Novas de interese

Becas NEAE e Fondo libros

 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ALUMNADO CON NEAE PARA O CURSO 2022-2023

 

Publicado no BOE do 18 de maio do 2022

 

Prazo de solicitude: do 19 de maio ao 30 de setembro do 2022

 

Quen a pode solicitar?:

 

·      Alumnado con discapacidade

 

·      Alumnado con trastorno grave de conducta e comunicación ou linguaxe

 

·      Alumnado con trastorno de espectro autista

 

·      Alumnado de altas capacidades

 

Procedemento: Cumprimentar a solicitude en sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación profesional. Unha vez cuberto, imprimir o formulario en pdf e presentalo no centro educativo onde o alumno vaia a cursar estudos o próximo curso, xunto con todos os documentos xustificativos requeridos (informes e certificados)

 

Máis información na páxina web: becaseducacion.gob.es

Para dúbidas: Consultar o departamento de orientación do centro.

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0598-020522-0001_gl.html

 

DESTINATARIOS: Alumnado de 1º a 4º ESO AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Do 19 de maio ao 22 de xuño

 

MODO DE PRESENTACIÓN: A través da sede electrónica, da aplicación fondo libros ou na secretaría do centro.

 

Anexos para presentar no  centro:

 

Anexo I https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/23657532

 

Anexo II https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/23657531

 

NOVA CONCRECCIÓN CURRICULAR

Novos criterios de promoción e titulación

segundo a normativa nova de avaliación en

documentos do centro.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmestrelandin/?q=system/files/Concrecio%CC%81n%20Curricular%20Actualizacio%CC%81n.pdf

World News Illustration - Free Stock Photo by mohamed hassan on Stockvault.net

 

 

Vila de Pitanxo

VALES MATERIAL.

Os vales para axuda de material están a vosa disposición dende hoxe na secretaría do centro.

ENTRADAS E SAÍDAS PARA O PRIMEIRO DÍA DE CLASE.

O alumnado de 1º ESO accederá ao centro pola porta da pista de baloncesto, situada na parte de atrás do edificio á esquerda.

O alumnado de 2º ESO accederá ao centro pola porta da pista de fútbol.

O alumnado de 3º e 4ºESO farán a súa entrada ao edificio a través da porta principal.

IMPORTANTE: en todas as entradas especificaranse os cursos que deben acceder por elas así como as listaxes de cada un dos grupos e os alumnos serán chamados polo profesorado.

INICIO DAS CLASES CURSO 21-22

As clases comezarán o vindeiro mércores 15 de setembro en horario de 8:30 a 15:00 horas para todo o alumnado.

A partir do luns día 13 publicaranse na páxina web as instrucións para o acceso ao centro.

ANPA

A ANPA estará aberta do 6 ao 10 de setembro en horario de 9.30 a 13.00 horas.

CALIFICACIÓNS AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

O boletín coas calificacións da avaliación extraordinaria poderá consultarse a través de Abalar o día 6 de setembro a partir das 12.00 horas, sendo tamén posible solicitar unha copia impresa na secretaría do centro.

Lembramos que o prazo de reclamacións serán os días 7 e 9 de setembro de 9.00 a 13.00 horas. (O día 8 de setembro o centro permanecerá pechado por festividade local).

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO

A devolución dos libros de texto para o alumnado con materias pendentes para a convocatoria de setembro e que solicitou o préstamo dos mesmos, deberá realizarse no momento de formalizar a matrícula.

PRAZO DE MATRICULA SETEMBRO

O prazo para formalizar a matrícula para o alumnado coas materias para a convocatoria extraordinaria de setembro é do 6 ao 10 de setembro.

RECOLLIDA VALES FONDO LIBROS

O alumnado con todas as materias aprobadas en xuño que resultou admitido na solicitude de fondo libros, pode pasar a recoller os vales pola secretaría do centro.

Recordamos que o horario de atención ao público é de 10:00 a 13:00 horas.

PUBLICACIÓN LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA AS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR

Poden consultar na conserxería do centro a listaxe provisional dos "Vales de material escolar 21/22" do alumnado.

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/22

Calendario de probas extraordinarias de setembro 2021.

 

 

 

Hora

Mércores 1 de setembro de 2021

Materias

8:30

Lingua Castelá e Literatura / Teatro/ Latín

9:30

Xeografía e Historia

10:30

Educación Física / EPVA/Videocreación

11:30

Francés

12:30

Matemáticas/Economía

13:30

Música / Cultura clásica

Valores Éticos / Relixión Católica /Relixión Evanxélica

 

 

 

Hora

Xoves 2 de setembro de 2021

Materias

8:30

Tecnoloxía /TIC/Programación/Investigación/IAEE

9:30

Bioloxía e Xeoloxía

10:30

Lingua Galega e Literatura

11:30

Inglés

12:30

Física e Química

 

 

Publicación de boletíns

Bo día
Recordamos que o boletín de nota finais pódense consultar no Espazo Abalar e no Abalar Móbil no apartado de cualificacións e facendo clic en Ord. O prazo de reclamacións vai do 25 ao 28 de xuño. Os consellos orientadores os poderedes recoller en secretaría a partir do 24 de xuño. Podedes solicitar unha copia impresa dos boletín de notas na secretaría do centro o 24 xuño a partir das 12h.

Recollida Edixgal

 

Estimadas familias:

Como vostedes saben, durante o presente curso 2020-21, o/a seu/súa fillo/a estivo matriculado/a nun centro que participa na iniciativa E-Dixgal do proxecto Abalar para o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación, polo que dispón para o seu uso persoal dun ordenador portátil, co seu correspondente maletín, cargador e punteiro.

A dirección do proxecto informa que se o alumnado continúa no mesmo centro cursando materia E- Dixgal no vindeiro curso 2021-22, poderá dispor do equipo durante o período estival, facéndose cargo de todos os elementos e incorporándose o vindeiro curso co material en perfectas condicións.

O alumnado que o vindeiro curso 2021-22 non continúe os seus estudos nun nivel E-Dixgal, no mesmo centro ou cambie de centro, deberá entregar obrigatoriamente o equipo no centro educativo que llo asignou de acordo co seguinte:

 • No caso de 5o e 6o de primaria, a data límite da devolución será o 25 de xuño.

 • No caso de ensino secundario obrigatorio, estableceranse dous prazos diferenciados de entrega

  en función da superación ou non de todas as materias E-Dixgal cursadas:

  • 25 de xuño para o alumnado que supera todas as materias E-Dixgal na convocatoria de xuño.

  • 7 de setembro para o alumnado con materias E-Dixgal pendentes para a convocatoria de

   setembro e que por tanto precisa do equipo durante o verán.

   Os equipos deberán ser entregados en perfectas condicións (limpo e co seu correspondente maletín, cargador e punteiro) nas datas indicadas.

   As familias deberán asinar un documento de entrega facilitado polo centro.

 

Fondo libros 2021/2022

Calendario de probas extraordinarias de maio.

 

EXAMES DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

 

 

 

Ø  19 de maio de 2021

 

Hora

Materias

Aula

17:00 –17:50

Bioloxía e Xeoloxía/Física e Química

1

17:50 –18:40

Lingua Galega e Literatura

2