Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

 

 

 

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos, nº-10A
15008 A Coruña
881 960 960

Listaxes de admitidos para o curso 2019-2020

Publícanse as listaxes de alumnado doutros centros con solicitude de admisión que foi admitido ou non admitido.

-Antes do 25 de abril - Listaxe provisional (Os interesados poderase formular reclamación ante o Consello Escolar, nun prazo de 5 días hábiles).

-Antes do 15 de maio - Listaxe definitiva (Os interesados poderan interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial, nun prazo dun mes contado a partir da data de publicación).

Postos vacantes 2019-2020

Contabilizadas as permanencias e as reservas asignadas, resultan vacantes os postos seguintes:

 Nivel Postos 
1º ESO 0
2º ESO 15
3º ESO 0
4º ESO 0

27-febreiro-2019

Admisión de alumnado 2019-2020

Información sobre o procedemento para a admisión do alumnado

Calendario:

Reserva de praza Do 1 ao 15 de febreiro
Listaxes de reserva Antes do 28 de febreiro
Publicación de vacantes Antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 de marzo
Presentación de documentación xustificativa Do 23 de marzo ao 5 de abril
Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Listaxes definitivas Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula Do 25 de xuño ao 10 de xullo 
Prazo extraordinario de matrícula Do 1 ao 10 de setembro

Norma de acceso do alumnado ao centro

Comunícase ás familias e ao alumnado a seguinte norma referidas ao acceso do alumnado ao centro.

O alumnado que chegue tarde, dez minutos despois de cerrar o acceso ao recinto, non poderá acceder ao centro agás veña acompañado da nai/pai/titor legal que o xustifique ou aporte xustificación expresa do mesmo, nestes casos deberá rexistrar o atraso na conserxería de xeito que se lle facilite o pase imprescindible para que poida acceder ás aulas. No caso de permitir o acceso e de que o atraso exceda moito da hora de comezo da clase ou este sexa reincidente queda a xuízo da dirección a oportunidade de incorporación do alumnado á aula ao comezo da seguinte sesión.

A dirección

Novembro de 2018

Calendario escolar 2018-2019

logo calendario

Calendario escolar 2018-19 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesitaria.

Presentación:  17 de setembro ás 12.00h

Comezo das clases: 18 de setembro ás 8.45h

Actividades lectivas:

Do 17 de setembro de 2018 ata o 21 de xuño de 2019, ambos dous inclusive.

Comedor Escolar

 

T emos autorizada a apertura do servizo de comedor escolar para o curso 2018-19

 A xestión será a cargo da ANPA para un total de 40 comensais.

 Reglamento do Comedor

abalarMóbil

A aplicación abalarMóbil, que permitirá ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móbiles, pedir citas de titoría, xustificar faltas, etc

Pode consultar a seguinte guía_abalarMobil e obter máis información no espazoAbalar

 

Transporte Escolar

logo_transporte_escolar

Para facer uso do transporte escolar do centro compre figurar na listaxe oficial de usuarios nunha ruta e parada concretas. De non figurar, non poderá facer uso do mesmo e deberá pedir a autorización á dirección do centro.

 - Relación de rutas e paradas pdf

 - Solicitude para o uso do transporte escolar pdf

 - Solicitude de autorización excepcional (dist<2km) pdf

Distribuir contido