Inicio do proceso de admision curso 2020/21

CURSO 2020/21

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 17 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 29 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Xornadas de formación en mediación

O noso centro leva varios anos buscando novos enfoques para a resolución de conflitos entre o alumnado. Ante este tipo de situacións conflitivas, foron desenvolvéndose modelos de intervención nos que son as propias partes implicadas as que atopan e acordan a solución, “a súa solución” ao problema, xerando non só uns bos resultados con respecto á resolución dos conflitos, senón tamén con respecto á prevención de futuros problemas, polo que a mellora da convivencia no centro é notoria.

A decisión de implantar esta ferramenta nos primeiros cursos de secundaria, onde comezan a aparecer os primeiros conflitos, respondeu á necesidade de anticiparse á mesma dotando ao alumnado dunha serie de coñecementos, habilidades e competencias necesarias para encarar o conflito de forma pacífica e cooperativa.

Para facilitar a adquisición de esta nova ferramenta de resolución de conflitos, como é a mediación, resultou moi recomendable realizar unha primeira etapa de formación en habilidades previas á mediación escolar. Esta está centrada no adestramento de Competencias Sociais e Resolución de Conflitos para dotar a todo o alumnado de 2º da ESO das habilidades necesarias para a convivencia e a solución pacífica de conflitos e máis especificamente para o desenvolvemento do seu rol como Mediadores/as Escolares (aqueles seleccionados para a súa formación específica).

Esta semana retomamos as sesións de formación con diferentes actividades, financiadas cunha dotación do Contrato-Programa da Consellería de Educación. Esta formación inclúe temas como a asertividade e a intelixencia emocional. Destaca a importancia dos factores cognitivos (crenzas, valores, formas de percibir e avaliar a realidade), emocionais e a súa importante influencia na comunicación, as relacións interpersoais e a resolución de conflitos.

Así, preparando ao alumnado neste tipo de habilidades, fomentarase un axeitado funcionamento psicolóxico, académico, social e emocional, o que facilitará o enfrontamento e resolución de conflitos de forma axeitada, pacífica e dialogada. Todo isto redundará, sen lugar a dúbidas, nun clima máis positivo e na mellora da convivencia no centro e na súa próxima vida adulta.

25 N (máis cousiñas)

Xa temos o planing das actividades que imos a desenvolver o próximo luns 25 de Novembro e que son abertas tamén para as Familias.

Actividade Musical 1ª: dende as 10:30 ata o recreo os alumnos de 2ºA, 2ºB e 4º deleitaranos cun concerto na biblioteca do centro.

Actividade Musical 2ª: a partir do recreo e na seguinte hora que comeza as 11:20 os alumnos de 2ºC e 3º serán eles os que poñan a nota musical tamén na Biblioteca do centro.

Agardámoste!!!

25 N (Día Intelrnacional da Eliminación da Violencia contra a Muller)

O vindeiro luns 25 de Novembro celébrase o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Dende o Mestre Landín queremos conmemorar este día cunha serie de actos e actividades que se irán publicando. Estade atentos!!!

Calendario Escolar Curso 2019/20

Calendario escolar 2019-2020

 

2-3 Probas setembro                   16 Comezo curso

4 Avaliación

5 Entrega notas

 

7 Avaliación inicial

30 Cucañas

31 Día do ensino

 

25 Xornada contra a Violencia de Xénero

 

17-18 Primeira avaliación

20 Entrega de notas

23-7 Vacacións Nadal

SETEMBRO

 

Outubro

 

Novembro

 

Decembro

           

1

   

1

2

3

4

5

6

3

       

1

2

3

             

1

2

3

4

5

6

7

8

 

7

8

9

10

11

12

13

 

4

5

6

7

8

9

10

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

14

15

16

17

18

19

20

 

11

12

13

14

15

16

17

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

21

22

23

24

25

26

27

 

18

19

20

21

22

23

24

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

28

29

30

31

       

25

26

27

28

29

30

   

23

24

25

26

27

28

29