Calendarios e horarios

Calendario Escolar 2023/2024

MODIFICACIÓN CALENDARIO ESCOLAR 22_23

MODIFICACIÓN DO CALENDARIO ESCOLAR
O calendario escolar foi modificado segundo a Orde do 27 de decembro de 2022 polo que se achegan as seguintes aclaracións:

  • Modifícanse as datas da 2ª avaliación, que pasarán a ser o 15 e 16 de marzo, polo que as notas se entregaran o 17 de marzo.
  • A diferencia do ano pasado, desaparecen as sesión e boletíns da terceira avaliación (que coincidirá coa final) así como o período de recuperación entre a 3ª avaliación e avaliación final. 
  • Os departamentos teñen ata o mes de marzo para adecuar as programación a estes cambios e comunicarán ao alumnado os períodos de recuperación que establezan. As programación cos cambios que correspondan serán colgadas na web no mes de marzo.
  • As clases rematan o 21 de xuño para todo o alumnado, podendo haber exames finais ata o 20 de xuño.
  • As sesión de avaliación final serán o 22 e 23 de xuño.
  • As notas se entregarán o día 26 de xuño.

 

 

 

Calendario Escolar Curso 2020/21

 

Calendario escolar 2020-2021 4.1

 

 

 

SETEMBRO

 

Outubro

 

Novembro

 

Decembro

1-2 Probas setembro

3 Avaliación

 4 Entrega notas

 

16 Comezo curso

7-9 Reclamacións

30 Avaliación inicial

 

 

1 Avaliación inicial

19 Confirmación medidas

30 Día das lras galegas 2020

 

25 Xornada contra a Violencia de Xénero

2 Non lectivo de centro

 

 

7 Día do ensino

16-17-21  Primeira avaliación

22 Entrega de notas

23-7 Vacacións 1º aval

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

2

3

4

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

5

6

7

8

9

10

11

 

2

3

4

5

6

7

8

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

12

13

14

15

16

17

18

 

9

10

11

12

13

14

15

 

14

15

16

17

18-

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

19

20

21

22

23

24

25

 

16

17

18

19

20

21

22

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

26

27

28

29

30

31

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

Xaneiro

 

Febreiro

 

MARZO

 

Abril

 

 

15-17 Vacacións Entroido

 

22-23-24 Segunda Avaliación

26 Notas

27- 5 abril Semana Santa

 19 Non lectivo

20 Día non lectivo do centro

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

 

8

9

10

11

12

13

14

 

8

9

10

11

12

13

14

 

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

 

15

16

17

18

19

20

21

 

15

16

17

18

19

20

21

 

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

 

22

23

24

25

26

27

28

 

22

23

24

25

26

27

28

 

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

30

31

 

 

 

 

 

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAiO

 

XUñO

 

 

 

 

 

18 Día non lectivo do centro

24 e 25 Exames Pendentes

27 Avaliación pendentes

 

22 Fin actividades lectivas

22 Día do Centro

23 Avaliación Ordinaria

24 Entrega de notas

25-28 REclamacións

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario exames de pendentes

Calendario escolar 201819