Skip to Content

Estimadas familias:

Á espera de novas instruccións por parte da Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional, que se reune co Ministerio de Educación Estatal hoxe día 15 de abril, cremos oportuno fornecer de novas actividades ó alumnado ante este escenario imprevisible e incerto. Recalcar que desde a dirección pedimos ó profesorado que desenvolvera tarefas de repaso e que adiantaran algún pequeno contido da terceira avaliación. En canto teñamos novas máis concretas faremosvolo saber neste medio. Moitas grazas pola colaboración e disculpade as molestias.


Desde o Departamento de Orientación do IES Ramón Caamaño, achegamos esta información de utilidade para todas aquelas persoas que precisen atención psicolóxica derivada da situación do estado de alarma polo Coronavirus covid-19. A nova está recollida e publicitada na páxina oficial do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Lembramos que os veciños de Muxía teñen tamén ó seu dispor a atención  da psicóloga do concello  Soledad Agra no teléfono : 618895265.

PREMA NA IMAXE PARA IR Á PÁXINA DO COLEXIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE GALICIA


Soledad Agra, psicóloga do Concello de Muxía tráenos esta "Axenda para Adolescentes Confinados" Aproveitade estes consellos.

PREME NA IMAXE PARA VER MELLOR


Estimadas Familias:

Tedes colgadas desde onte no BARQUIÑO ALUMNADO (premer para acceder ó contido) as novas tarefas a desenvolver polo alumnado durante o período de prórroga da cuarentena. Tamén volven a estar activos os enlaces das primeiras tarefas de determinadas materias que hoxe se desactivaron  por causa dun erro técnico.

Grazas e un saúdo.


Estimadas Familias:

Seguindo as instruccións dadas no día de hoxe por Inspección Educativa procederemos no día de mañá (a ser posible) a comunicarvos as notas do alumnado a través de varios medios, preferiblemente Abalar Móvil e correo electrónico, e de non ser posible a través de wasap. Para isto no día de hoxe o equipo directivo do IES Ramón Caamaño está chamando ás casas para solicitarvos un medio fiable e acorde para poder enviarvolas notas. Disculpade as molestas e a ncertidume creada con respecto ó post anterior onde decía que se "reterían as notas" ata a incorporación do alumnado ás aulas, pero a situación e as instrucións recibidas son cambiantes. O boletín físico, en papel, será entregado cando reingresemos aá actividade normal. Un cordial e afectuoso saúdo.


LIGAZÓN Ó DOCUMENTO FIRMADO

Estimadas familias do alumnado do IES Ramón Caamaño:

Tal como decretou o Goberno Central coa aprobación do Congreso dos Deputados reunido en sesión plenaria o pasado 25 de Marzo, prorrógase o estado de alarma ata o 11 de Abril de 2020. O alumnado non ten que asistir ó centro e incorporarse ás clases, en principio ata o 14 de abril, se ben este escenario é incerto xa que o Ministerio de Educación e as Consellerías de Educación das CC.AA están a valorar outras opcións segundo a evolución dos datos recibidos sobre a pandemia do coronavirus. A día de hoxe as instrucción recibidas por parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional son poucas e cambiantes debido a este momento excepional polo que se nos esixe como comunidade educativa paciencia e cautela. Entre as novas recibidas e a organización requerida para a xestión do curso académico cabe destacar as seguintes:

 • A sesión da 2ª avaliación do curso 19-20 realizarase o 1 de abril tal como tiñamos acordado no calendario escolar aprobado a inicio de curso. Valorarase ó alumnado tendo en conta as notas parciais de probas realizadas, notas de clase, notas de traballos e lecturas recomendadas…, ata o momento en que se decretou o Estado de Alarma. Esta avaliación do alumnado farase tendo en conta unha perspectiva de trimestre. Por motivos organizativos, legais (Lei de proteción de datos) e de igualdade e xustiza na comunicación dos resultados académicos ás familias ( a aplicación AbalarMóbil non é de uso xeralizado), non se comunicarán os resultados ata que recibamos instruccións específicas por parte da Consellería de Educación e se implemente un sistema consensuado para todos os centros. Sentimos as molestias derivadas desta circunstancia.

