Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

 

 

 

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos, nº-10A
15008 A Coruña
981 286 854

Relación definitiva de solicitudes de fondo solidario 2017-18

Relación definitiva de admitidos

Relación definitiva de excluídos

A entregade libros farase nas aulas a partir do 18 desetembro.

Os beneficiarios deberán seguir as normas de uso do fondo solidario de libros.

Relación provisional de solicitudes admitidas

Relación provisonal de solicitudes excluídas.

 Prazo de reclamación: 17 e 18 de xullo de 2017.

Fondo solidario e axudas para a adquisición de material escolar 2017-18

INTRUCIÓNS RECOLLIDA LIBROS

Devolución dos libros de texto do fondo solidario de libros de texto do centro.

- Deberán devolvelos ao rematar o curso ou en caso de traslado a outro centro.

- É importante devolver todos os libros que aparecen na listaxe oficial para evitar non poder acceder a axudas nos vindeiros cursos.

- Os libros devoltos deberán estar en bo estado, validos para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso seguinte, sen nomes, sen escribir neles nin subliñados ou rotos.De non facelo así, ademais de quedar excluídos de posteriores axudas ou do uso do fondo solidario, a Consellería podería iniciar un expediente de reintegro da axuda concedida.

- A recollida será coincidindo co último día de clases en xuño e coa realización dos exames de setembro, o centro fará a revisión dos mesmos e acreditará a súa devolución e o estado dos mesmos

21 de xuño.
- Recollida OBRIGATORIA de libros, segundo o listado oficial de libros adquiridos mediante axuda o prestados polo fondo de libros do centro, do alumnado das materias aprobadas en xuño.
- Recollida VOLUNTARIA de libros a maiores para ampliar o fondo de libros do centro.

25 de xuño.
- Entrega de notas e consellos orientadores.
- Devolución de libros ao alumnado con materis pendentes para setembro.
- Recollida VOLUNTARIA de libros a maiores para ampliar o fondo de libros do centro.

3 e 4 de setembro.
- Completase a devolución OBRIGATORIA dos libros, independentemente de que aproben ou non.
- Recollida VOLUNTARIA de libros a maiores para ampliar o fondo de libros do centro.

Consecuencias da falta de devolución.
A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Igualmente no caso de que o estado no que son devoltos non permita a súa reutilización.

abalarMóbil

Co novo ano incorporámonos á aplicación abalarMóbil, que permitirá ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móbiles, pedir citas de titoría, xustificar faltas, etc

Pode consultar a seguinte guía_abalarMobil e obter máis información no espazoAbalar

 

Transporte Escolar

logo_transporte_escolar

Para facer uso do transporte escolar do centro compre figurar na listaxe oficial de usuarios nunha ruta e parada concretas. De non figurar, non poderá facer uso do mesmo e deberá pedir a autorización á dirección do centro.

 - Relación de rutas e paradas pdf

 - Solicitude para o uso do transporte escolar pdf

 - Solicitude de autorización excepcional (dist<2km) pdf

Calendario escolar 2017-2018

logo calendario

Calendario escolar 2017-18 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesitaria.

Presentación:  venres 15 de setembro ás 12.00h

Comezo das clases: luns 18 de setembro ás 8.45h

Actividades lectivas:

Do 15 de setembro de 2017 ata o 21 de xuño de 2018, ambos dous inclusive.

Distribuir contido