Oferta educativa

Oferta Educativa do centro

 

OFERTA EDUCATIVA PARA O CURSO 23-24

 

1º ESO

Curso

Materia

Sesións lectivas

1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

3

1º ESO

Educación Física

2

1º ESO

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2

1º ESO

LinguaCastelá e Literatura

3

1º ESO

LinguaEstranxeira (Inglés)

3

1º ESO

Lingua Galega e Literatura

3

1º ESO

Matemáticas

4

1º ESO

RelixiónouProxecto Competencial

1

1º ESO

Segunda LinguaEstranxeira (Francés)

2

1º ESO

Tecnoloxía e Dixitalización

3

1º ESO

Xeografía e Historia

3

1º ESO

Titoría

1

Total

 

30 horas (*)

(*) as 2 horas de disposición do centro serán 1 hora máis de matemáticas e 1 hora máis de lingua galega.

 

 

2º ESO

Curso

Materia

Sesións lectivas

2º ESO

Educación Física

2

2º ESO

Física e Química

3

2º ESO

LinguaCastelá e Literatura

3

2º ESO

LinguaEstranxeira (Inglés)

3

2º ESO

Lingua Galega e Literatura

3

2º ESO

Matemáticas

4

2º ESO

Música

2

2º ESO

RelixiónouProxecto Competencial

1

2º ESO

Segunda LinguaEstranxeira (Francés)

2

2º ESO

Tecnoloxía e Dixitalización

3

2º ESO

Xeografía e Historia

3

2º ESO

Titoría

1

Total

 

30 horas (*)

(*) as 2 horas de disposición do centro serán 1 hora máis de matemáticas e 1 hora máis de linguacastelá.

 

 

 

 

3º ESO

Curso

Materia

Sesións lectivas

3º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

2

3º ESO

Educación en Valores Cívicos e Éticos

1

3º ESO

Educación Física

2

3º ESO

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2

3º ESO

Física e Química

2

3º ESO

LinguaCastelá e Literatura

3

3º ESO

LinguaEstranxeira(Inglés)

3

3º ESO

Lingua Galega e Literatura

3

3º ESO

Matemáticas

4

3º ESO

Música

2

3º ESO

RelixiónouProxecto Competencial

1

3º ESO

Xeografía e Historia

3

3º ESO

Materia Optativa

3

3º ESO

Titoría

1

Total

 

32 horas

A materia optativa de 3º ESO seleccionarase polo alumnado dentro das seguintes 4opcións:

Cultura  Clásica
Educación Dixital
Segunda LinguaEstranxeira (Francés)
Oratoria

 

 

 

4º ESO

Curso

Materias obrigatorias para todo o alumnado

Sesións lectivas

4º ESO

Educación Física

2

4º ESO

LinguaCastelá e Literatura

3

4º ESO

LinguaEstranxeira(Inglés)

3

4º ESO

Lingua Galega e Literatura

3

4º ESO

Matemáticas A o matemáticas B

4

4º ESO

RelixiónouProxecto Competencial

1

4º ESO

Xeografía e Historia

3

4º ESO

Titoría

1

Materias optativas (elexirunha das seguintescatroopcións)

Opción A(Bach. Ciencias e tecnoloxía)

Opción B(Bach. CCSS e Humanidades)

Opción C(Bach. Música e Artes Escénicas)

Opción D(Formación Profesional)

Bioloxía e Xeoloxía (3 h)
Física e Química (3 h)
Tecnoloxía (3 h)
Economía (3 h)
Latín (3 h)
Música (3 h)
Expresión Artística (3 h)
FOPP (3 h)
FOPP(3 h)
Tecnoloxía (3 h)
Economía (3 h)

Materias de opción (o alumnado elixiráunha delas (dúas no caso do alumnado con opción B))

Dixitalización (3 h)
SegundaLinguaEstranxeira (Francés) [ se foi cursada en 3º ESO] (3 h)
Cultura Clásica ( se non foi cursada en 3º ESO) (3 h)
Oratoria ( se non foi cursada en 3º ESO) (3 h) (*)

Importante: materias optativas (*) pode elexirseunha delas.

 

 

 

 

 

Distribuir contido