Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

 

 

 

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos, nº-10A
15008 A Coruña
981 286 854

Fondo solidario e axudas para a adquisición de material escolar 2017-18

INTRUCIÓNS RECOLLIDA LIBROS

27 de xuño.
- Recollida OBRIGATORIA de libros, segundo o listado oficial de libros adquiridos mediante axuda o prestados polo fondo de libros do centro, do alumnado das materias aprobadas en xuño.
- Recollida VOLUNTARIA de libros a maiores para ampliar o fondo de libros do centro.

1 e 4 de setembro.
- Completase a devolución OBRIGATORIA dos libros, independentemente de que aproben ou non.
- Recollida VOLUNTARIA de libros a maiores para ampliar o fondo de libros do centro.

Consecuencias da falta de devolución.
A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Igualmente no caso de que o estado no que son devoltos non permita a súa reutilización.

CONVOCATORIA de FONDO LIBROS e AXUDAS para MATERIAL :  Orde do 10 de maio de 2017 (DOG do 22 de maio)

Solicitude do procedemento ED330B, dispoñible no portal educativo, na sede electrónica da Xunta de Galicia e nas oficinas do centro.

Fondo Solidario de libros de texto:
- Alumnado matriculado en en calquera curso da ESO durante o ano escolar 2017-18.
- Asignaranse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.
- Terá preferencia o alumnado que estea en tutela ou garda da Xunta  de Galicia e o que teña discapacidade igual ou superior ao 65%
- Garantirase o mínimo de 6 libros nos casos de renda per cápita menor ou igual a 5400 €. garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade maior ou igual ao 65%, e de 4 libros nos casos de renda per cápita menor ou igual a 9000 €.

Axudas para adquisición de material:

- Alumnado matriculado durante o ano escolar 2017-18 e con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 €.
- O importe da axuda será de 50 €

Prazos:
- Prazo único de solicitude do 23 de  maio ao 23 de xuño de 2017, ambos inclusive.
- Prazo extraordinario para os repetidores de 4º ESO, de 1 mes dende a formalización da matrícula.
- Para as incorporacións ao longo do curso, o prazo será dun mes a partir da formalización da matrícula e como data tope o 31 de marzo de 2018.
- Publicación da relación provisional de solicitudes de fondo solidario admitidas ou excluídas o 14 de xullo de 2017.
- Prazo de reclamación: 17 e 18 de xullo de 2017.
- Publicación da relación definitiva de solicitudes de fondo solidario admitidas ou excluídas o 15 de setembro de 2017.
- Entrega de libros ao alumnado o 18 e 19 de setembro de 2017.
- Publicación da relación de solicitudes de axudas de libros de texto pendentes de emendar
- Entrega de vales das axudas para material segundo dispoñibilidade dos mesmo, a partir do 15 de setembro e ata o 29 de setembro.

Documentación: Achegaranse copias e orixinais ou ben copias cotexadas.
- Identidade: Copia dos DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta de forma telemática.
- Membros computables: Fotocopia do libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar a 31 de decembro de 2015. ou ben: Sentenzaxudicial de separación/divorcio ou convenio regulador no que conste a atribución da custodia do menor, Certificado de cnvivencia, Informe dos Servizos sociais, Certificado de defunción.
- Grao de discapacidade: Certificado ou resolución acreditativa desta situación, Resolución do INSS de recoñecemento dunha pensión por incapacidade...
- Renda familiar: Copia da declaración de renda ou certificado tributario de imputación, cando non autoricen a consulta de forma telemática.
- Violencia de xénero: Acreditación segundo o artigo 5 da Lei 11/2007 do 27 de xullo...
- Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada: Resolución xudicial.
- Tutela ou garda da Xunta de Galicia: Copia da resolución do acollemento ou certificado do centro de menores.

Obrigas dos beneficiarios:
- Devolver os libros de texto adquiridos coas axudas ou recibidos do fondo solidario no curso 2016-17.
- Conservar en bo estado os libros de textos recibidos do fondo de libros ou adquirido coas axudas para e devolvelos ao rematar o curso escolar 2017-18 (xuño ou setembro, segundo o caso).

