Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo

 

IES Ramón Otero Pedrayo - 15005002

Horario lectivo do centro: 8:45 a 14:15 e 16:20 a 18:00 (tarde do martes). O alumnado pode acceder ao recinto escolar vinte minutos antes do inicio do horario lectivo. Período de recreo: 11:15-11:45.

Horario de administración: 8:30-14:00.

Contacto
IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos 10A
15008 A Coruña
881 960 960
ies.otero.pedrayo.coruna@edu.xunta.gal

BOLSAS USA 2024-25

Publicado o PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS USA 2024-25 no que se lle ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO, que ten por obxecto posibilitar a estadía nos EEUU para cursar o equivalente a 1º de Bacharelato, ao alumnado que cumpra as seguintes condicións

- Estar en posesión do documento nacional de indentidade (DNI) ou número de identidade de estranxeiro (NIE).

- Residir e estar empadroado co seu pai, nai ou representante legal, no momento da solicitude, no Concello da Coruña.

- Estar matriculado e cursando 4º de ESO, nun centro do Concello da Coruña, no presente curso 2023-24.

- Contar no curso de 3º da ESO cunha cualificación media de 6 puntos ou máis e non ter ningunha materia suspensa.

- Contar no curso de 3º da ESO cunha cualificación de 7 puntos ou máis na materia de lingua estranxeira (inglés).

prazo de solicitude das bolsas permanecerá aberto desde o día 23 de outubro ata o 6 de novembro, ambos incluídos.

Máis información (enlace)

INICIO do curso 2023-2024

luns 11 de setembro comeza a actividade lectiva do curso escolar 2023/24. O horario será o habitual, de 8:45 a 14:15h. Funcionarán tamén con normalidade os servizos de TRANSPORTE e COMEDOR

Máis información sobre o inicio de curso, premendo nas ligazóns:

- COMUNICACIÓN 1 curso 2023-24

CALENDARIO ESCOLAR 2023-24 cos días lectivos, períodos non lectivos e datas de entrega e comunicación dos sucesivos informes de avaliación.

EXAMES TRIMESTRAIS DE PENDENTES. Datas reservadas polas tardes para facer exames presenciais no caso do alumnado que ten materias pendentes de cursos anteriores.

- COMUNICACIÓN 2 curso 2023-24.

- MANUAL AbalarMóbil para as familias.

- INFORMACIÓN para as familias E-DIXGAL.

- DÍPTICO SERVIZO INTEGRAL DE REPARACIÓN con cobertura total contra roturas accidentais.

- Información COBERTURA e CONTRATACIÓN SIR (Servizo Integral de Reparación).

- Enlace á páxina web na que se contrata o seguro COBERTURA SIR.

NORMAS DE USO ordenadores E-DIXGAL

BOLSAS Comedor - curso 2023-2024

Bolsas comedorPublicación listaxe definitiva de concesión de axudas para o pagamento de comedores escolares no curso 2023-2024. Os listados identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado.

Con esta publicación ábrese o prazo de interposición do recurso potestativo de reposición que será dun mes, do 10 de outubro ao 9 de novembro, ambos incluídos

Máis información: (enlace).

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 2023-2024

COMEDOR ESCOLAR

11 de setembro comeza o servizo de comedor. 

Xestionado pola ANPA a través de empresa de catering. 

 

(Máis información e contacto)

 

TRANSPORTE ESCOLAR

11 de setembro o horario do transporte é o habitual ao longo do curso.

Ruta PONTE PASAXE – IES RAMÓN OTERO PEDRAYO (ED 150220)

PONTE PASAXE à Avda. Pasaxe - Os Castros*  - Avda. de Oza 164* - Avda. de Oza 124* à  IES RAMÓN OTERO PEDRAYO.

(ver mapa ruta Ponte Pasaxe)

Ruta SANTA GEMA – IES RAMÓN OTERO PEDRAYO (ED 150221)

SANTA GEMA à  Alcampo - Fabrica de Armas – Avda. Montserrat/Eirís – Oncolóxico – Alto de Eirís* - Canteira de Eirís*  à IES RAMÓN OTERO PEDRAYO.

(ver mapa ruta Santa Gema) 

* Paradas a distancia inferior de dous kilómetros e superior a 1km: usuarios excepcionais sempre que haxa prazas vacantes e non precisen incorporación de acompañante. Serán solicitadas xunto coa matrícula. A utilización das mesmas decaerá se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito preferenteNo caso de que o número de solicitantes excepcionais excedan o número de prazas vacantes nos vehículos, terán prioridade o alumnado con discapacidade ou menores en idade sobre os maiores en idade cando sexa preciso.

