Novas de interese

Calendario exames de setembro 2019

 

EXAMES DE SETEMBRO CURSO 18/19

 

2 de setembro de 2019

 

Hora

Materias

8:30

Lingua Castelá e Literatura / Teatro

9:30

Xeografía e Historia

10:30

Educación Física / EPVA/Videocreación

11:30

Francés / Latín

12:30

Matemáticas/Economía

13:30

Música / Cultura clásica / IAEE

Valores Éticos / Relixión Católica /Relixión Evanxélica

 

 

 

3 de setembro de 2019

 

Hora

Materias

8:30

Tecnoloxía /TIC/Programación/Investigación

9:30

Bioloxía e Xeoloxía

10:30

Lingua Galega e Literatura

11:30

Inglés

12:30

Física e Química

 

Observacións:

 

·      Na hora sinalada faranse tanto os exames das materias pendentes como os exames da convocatoria de setembro.

 

·      Os/as alumnos/as aos que lles coincida na mesma hora máis dun exame, ou requiran unha atención polas súas necesidades,  poderán dispoñer de tempo adicional para a súa realización.

 

Fondo solidario de libros e axuda material

 

Estimadas familias:

 

En virtude da ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2019/20, informámoslles do seguinte:

 

-Deberán presentar a solicitude (ANEXO I) debidamente cumprimentada e asinada por un responsable do alumno/a como data límite o 21 de xuño de 2019.

 

-Para poder ser beneficiario de calquera das axudas mencionadas na orde deberán entregar os libros do curso 2018/19 na secretaría, a medida que remate o seu uso na aula e, como data límite, o 20 de xuño de 2019.

 

EDUCAR EN IGUALDADE:

Probas de avaliación final de 4 ESO

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019

Máis información aquí

   

Aberto prazo de Reserva

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

 
 
 

Comeza a Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

CEIP do Carballal

CEIP da Laxe

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Eleccións consello escolar 2018

De conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, realizarase próximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Instituto.

ver a circutlar

 

Modelo de candidatura responsables

Modelo de candidatura profesores

Modelo de candidatura alumnado

Achégase a relación de candidaturas aprobadas pola Xunta electoral

Alumnado e responsables

Profesorado

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO EN SECRETARÍA

Durante os meses de xullo o horario de atención ao público na Secretaría do centro será:

  • Ata o 10 de xullo: de 9:30 a 13:30 horas

  • A partir do 11 de xullo: de 10:00 a 13:00 horas.

Datas de final de curso

 

Data

Nome

Descripción

21 xuño

Fin de actividades lectivas

 

25 xuño

Entrega de notas

O alumnado recollerá os boletíns de notas ás 12:30 da mañá na súa aula.

.

25 XUÑO

Entrega compromiso entrega libros

Os alumnos de 3º e 4º que suspendan algunha asignatura e precisen libros levarán o compromiso par asinar os responsables

25 xuño

Entrega ordenadores setembro.

O alumnado con materias suspensas poderá solicitar novamente o préstamo de equipos ou libros de 1º ESO

O alumnado de 2º ESO con pendentes recollerá o equipo o 17 xullo

27 xuño

Matrícula 4º ESO

Todo o alumnado que cursou 3º ESO  no curso 17/18

28 xuño

Matrícula 3º ESO

Todo o alumnado que cursou 2º ESO no curso 17/18

29 xuño

Matrícula 2º ESO

Todo o alumnado que curso 1º ESO no curso 17/18

2 xullo

3 xullo

Matrícula 1º ESO

Todo o alumnado que cursou 6º Primaria  no curso 17/18.

2 xullo Apelidos da A á K

3 xullo Apelidos da L á Z

22 xuño

Data final recollida libros e equipos EDIXGAL

De non entregar en tempo non terá dereito a axuda de libros no vindeiro curso.

12 xullo

Listaxe provisional cheque

Publicación da listaxe cheque escolar/ fondo libros

13 e 14

 

Reclamacións

Reclamacións á listaxe provisional do cheque

3-4 setembro

Exames de setembro

Publicarase  na web do centro o horario das probas

14 setembro

Listaxe definitivo cheque-libros

Publicación da listaxe definitiva: libros de texto e material escolar

17 setembro

Inicio do curso

Presentación do alumnado de 1º e 3º ESO

Entrevista persoal entre titor, familia e alumno.

18 setembro

Inicio do curso

Presentación do alumnado de 2º e 4º ESO

Entrevista persoal entre titor, familia e alumno.

 

Libros de texto 2018-19

1º e 2º ESO empregarán os contidos EDIXGAL.

Fondo solidario e material escolar

 

Fondo solidario de libros de texto e material escolar

 

O luns día 21 de maio publicouse no DOG a Orde de 09 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar  destinados a educación primaria, secundaria e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

 

Prazo:

 

§  Dende o 22 de maio ata o 22 de xuño.

 

§  Hai excepcións a esta data. (traslados, tutelas …etc)

 

Solicitude:

 

§  Será no modelo oficial  ED330B.

 

§  Unha única solicitude para libros e material escolar.

 

§  Será única para todos os fillos si están matriculados no mesmo centro docente para o curso 2018/19.

 

Presentación:

 

-        No centro onde este admitido o alumno.

 

-        En caso de non estar admitido, deberá presentalo no centro no que está escolarizado

 

-        Se dispoñen de Chave365 ou certificado dixital poden cubrir o formulario da solicitude a través do menú Cidadán nos seguintes links, así como a lexislación completa sobre esta axuda.

 

 

 

https://casaut.edu.xunta.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.es%2Ffondolibros%2Fj_acegi_cas_security_check

 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

Citacións dos responsables cos tutores

INICIO DE CURSO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

 

 

8

9

 

 

 

 

FESTIVO LOCAL

11

12

13

14

15

Publicación na web dos horarios das presentacións

 

 

 

Inicio do curso

PRESENTACIÓN

1º ESO

2º ESO

18

19

 

 

 

PRESENTACIÓN

3º ESO

4º ESO

 

 

 

 

Axudas material escolar e fondo libros

Xa están publicadas no taboleiro do centro o listado de axudas de material escolar concedidas.

LÍMITE DE RECLAMACIÓN: 19 DE XULLO

Libros de texto 2017-18