ADMISIÓN ALUMNADO NOVO 2018-19

O día 1 de marzo comeza o proceso de admisión de alumnado en centros educativos. Aquí aportamos a información necesaria:

NORMATIVA REGULADORA:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG do 15/03/2013).

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

 

OFERTA DE PRAZAS:

EDUCACIÓN INFANTIL

4º de Ed. Infantil (1 unidade) - 22 vacantes + 3 reservadas para alumnado con necesidades especiais
5º de Ed. Infantil (1 unidade) - 12 vacantes
6º de Ed. Infantil (1 unidade) -  17 vacantes

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º de Primaria (1 unidade) - 11 vacantes + 2 reservadas para alumnado con necesidades especiais.
2º de Primaria (1 unidade) - 6 vacantes
3º de Primaria (1 unidade) - 13 vacantes
4º de Primaria (1 unidade) - 10 vacantes
5º de Primaria (1 unidade) - 12 vacantes
6º de Primaria (1 unidade) - 10 vacantes

PRAZOS DE PRESENTACIÓN:

 As solicitudes poderanse presentar desde o 1 ata o 20 de marzo, inclusive.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN:

 • Impreso de Solicitude Oficial (Anexo II) pódese descargar desde esta ligazón.
 • Fotocopia do Libro de Familia.
 • Fotocopia dos DNI's (pai, nai, alumno/a e titor/a legal de selo caso)

 

Horarios do Centro

HORARIO LECTIVO:

 • De 9'30 a 14'30

 

HORARIO DE OFICINAS:

(Recoméndase chamar previamente para consultar dispoñibilidade)

 • SECRETARÍA: De 9'30 a 10'20.

 

 • XEFATURA DE ESTUDOS: De 9'30 a 10'20.

 

 • DIRECCIÓN:
  • Recomendado MÉRCORES de 10'30 a 14'00.
  • Tamén Luns, Martes e Venres, de 13'40 a 14'30.

 

HORARIO DE TITORÍAS:

 • LUNS, de 17'00 a 18'00. Recoméndase pedir cita, para que o titor ou titora teña recabada información do

FONDO SOLIDARIO, AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2017-18

O luns 22 de maio foi publicada a Orde para solicitar as axudas para libros do alumnado de 1º e 2º de Primaria, o fondo solidario de libros para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria e as axudas para material escolar do alumnado de toda Primaria.

Nesta convocatoria a solicitude é a mesma para as distintas axudas e  só é necesario presentar unha por familia xa que este ano a solicitude é única para todos os fillos/as que estean no mesmo centro.
Poden descargar as follas informativas que realizou o colexio pulsando en cada unha delas:

Tamén poden descargar a SOLICITUDE pulsando aquí 

O prazo para presentar as solicitude é ata o 23 de xuño, inclusive.

SEMANA CULTURAL "IDADE MODERNA"

DÍA DA POESÍA. 2017 - 4º DE PRIMARIA

CERTAME DE CONTOS "MESTRE AGRELO"

BRIGADAS VERDES. CARTEL GAÑADOR 2017

Parabéns a Desi, Aroa, Javi e Noelia de 5º de primaria

RESERVA DE PRAZA NO IES "AS ÍNSUAS"

 

O alumnado de 6º de primaria que pretenda continuar os estudos de secundaria no centro de adscrición correspondente, neste caso, o IES "AS INSUAS",  deberá presentar no centro de orixe (é dicir, no noso centro CEIP PLURILINGÜE "RICARDO TOBÍO") o modelo que se achega, ata o día 15 de febreiro (inclusive).

ANEXO I - Reserva de praza

 

Como novidade, este ano tamén se permitirá a solicitude telemática a través da nova aplicación "admisionalumnado". 

Dentro da propia aplicación hai instrucións para que as familias fagan a solicitude en rede.

RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR

De conformidade co establecido na Resolución do 26 de setembro de 2016 (DOG do 04/10), realizarase proximamente neste Centro a renovación parcial do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio. Iremos enviando toda a información precisa, pero como adianto, explicamos algunhas cuestións importantes:

Quén pode participar?

Profesorado, Pais e Nais (ou titores/as legais), Alumnado (5º e 6º de primaria), Persoal non docente.

Cómo se pode participar?

Hai dous xeitos: como CANDIDATO/A ou votando o día das eleccións.

Cómo se organizan as eleccións?

Primeiro, constitúese una Xunta Electoral formada polo Director, un mestre/a, un pai ou nai e un membro do persoal non docente, que son elixidos por sorteo. Esta Xunta será a encargada de:

 • Elaborar o Calendario Electoral.
 • Aprobar e publicar o Censo Electoral.
 • Admitir e proclamar as Candidaturas.
 • Convocar a constitución das Mesas Electorais.
 • Proclamar aos candidatos/as elixidos nas Eleccións.

Cales son as vacantes no Centro?

Nestas eleccións renovaranse:

 • Dous representantes de mestres.
 • Dous representantes de pais/nais.
 • Un representante de administración e servizos.
 • Un representante do alumnado.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2016-17

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipemiliogonzalez/system/files/u19/Imaxe%20listaxe%20provisional%20fondo%20libros.jpgEstán dispoñibles no centro as listaxes provisionais coa adxudicación de libros de texto para o vindeiro curso, 2016-17 nos niveis desde 3º a 6º de primaria.

O prazo para facer as reclamacións é o 19 de xullo (martes).

Calquera dúbida, estaremos dispoñibles en horario de 10 a 14 horas nas oficinas do centro, ou nos teléfonos 981763584 e 622769810.

Distribuir contido