Durante os primeiros días de setembro, antes do comezo das clases publicarase no taboleiro de anuncios do centro aquel alumnado que solicitou ser usuario excepcional e non obtivo praza vacante no transporte escolar.

Para manter a condición de usuario/a con dereito, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2023-2024.

Para facer uso do transporte escolar do centro compre figurar na listaxe oficial de usuarios nunha ruta e parada concretas. De non figurar, non poderá facer uso do mesmo e deberá pedir a autorización á dirección do centro.

 Solicitude para uso do transporte escolar pdf 

Fondo solidario e axudas para a adquisición de material escolar 2023-2024 / Publicación da listaxe de alumnado en Seccións Bilingües de 1º ESO

Os próximos días publicaranse os seguintes anuncios sobre o fondo solidario de libros de texto e os vales de material:

  • Publicación, no taboleiro do centro, da relación provisional de solicitudes admitidas ou excluídas o 12 de xullo de 2023.*
  • Prazo de reclamación: 13 e 14 de xullo.*
  • Publicación, no taboleiro do centro, da relación definitiva de solicitudes admitidas ou excluídas o 21 de xullo de 2023.*
  • Entrega de vales das axudas para material aos solicitantes a partir do 1 de setembro.
  • Entrega de libros ao alumnado ao inicio do curso. 

Así mesmo, na mañá do 21 de xullo publicarase no taboleiro de anuncios do centro a listaxe de alumnado admitido e excluído das Seccións Bilingües (Ed. Física e Ed. Plástica) de 1º ESO. Ante calquera dúbida ou erro na listaxe poderán dirixirse ao Xefe de Estudos, Félix Longueira.

* Horario de atención ao público en xullo de 9:30 a 13:30h.

BOLSAS Comedor - curso 2023/24

Bolsas comedor 

Publicación, no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, da listaxe de requerimento de emenda de documentación das solicitudes da convocatoria para a concesión de bolsas municipais de comedor para o curso 2023/2024. Prazo para a presentación da documentación requirida ata o 6 de xullo.

Enlace á listaxe no taboleiro de anuncios do Concello(enlace).

Libros de texto - curso 2023/2024

 

LIBROS DE TEXTO

No seguinte documento adxunto pode consultar a relación de libros de texto e outro material curricular para o curso 2023-2024 aprobada para cada un dos niveis educativos.

Os libros en préstamo serán entregados ao alumnado entre o 11 e o 22 de setembro de 2023.

Libros de texto 2023-2024

Premios VIII Concurso de debuxo Picasso

enlace á exposición

O alumnado de Educación Plástica de 1º e 3º traballou ao longo do segundo trimestre nun proxecto artístico baseado no xornal e na estética de Picasso, segundo as bases do VIII Concurso de Debuxo Picasso.

Tratábase de inventar unha portada de xornal con varias noticias acompañadas de ilustracións inspiradas na pintura de Picasso. Os proxectos foron dirixidos por Lola García Saavedra, profesora da materia.

Os mellores traballos foron presentados ao concurso. Resultaron premiadas con senllos accésit dúas alumnas de 1º ESO C, Lucía Rama e Lucía Torres, e outras dúas de 3º ESO B, Valeria Medina e Noelia Manzaneque.

Os traballos están expostos na Biblioteca González Garcés. Se non podedes ir á exposición, sempre podedes mirar o vídeo que se abre picando na imaxe.

 

Prazo de matrícula - curso 2023/2024

prazo de matrícula para o curso 2023/2024 abranguerá, segundo a normativa vixente, do 23 de xuño ao 7 de xullo.

Atención preferente nas datas seguintes en horario de 8:30 a 14:00h para a matrícula nos seguintes niveis:

1º ESO - 23,26 e 27 de xuño.

2º ESO - 5,6 e 7 de xullo.

3º ESO - 30 de xuño3 e 4 de xullo.

4º ESO - 28,29 e 30 de xuño.

De non formalizar a matrícula no período establecido, entenderemos que renuncia á praza.

O alumnado do centro recibirá o sobre de matrícula coas notas o 26 de xuño. Para os alumnos/as de nova incorporación a secretaría do centro facilitaranlle os impresos necesarios para formalizar a matrícula, solicitude de matrícula e ficha do alumno. Tamén se pode descargar o formulario para a solicitude de matrícula dende esta páxina web, no menú de Secretaría, Impresos e formularios . Unha vez cumprimentado deberá ser entregado na secretaría do centro xunto co resto da documentación. Pódense descargar tamén outros formularios para solicitudes varias, transporte, taquillas...

INSTRUCCIÓNS DE MATRÍCULA 

Distribuir contido