Skip to Content

Hoxe celebramos o sorteo da rifa do IES Ramón Caamaño para a Excursión de Fin de Curso do noso alumnado de 4º da ESO a Salou. Nuria Caamaño Alvite foi a "man inocente" encargada de premer co rato na aplicación online que extrae números aleatorios ó azar (http://www.generarnumerosaleatorios.com/). Comprobouse que o número que saiu foi vendido. O número gañador é o:

432

A partires do luns 8 de abril, o agraciado/a pode pasar a recoller a cesta en horario de mañá de 08:30 a 14:10 ou os martes pola tarde de 16:20 a 18:00. Lembrar que tedes 30 días para poder recollelo.

Para ver e dar testemuña de como foi o sorteo podedes ver un video do mesmo premendo no enlace situado máis abaixo. MOITA SORTE!!!

Esta información tamén está a vosa disposición no taboleiro exterior do instituto.

PREMA NA IMAXE PARA VER O VIDEO DO SORTEO

 


Avisáronos do Concello de que se van a levar a cabo unha serie de obras de parcheado do asfalto en varios tramos das rúas que rodean ó noso instituto. Isto conlevará o corte da rúa Manuel Lastres e da rúa Castelao en momentos alternos. Desde este  mércores estará cortada a rúa Manuel Lastres no inicio das casas de protección oficial por un período aproximado duns 9 días e logo a Rúa Castelao á altura do albergue  tamén por un período de 9 días.  Deberán deixarse libres os espacios de aparcamento cercanos á rotonda anexa ó instituto para que podan dar a volta o transporte escolar e os turismos que transiten polas inmediacións. Os autobuses terán que entrar os primeiros días pola parte de atrás (zona coido) e logo pola de adiante (zona Marina). Mentres duren as obras estará presente a policía local á hora da entrada e de saida do alumnado. Os pais e nais do alumnado e profesorado poderán aparcar nas inmediacións pero terán presente as limitacións que podan derivarse destes cortes.

En amarelo espazo de estacionamento a liberar e en vermello espazos dos posibles "cortes".


O 1 de Febreiro comezou o período de solicitude de praza para Bacharelato.

¿Cal é o procedemento para solitar praza?

 • Podes solicitar praza a través de internet na aplicación informática (www.edu.xunta.es/admisionalumnado/) ou presentando a solicitude cumprimentada no propio centro educativo.
 • Como o noso centro educativo non está adscrito a outro, o alumnado debe solicitar praza no instituto elixido en primeira opción presentando o ANEXO II (www.edu.xunta.gal/portal/node/8858).
 • Pódense solicitar ata 6 centros por orde de preferencia.

¿Cales son as fechas para a PEDIR PRAZA?

SOLICITUDE DE PRAZA EN BACHARELATO
Reserva de praza no centro adscrito Solicitude de praza noutros centros
Do 1 ó 15 de febreiro. Do 1 ó 20 de marzo.

O CASO DO NOSO CENTRO EDUCATIVO SERÍA O SEGUNDO: SOLICITUDE DE PRAZA NOUTROS CENTROS.

¿Cales son os prazos de MATRÍCULA establecidos?

A SOLICITUDE DE PRAZA NON É O MESMO QUE MATRÍCULA. A MATRÍCULA DEFINITIVA DÉBESE EFECTUAR NO CENTRO ADXUDICADO, TENDO EN CONTA AS SEGUINTES FECHAS:

MATRÍCULA BACHARELATO
Prazo ordinario Prazo Extraordinario
Do 25 de xuño ó 10 de xullo. Do 1 ó 10 de setembro.

 

 ¿Cal é a organización do Bacharelato?

No seguinte enlace podedes consultar toda a información relativa a esta etapa educativa, seleccionado en cada un dos cursos e materias:

Todo sobre Bacharelato: http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/bacharelato

En documentos adxuntos desta entrada podedes ver o currículo do 1º e 2º curso do Bacharelato.

¿Onde mirar a oferta educativa dos centros?

Se tedes dúbidas acerca da oferta educativa que se pode imparte naqueles centros nos que estades interesados podedes visualizado neste enlace:

https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/ListaCentros.do

Unha vez accedido á páxina, simplemente debedes seleccionar aquel centro no que estades interesados. Logo na marxe superior á dereita, tedes a opción "oferta educativa", pinchar nesa pestaña e xa aparecen todas as ensinanzas que ten ese centro educativo, así como os itinerarios de Bacharelato que ofrecen.

