 • O horario de entrega será de 09:30 a 13:30 horas.

 • Deben entregar o material as mesmas persoas que firmaron o documento de cesión.

 • Deben entregar o material única e exclusivamente a David Creus, director do centro.

 • Deberán firmar un documento de devolución do material.

 • No momento da devolución é moi importante comunicar ó director se hai desperfectos ou mal funcionamento nos equipos.

Un saúdo.


Ola a tod@s:

O xoves 25 de xuño de 2020, procederemos a entrega dos boletíns de notas correspodentes a avaliación Ordinaria de Xuño. Farémolo segundo se indica no cadro de horarios situado ó pé desta publicación. Ademáis da entrega do boletín de notas recolleremos todos os libros de texto en prestamo do alumnado, así como os que foron en préstamo do servicio de Biblioteca ou Biblioteca de Aula. Os boletíns de notas non serán entregados ó alumnado que non devolva todos os libros cedidos. Para poder acceder ó recinto escolar, tanto pais como alumnado deben vir provistos de mascarilla e permanecer con ela todo o tempo, desde a entrada ata a saída do centro. Tamén se lle aplicará hidroxel desinfectante para as máns tanto a entrada como a saída. As sesións de entrega dos boletíns serán na Biblioteca do centro. O alumnado que teña que subir a por libros a aula de referencia así como outros enseres persoais que deixaron antes da cuarentena deberano facer antes de entrar na biblioteca. A partir do 25 de Xuño as aulas deberán permanecer listas e despexadas polo que os materiais, obxectos e enseres do alumnado que de deixen na aula serán eliminados. O titor/a e a Xefa de Estudos velarán porque ás sesións sexan o máis áxiles posibles e permanezades o tempo imprescindible no centro segundo o protocolo COVID19.

Pregamos puntualidade. Un saúdo.

ENTREGA BOLETÍNS E RECOLLIDA DE LIBROS

XOVES 25 de XUÑO 2020

NIVEL E GRUPO

LUGAR

HORA

1º A ESO

BIBLIOTECA

10:00 horas

2º A ESO

BIBLIOTECA

10:30 horas

2º B ESO

BIBLIOTECA

11:00 horas

3º A ESO

BIBLIOTECA

11:30 horas

3º B ESO

BIBLIOTECA

12:00 horas

4º A ESO

BIBLIOTECA

12:30 horas

 

 


 

* DOG CONVOCATORIA               CIRCULAR INFORMATIVA               IMPRESO SOLICITUDE

* O recadro da base impoñible xeral da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do exercicio fiscal 2018 que figura publicado é o 432, cando o recadro correcto é o 435.

PLAZO DE PESENTACIÓN SOLICITUDES

do 25 de Maio ó 19 de Xuño

FONDO DE LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 2020/2021

 

Estimadas familias:

O obxecto da presente circular é informalos da apertura da convocatoria de solicitude de Fondo de Libros e Axudas para Material Escolar na ESO para o vindeiro curso 2020/2021 (Orde de 12 de maio de 2020, publicada no DOGA do 19 de maio de 2020).

 

1. CONTÍA DAS AXUDAS:

 • Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 euros: CHEQUE DE 50 EUROS PARA MATERIAL ESCOLAR E 6 LIBROS DE TEXTO.

 • Alumnado con renda per cápita familiar superior a 6000 euros e igual ou inferior a 10000 euros: 4 LIBROS DE TEXTO

IMPORTANTE: Se o centro dispón de exemplares de libros sobrantes, repartiraos entre o alumnado.

 

2. OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS:

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario deberán devolver os libros de texto do presente curso 2019/2020. A non devolución dos mesmos será causa de exclusión da participación do Fondo Solidario e das Axudas no curso 2020/2021.

Debido ás circunstancias especiais provocadas pola COVID-19, o centro informará a través da páxina web das condicións e prazos nas que se realizará este curso a devolución de libros de texto.

 

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

A solicitude será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/2021.

O impreso da solicitude estará dispoñible:

IMPORTANTE: No caso de que se tramite a solicitude por vía electrónica será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno.

 

4. PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES

O prazo para presentar as solicitudes comeza o luns 25 de maio de 2020 e rematará o día 19 de xuño de 2020.

 

5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 • Impreso da solicitude (Anexo I da Orde) correctamente cuberto.

 • Impreso de comprobación de datos dos membros computables (Anexo II da Orde)

 • Copia do libro de familia onde aparecen todos os membros da unidade familiar.

*Consultar situacións especiais na Orde (divorcio, discapacidade, violencia de xénero...)

 

6. PUBLICACIÓN DE LISTAXES

 • As LISTAXES PROVISIONAIS publicaranse o 10 de xullo de 2020

 • As LISTAXES DEFINITIVAS publicaranse o 14 de setembro de 2020

 


Estimadas familias:

Comunicámosvos que xa están colgadas na nosa web na páxina principal no menú de pestanas grises as "ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DO IES RAMÓN CAAMAÑO" para o presente curso 19-20, requisito das Instruccións do 27 de Abril da Consellería de Educación. Nelas atoparedes información de gran interese sobre os estándares de aprendizaxe imprescindibles de todo o curso así como os criterios de calificación de cada matería que teñen que estar adaptados a esta nova situación que vivimos. Podedes acceder á información desde o menú de pestanas grises da páxina web do centro ou a través desta ligazón. Un saúdo e moito ánimo!.

PREMA NA IMAXE PARA ACCEDER Á IMFORMACIÓN


Estimados alumnos/as:

Comunícosvos que a partir de hoxe está habilitada unha nova páxina das actividades no BARQUIÑO ALUMNADO. Esta non substitue a anterior e poderedes atopar unha a continuación da outra, por se a algún alumno/a lle quedaran tarefas por rematar. Lembrade que traballamos nesta páxina e na Aula Virtual. Nos dous espazos actualizanse as tarefas.

Unha aperta moi forte.


Estimadas Familias:

Comunicamos a apertura do centro para uso exclusivo de atención ó público a partires do  vindeiro luns 11 de Maio, este inclusive. O obxectivo é poder levar a cabo o proceso de admisión de alumnado e de poñernos á vosa disposición para a realización de necesidades administrativas. Lembramos que para outras consultas de carácter ordinario estamos a vosa disposición a través do teléfono e do correo electrónico do centro:  881880775 - ies.ramon.caamano@edu.xunta.es. Lembramos especialmente ó alumnado de 4º ESO que ainda non  teña presentada a admisión para o bacherelato e que requira unha certificación académica de que é o momento de facelo. As persoas que acudan ó centro deberán gardar a distancia de seguridade establecida polos protocolos do COVID19 e a ser posible provistas de mascarilla e guantes. Ante a posible congregación de persoas no centro establecerase unha fila para a súa atención.

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÜBLICO: DE LUNS A VENRES DE 09:30 a 13:30

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ADMISIÓN: DO 11 ó 18 de MAIO

TODA A INFORMACIÓN REFERENTE Ó PROCESO DE ADMISIÓN NESTA LIGAZÓN
by Dr. Radut