 • Quedan suspendidas as probas de Avaliación Diagnóstica de 4º de ESO no presente curso 19-20.

 • O goberno Central e as Consellerías de Educación das CC.AA están a valorar a incorporación do alumnado ós centros para o mes de Maio ou Xuño, segundo a evolución da Pandemia.

 • Facilitaremos ó alumnado novo material de traballo correspondente ós días 2 e 3 de abril e o período de Semana Santa. Estará colgado no apartado da web do centro ALUMNADO e aparecerá dentro de cada curso e materia como “NOVO” ó lado dos correspondentes colgados con anterioridade. Se o material está colgado na Aula virtual poñerá “AULA VIRTUAL”.

 • Lembrade que a comunicación entre equipo directivo, profesorado e familas é a través do correo electrónico e teléfono do centro: ies.ramon.caamano@edu.xunta.es e 881880775.


Reproduzo aqui parte da notificación feita por Soledad Agra (sicóloga do Concello de Muxía e membro do CIM-Muxía) que contén información  importante relativa á atención sicolóxica que brinda o Concello na actual crise que estamos a vivir polo Coronavirus a toda a comunidade educativa e veciños de Muxía:


De gran interese para alumnado e familias é a iniciativa posta en marcha por vvarias cadeas de televisión estatais e autonómicas que permitirán o noso alumnado seguir formándose neste período de cuarentena e así ademáis de estar entretidos, non perder o ritmo e hábito diario de estudo tan necesario. A continuación enumeramos as cadeas e os tramos horarios para que fagades o seguimento máis oportuno, MOITO ÁNIMO a tod@s!!!!

PORTAL DA LINGUA GALEGA (link)

TVG 2       de luns a venres de 11:00 a 13:00 horas  (contidos varios)

                "Ben Falado"  ás 15:30 horas      (Dúbidas do Idioma Galego)

CLAN TV (link)    de luns a venres de 09:00 a 12:00 horas

 •      de 6 a 8 anos de 09:00 a 10:00 horas
 •      de 8 a 10 anos de 10:00 a 11:00 horas
 •      de 10 a 12 anos de 11:00 a 12:00 horas.

A 2 TELEVISIÓN (linK)    de luns a venres de 12:00 a 14:00 horas

 •      de 12 a 14 anos de 12:00 a 13:00 horas
 •      de 14 a 16 anos de 13:00 a 14:00 horas
 •      Pro grama para facer exercício físico "Móvete na Casa" de 09:00 a 09:30 horas

BOING (linK)      de luns a venres

 •      "Real Moon" (Aprendizaxe do Inglés) ás 13:25 horas

 

 

 


Ola a tod@s, desculpade a tardanza pero por problemas informáticos non puidemos colgar as actividades para facer durante estes días. Por favor tentade facer as tarefas na medida do posible para poder entrgalas á volta. É importante que non perdades ritmo no estudo e ante o inesperado e a incertidume desta situación o mellor é prepararse tamén académicamente.

Podedes acceder as tarefas premendo na imaxe do barquiño que tedes a continuación ou buscandoa no menú lateral da web entre os outros barcos. MOITO ÁNIMO!!!:

PREME NA IMAXE

 LEMBRAMOS A TODO O ALUMNADO QUE AS TAREFAS DEBEN ENTREGARSE O LUNS DÍA 30 DE MARZO


 

SUSPENSIÓN DE CLASES E MEDIDAS A ADOPTAR

IES RAMÓN CAAMAÑO

 

A Consellería de Educación decretou a suspensión das clases para o alumnado de ESO entre os días 16 e 29 de marzo, ambos incluídos.