A dirección
Maio 2017

Explica-Geografía con tus fotos

Curso 2016-17

Parabéns a nosa alumna Lucía Trillo Costa de 3º ESO, e o seu profesor Don Félix Longueira Fafián, que participará na fase nacional do V Concurso “Explica-Geografía con tus fotos” da Asociación de Geógrafos Españoles e ten como obxectivo despertar e fomentar a interese pola fotografía como medio para o coñecemento xeográfico e a explicación do territorio e a paisaxe no alumnado e o profesorado de tódolos niveis académicos.

 Lucía Trillo Costa, de 3º ESO B, foi premiada na fase galega do V Explica Xeografía coas túas fotos, con este magnífica fotografía e o texto que se acompaña. Parabéns!

https://3.bp.blogspot.com/-cpGtrZXCGM4/WR8Mc-sQTPI/AAAAAAAAAjo/QEFEPm8Z2SEG49beH_eAScj6nWcIQoWegCLcB/s1600/IMG-20170513-WA0000.jpg

A fotografía foi tomada na tarde do 27 de novembro do 2016 na praia de Boca do Río, no concello coruñés de Carnota. Esta praia ten una extensión duns 7 km.

Ao fondo vemos o Monte do Pindo. Este monte granítico ten unha altura de 627 metros. Diante do monte vemos a desembocadura do regato Valdebois atravesando a praia ata ó mar.

No verán é un lugar moi visitado xa que ten propostas moi atractivas: rutas de sendeirismo, numerosas praias, gastronomía local.

A paisaxe desta praia contémplase na súa totalidade desde o mirador de Lira. Cara a dereita, podes ver desde o cabo de Fisterra á praia de Carnota e, no lado esquerdo, a península de Barbanza.

 

Like pola diversidade

A Xunta de Galicia lanza en redes sociais a campaña ‘Like pola diversidade’ en favor do respecto ao colectivo LGTBI

A Xunta de Galicia lanza en redes sociais a campaña ‘Like pola diversidade’ en favor do respecto ao colectivo LGTBI

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, presentou a iniciativa no IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña)

A iniciativa consistirá na escrita de posts en favor da diversidade sexual durante a semana do 16 ao 21 de maio

Está promovida polo servizo Quérote +, e conmemora o Día internacional contra a homofobia e a transfobia e o Día mundial de internet

  Ver xuventude.net

  Ver galería La opinión A Coruña

Olimpíada Matemática 2017

Parabéns ás nosas alumnas Rita Claviño Leis e Uxía costa Pailos clasificadas para a fase final galega da Olimpíada Matemática Galega de 2ºESO a celebrar en Lugo o xoves 18 de maio.

Resultados Fase de Zona Olimpiada Galega

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras 2017

axusdasle

NOTA INFORMATIVA DO 18 DE MAIO

 Publicación das listaxes provisionais de seleccionados/as e de suplentes. http://www.edu.xunta.es/axudasle

------

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega, de: 1º, 2º, 3º e 4º ESO ou  de 1º e 2º Bacharelato. que reúnan os seguintes requisitos:

- Ter superadas todas as materias no curso anterior.

- Ter a cualificación mínima de Ben na materia de Inglés.

- Non ter concedida outra axuda coa mesma finalidade.

- Ter DNI (para maiores de 14 anos)

O prazo de presentación de solicitudes do 28 de febreiro ao 29 de marzo (incluídos)

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

abalarMóbil

Co novo ano incorporámonos á aplicación abalarMóbil, que permitirá ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móbiles, pedir citas de titoría, xustificar faltas, etc

Pode consultar a seguinte guía_abalarMobil e obter máis información no espazoAbalar

 

Transporte Escolar

logo_transporte_escolar

Para facer uso do transporte escolar do centro compre figurar na listaxe oficial de usuarios nunha ruta e parada concretas. De non figurar, non poderá facer uso do mesmo e deberá pedir a autorización á dirección do centro.

 - Relación de rutas e paradas pdf

 - Solicitude para o uso do transporte escolar pdf

 - Solicitude de autorización excepcional (dist<2km) pdf

Calendario escolar 2016-2017

logo calendario

Calendario escolar 2016-17 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesitaria.

Presentación:  xoves 15 de setembro ás 11.45h

Comezo das clases: venres 16 de setembro ás 8.45h

Actividades lectivas:

Do 15 de setembro de 2016 ata o 23 de xuño de 2017, ambos dous inclusive.

Distribuir contido