Déixovos agora o acceso directo ó:

 • IES "Agra de Raíces" de Cee:

https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarOfertaCentro.do?codigo=15003212&procedencia=detalleCentro

 • IES "Fernando Blanco" de Cee:

https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarOfertaCentro.do?codigo=15003224&procedencia=detalleCentro

 • IES "Universidade Laboral" de A Coruña:

https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/CargarOfertaCentro.do?codigo=15005749&procedencia=detalleCentro


O día 1 de febreiro iniciouse o procedemento de admisión e matriculación do alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2019/20.

Calendario do proceso de admisión:

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición. Do 1 ó 15 de Febreiro.
Dato do sorte público da letra a efectos de empate. Última semana de febreiro.
Publicación de postos escolares vacantes. Antes do 1 de marzo.
Presentación da solicitude de admsiión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores. Do 1 ó 20 de marzo.
Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo. A partir do 22 de marzo.
Publicación da listaxe provisional de admitidos e non admitidos. Antes do 25 de abril.
Reclamacións 5 días hábiles a partir do día seguinte da publicación da listaxe provisional.

 

Criterios a seguir para a solicitude:

 • Pódese solicitar praza ou ben a través de internet na aplicación informática (www.edu.xunta.es/admisionalumnado/) ou presentando a solicitude cumprimentada no centro.
 • O alumnado que pretenda continuar estudos nun cnetro adscrito, para reservar praza deberá presentar no centro de orixe ou a través de internet o formulario de solicitude (ANEXO I- http://www.edu.xunta.gal/portal/node/8858
 • O alumnado que solicite praza nun centro non adscrito (caso do alumnado de 4º ESO do noso centro) solicitará a admisión a través de internet ou de forma presencial, indicando como primeira opción ou en calquera dos lugares ou rexistros establecidos utilizando o formulado de solicitude (ANEXO II- http://www.edu.xunta.gal/portal/node/8858). Na solicitude pódese relacionar ata seis xentros por orde de preferencia.
 • Os formularios serán facilitados gratuitamente nos centros e tamén estarán dispoñibles na páxina web da consellería: www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
 • Poderase consultar o estado de tramitación da solicitude a través da aplicación informática utilizando o códifo de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.
 • Todas as solicitudes que non poidan obter praza nos centros solicitados serán remitidas á Comisión de Escolarización que lles asignará praza nos centros onde teñan vacantes tendo en conta, cando así sexa posible, as preferencias indicadas polas familias na solicitude e puntuación obtinada do baremo.

Calendario de matriculación:

 • Educación Infantil e Educación Primaria: do 20 ó 30 de xuño.
 • Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato: Do 25 de xuño ó 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario para ESO e Bacharelato: Do 1 ó 10 de setembro.

Reclamacións:

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa, poderanse presentar no prázo máximo de 5 días hábiles contando despois do día da publicación da listaxe, ante o órgano que as dictou.

Normativa:

 • Decreto 254/2012, do 13 de decembro, de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.
 • Orde 12 marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.
 • Orde 25 xaneiro 2017 pola que se modifica a anterior orde.

Documentación:

Máis información a consultar nos propios centros educativos, nos Departamentos Territorias da Consellería ou en Coruña na Xefatura Territorial (Calle Vicente Ferrer).


Facendo fronte ás inclemencias do tempo o alumnado de 3º e 4º da ESO do IES Ramón Caamaño realizou unha interesante visita ó Castelo de Vimianzo e asistiron á representación da obra de teatro, O Lazarillo de Tormes, na Casa de Cultura do mesmo Concello. Foron guiados e acompañados pola profesora de Xeografía e Historia e as profesoras de Lingua e Literatura Castelá que aportaron a súa experiencia para contextualizar a saída. Visita moi interesante salvo pola premura de ter que ver relativamente rápido o Castelo por mor do tempo.

 

 


Do 1 ó 15 de febreiro estará aberto o período de  RESERVA DE PRAZAS para o IES RAMÓN CAAMAÑO para o curso 2019-2020.

Lémbramos ás familias do alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos que deben formalizar a súa "Solicitude de Reserva de Praza" neste período e que deben presentala no seu centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que precisará de Chave365 ou Certificado Dixital.

01 - 15 FEBREIRO

FAMILIAS

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación ADMISIONALUMNADO no menú:

 

Solicitudes - Reserva - Crear

 

Modelo ED550A de reserva de praza para a súa presentación "manual" (poden descargalo aquí, pedílo no seu centro educativo ou descargalo directamente da ventá introductoria da aplicación ADMISIONALUMNADO).

 

 

Publicaremos a listaxe de admitidos con asignación de prazas nesta reserva o 28 de Febreiro

 

 
by Dr. Radut