 

O claustro de profesores reunido en xuntanza extraordinaria hoxe venres 13 de marzo ás 12:15 horas, tomou as seguintes decisións:

 

 1. Datas da avaliación.

  Mantense o 1 de abril como data de avaliación. O profesorado avaliará ao alumnado segundo o traballo e probas desenvolvidas ata o momento.

   

 2. Contidos académicos das diferentes materias.

  Durante estes 14 días de suspensión, os contidos e actividades a traballar polo alumnado desde casa colgaranse na páxina web do centro, na carpeta “ALUMNADO”.

  Para resolver calquera dúbida sobre este tema, o alumnado poderá contactar co profesorado a través do correo electrónico do centro ies.ramon.caamano@edu.xunta.es. ou chamando ao 881880775.

  Comezaremos a colgar tarefas a partir do luns 16 de marzo ás 14:00 horas.

   

 3. Horario do profesorado. (MODIFICADO)

   

  Atendendo ás novas instruccións da Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional do 16 de Marzo de 2020 e por ser este un centro educativo de menos 6 unidades, non se require presenza de profesorado, persoal non docente e equipo directivo durante estes días, se ven está a disposición das familias via correo electrónico: ies.ramon.caamano@edu.xunta.es ou a través do teléfono do centro : 881880775 (desviado) para calquera consulta.

   

   

 4. Comunicación das familias co centro.

  Pedimos ás familias que se comuniquen co equipo directivo, o profesorado e o persoal non docente por vía telefónica ou por correo electrónico.

  As titorías previstas para estas datas quedan limitadas á vía telefónica.

  Evitade achegarvos persoalmente ao centro, salvo causa de forza maior, para cumprir coas medidas preventivas.

LINK O DOCUMENTO FIRMADO

 

 


A INFORMACIÓN QUE AMOSAMOS A CONTINUACIÓN VEN REFERIDA NO PORTAL DA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E PODE CONSULTARSE NA SEGUINTE LIGAZÓN:

http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

MEDIDAS:

 • Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.

 • Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.

 • Suspéndense no ámbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunión de alumnado.

 • O persoal docente e non docente terá a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliación do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poderá reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administración e servizos, cumprindo co cómputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestación dos servizos básicos de información, atención e tutorización non presencial da súa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida é de aplicación ao persoal que non presente sintomatoloxía.

 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poderá realizar a súa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro

 • O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.

 • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.

 • Suspéndense as prácticas de Formación Profesional (módulo FCT) que se realicen en empresas, incluídas as asociadas a Erasmus +

 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.

 • Nos centros de Educación Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, agás no caso en que presente sintomatoloxía, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarán as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.

 • Suspéndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.

 • Suspéndense todas as actividades de formación do profesorado que teñan carácter presencial.

CUESTIÓNS DE INTERESE:

Debido a improvisación e a falta de coordinación por parte do Goberno Autonómico na comunicación destas medidas, e a falta a día de hoxe de instruccións e outras medidas por parte da Consellería de Educación puntualizamos:

- As seguintes medidas son propostas nun contexto de urxencia polo que a súa duración pode variar si así o deciden as autoridades pertinentes.

- Suspéndense  as clases de forma obrigatoria do 16 ó 29 de Marzo ámbos inclesive. A asistencia do alumnado ó centro o día 13 de Marzo é "voluntaria".

- Ante esta falta de instruccións específicas o Claustro do IES Ramón Caamaño se reunirá en sesión extraordinaria mañá 13 de Marzo  para valorar e definir varios puntos que atinxen o desenvolvemento académico-curricular do alumnado como pode ser a inminente avaliación académica do 1 de abril.

- Das novas que se vaian producindo nas vindeiras xornadas e que sexan de interese para a comunidade escolar en relación a este tema daremos conta nesta páxina web.

- A partires de mañá poden consultar as súas dúbidas poñéndose en contacto con nós a través do correo elctrónico e do teléfono do centro:

ies.ramon.caamano@edu.xunta.es

881880775

GRAZAS E DESCULPEN AS MOLESTIAS
by Dr. Radut