Oferta educativa

Curso 2020-2021

1º ESO

ASIGNATURAS

BIOLOXÍA

 

EDUCACIÓN FÍSICA

EPVA

FRANCÉS

Exención francés

INGLÉS

 

LINGUA CASTELÁ

LINGUA GALEGA

MATEMÁTICAS

XEOGRAFÍA E HISTORIA

A ESCOLLER UNHA

RELIXION CATÓLICA

RELIXIÓN EVANXÉLICA

VALORES ÉTICOS

A ESCOLLER UNHA

Investigación e tratamento da información.

Investigación e tratamento da información. Bilingüe

Obradoiro de música

Reforzo en
Educación Plástica

         


 

2º ESO

ASIGNATURAS

EDUCACIÓN FÍSICA

 

FÍSICA E QUÍMICA

FRANCÉS

Exención francés

INGLÉS

 

 

LINGUA CASTELÁ

 

 

LINGUA GALEGA

 

 

MATEMÁTICAS

 

 

MÚSICA

 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

TECNOLOXÍA

TECNOLOXÍA BILINGÜE (INGLÉS)

 

A ESCOLLER UNHA

RELIXION CATÓLICA

RELIXIÓN EVANXÉLICA

VALORES ÉTICOS

A ESCOLLER UNHA

PROGRAMACIÓN

VIDEOCREACIÓN

Canto coral e técnica vocal

TEATRO

       
         


 

3º ESO

ASIGNATURAS

EPVA

 

 

INGLÉS

LINGUA CASTELÁ

LINGUA GALEGA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

MÚSICA

BIOLOXÍA

FÍSICA E QUÍMICA

EDUCACIÓN FÍSICA

A ESCOLLER UNHA

TECNOLOXÍA

TECNOLOXÍA BILINGÜE (INGLÉS)

A ESCOLLER UNHA

FRANCÉS

CULTURA CLÁSICA

A ESCOLLER UNHA

MATEMÁTICAS APLICADAS

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

A ESCOLLER UNHA

RELIXION CATÓLICA

RELIXIÓN EVANXÉLICA

VALORES ÉTICOS


 

4º ESO

ASIGNATURAS

LINGUA CASTELÁ

 

LINGUA GALEGA

INGLÉS

XEOGRAFÍA E HISTORIA

EDUCACIÓN FÍSICA

A ESCOLLER UNHA

VALORES ÉTICOS

RELIXIÓN EVANXÉLICA /  RELIXIÓN CATÓLICA

ESCOLLER
UNHA OPCIÓN

OPCIÓN A

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

FÍSICA E QUÍMICA

OPCIÓN B

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

ECONOMÍA

LATÍN

OPCIÓN C

MATEMÁTICAS APLICADAS

INICIACIÓN A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL

TECNOLOXÍA

ESCOLLER
UNHA OPCIÓN

OPCIÓN 1

FRANCÉS

MÚSICA

OPCIÓN 2

EPVA

MÚSICA

OPCIÓN 3

FRANCÉS

TIC/ TIC BILINGÜE (Inglés)

OPCIÓN 4

EPVA

TIC/ TIC BILINGÜE

Distribuir contido