Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

 

 

 

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos, nº-10A
15008 A Coruña
981 286 854

Reserva de praza para o curso 2017-2018

 Para o alumnado dos centros adscritos, o prazo de solicitude de reserva de praza para cursar estudos de 1º ESO no IES Ramón Otero Pedrayo é do 1 ao 15 de febreiro. Analogamente, o alumnado de 4º da ESO deste centro poderá facer a reserva de praza para cursar Bacharelato no IES de Monelos (centro ao que estamos adscritos) neste mesmo prazo.

 Deberá presentar no centro de orixe (actual) o formulario normalizado (ED550A) que pode descargarse (en formato pdf editable) premendo nesta ligazón. Tamén a poderá cumprimentar ao través da aplicación admisiónalumnado, presentandoa posteriormente no centro.

 Máis información nesta ligazón

 As listaxes de admitidos por este procedemento de reserva publicaranse antes do 28 de febreriro nesta ligazón

 Para o alumnado de novo ingreso que non proceda dun centro adscrito, o prazo para presentar a solicitude de admisión é do 1 de marzo ao 20 de marzo

Admisión de alumnado 2017-2018

Información sobre o procedemento para a admisión do alumnado

Calendario:

Reserva de praza Do 1 ao 15 de febreiro
Listaxes de reserva Antes do 28 de febreiro
Publicación de vacantes Antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 de marzo
Presentación de documentación xustificativa Do 23 de marzo ao 5 de abril
Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Listaxes definitivas Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula Do 25 de xuño ao 10 de xullo
Prazo extraordinario de matrícula Do 1 ao 11 de setembro

Probas de acceso a ciclos formativos 2017

Publicada a Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se convocan as probas de acceso aos ciclos formativos para o ano 2017.

O prazo de inscripción para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio abrangue do 13 ao 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos, é necesario ter 17 anos ou facelos no ano natural.

Máis información no Departamento de Orientación e no portal FP Portal FP

Folga de alumnado

A Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), no punto 5 da disposición derradeira primeira, de modificación da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, establece:

5. Ao artigo 8 da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, engádese un novo parágrafo coa seguinte redacción:

“Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións en que os seus alumnos poden exercer este dereito. Nos termos que establezan as administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da

abalarMóbil

Co novo ano incorporámonos á aplicación abalarMóbil, que permitirá ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móbiles, pedir citas de titoría, xustificar faltas, etc

Pode consultar a seguinte guía_abalarMobil e obter máis información no espazoAbalar

 

Bolsas Junior Year e Becas High School

De interese para o alumnado de 4º ESO que no vindeiro curso 2016-2017 queira estudar en EEUU o Grao 11, equivalente ao 1º Bacharelato.

Bolsas Junior Year (Concello de A Coruña).

Prazo de solicitude: 28 de novembro - 9 de decembro.

Becas High School (Fundación amancio Ortega e Fundación Barrié).

Prazo de solicitude: 3 de outubro - 15 de novembro.

coruña no mundo

Coruña no mundo CORUÑA EDUCACIÓN (Concello da A Coruña)

Transporte Escolar

logo_transporte_escolar

Para facer uso do transporte escolar do centro compre figurar na listaxe oficial de usuarios nunha ruta e parada concretas. De non figurar, non poderá facer uso do mesmo e deberá pedir a autorización á dirección do centro.

 - Relación de rutas e paradas pdf

 - Solicitude para o uso do transporte escolar pdf

 - Solicitude de autorización excepcional (dist<2km) pdf

Calendario escolar 2016-2017

logo calendario

Calendario escolar 2016-17 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesitaria.

Presentación:  xoves 15 de setembro ás 11.45h

Comezo das clases: venres 16 de setembro ás 8.45h

Actividades lectivas:

Do 15 de setembro de 2016 ata o 23 de xuño de 2017, ambos dous inclusive.

Distribuir contido