Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

 

 

 

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos, nº-10A
15008 A Coruña
981 286 854

Postos vacantes 2019-2020

Contabilizadas as permanencias e as reservas asignadas, resultan vacantes os postos seguintes:

 Nivel Postos 
1º ESO 0
2º ESO 15
3º ESO 0
4º ESO 0

27-febreiro-2019

Admisión de alumnado 2019-2020

Información sobre o procedemento para a admisión do alumnado

Calendario:

Reserva de praza Do 1 ao 15 de febreiro
Listaxes de reserva Antes do 28 de febreiro
Publicación de vacantes Antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 de marzo
Presentación de documentación xustificativa Do 23 de marzo ao 5 de abril
Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Listaxes definitivas Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula Do 25 de xuño ao 10 de xullo 
Prazo extraordinario de matrícula Do 1 ao 10 de setembro

Idiomas do mundo 2019

Idiomas no mundo 

Idiomas do Mundo VERÁN 2019

 ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN do 8 ao 29 de marzo de 2019

O programa “Idiomas do mundo 2019” ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, de realizar unha actividade de inmersión lingüística de catro semanas durante o verán de 2019 (preferentemente en xuño), en inglés, portugués, francés ou alemán, en diversas cidades de Europa.

Para máis información clica na imaxe.

O alumnado que queira participar no programa deberá inscribirse en liña na web municipal www.edu.coruna.es

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras 2019

axusdasle

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega, de: 1º, 2º, 3º e 4º ESO ou  de 1º e 2º Bacharelato. que reúnan os seguintes requisitos:

- Ter superadas todas as materias no curso anterior.

- Ter a nota mínima de Ben na materia de Inglés.

- Non ter concedida outra axuda coa mesma finalidade nin estar incurso nalgunha prohibición para a subvención.

- Ter DNI (para maiores de 14 anos) ou NIE en vigor. No seu caso, pasaporte e permiso para viaxar ao estranxeiro.

O prazo de presentación de solicitudes do 21 de febreiro ao 20 de marzo (incluídos)

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

Probas de acceso a ciclos formativos 2019

Publicada a Orde do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan as probas de acceso aos ciclos formativos para o ano 2019.

O prazo de inscripción para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio abrangue do 7 ao 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos, é necesario ter 17 anos ou facelos no ano natural.

Máis información no Departamento de Orientación e no portal FP Portal FP

Norma de acceso do alumnado ao centro

Comunícase ás familias e ao alumnado a seguinte norma referidas ao acceso do alumnado ao centro.

O alumnado que chegue tarde, dez minutos despois de cerrar o acceso ao recinto, non poderá acceder ao centro agás veña acompañado da nai/pai/titor legal que o xustifique ou aporte xustificación expresa do mesmo, nestes casos deberá rexistrar o atraso na conserxería de xeito que se lle facilite o pase imprescindible para que poida acceder ás aulas. No caso de permitir o acceso e de que o atraso exceda moito da hora de comezo da clase ou este sexa reincidente queda a xuízo da dirección a oportunidade de incorporación do alumnado á aula ao comezo da seguinte sesión.

A dirección

Novembro de 2018

Calendario escolar 2018-2019

logo calendario

Calendario escolar 2018-19 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesitaria.

Presentación:  17 de setembro ás 12.00h

Comezo das clases: 18 de setembro ás 8.45h

Actividades lectivas:

Do 17 de setembro de 2018 ata o 21 de xuño de 2019, ambos dous inclusive.

Comedor Escolar

 

T emos autorizada a apertura do servizo de comedor escolar para o curso 2018-19

 A xestión será a cargo da ANPA para un total de 40 comensais.

 Reglamento do Comedor

abalarMóbil

A aplicación abalarMóbil, que permitirá ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móbiles, pedir citas de titoría, xustificar faltas, etc

Pode consultar a seguinte guía_abalarMobil e obter máis información no espazoAbalar

 

Distribuir contido