blogue deheber

Proceso de admisión

Instruccións para o proceso de admisión

máis información facen click na imaxe

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019

Máis información aquí

   

Aberto prazo de Reserva

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

 
 
 

Comeza a Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

CEIP do Carballal

CEIP da Laxe

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Oferta de materias

Consulta aquí a previsión de materias par ao curso 2019/20. A oferta de materias ten que ser aprobada polo centro no mes de xuño

Calendario escolar 201819

Datas de final de curso

 

Data

Nome

Descripción

21 xuño

Fin de actividades lectivas

 

25 xuño

Entrega de notas

O alumnado recollerá os boletíns de notas ás 12:30 da mañá na súa aula.

.

25 XUÑO

Entrega compromiso entrega libros

Os alumnos de 3º e 4º que suspendan algunha asignatura e precisen libros levarán o compromiso par asinar os responsables

25 xuño

Entrega ordenadores setembro.

O alumnado con materias suspensas poderá solicitar novamente o préstamo de equipos ou libros de 1º ESO

O alumnado de 2º ESO con pendentes recollerá o equipo o 17 xullo

27 xuño

Matrícula 4º ESO

Todo o alumnado que cursou 3º ESO  no curso 17/18

28 xuño

Matrícula 3º ESO

Todo o alumnado que cursou 2º ESO no curso 17/18

29 xuño

Matrícula 2º ESO

Todo o alumnado que curso 1º ESO no curso 17/18

2 xullo

3 xullo

Matrícula 1º ESO

Todo o alumnado que cursou 6º Primaria  no curso 17/18.

2 xullo Apelidos da A á K

3 xullo Apelidos da L á Z

22 xuño

Data final recollida libros e equipos EDIXGAL

De non entregar en tempo non terá dereito a axuda de libros no vindeiro curso.

12 xullo

Listaxe provisional cheque

Publicación da listaxe cheque escolar/ fondo libros

13 e 14

 

Reclamacións

Reclamacións á listaxe provisional do cheque

3-4 setembro

Exames de setembro

Publicarase  na web do centro o horario das probas

14 setembro

Listaxe definitivo cheque-libros

Publicación da listaxe definitiva: libros de texto e material escolar

17 setembro

Inicio do curso

Presentación do alumnado de 1º e 3º ESO

Entrevista persoal entre titor, familia e alumno.

18 setembro

Inicio do curso

Presentación do alumnado de 2º e 4º ESO

Entrevista persoal entre titor, familia e alumno.

 

Libros de texto 2018-19

1º e 2º ESO empregarán os contidos EDIXGAL.

Fondo solidario e material escolar

 

Fondo solidario de libros de texto e material escolar

 

O luns día 21 de maio publicouse no DOG a Orde de 09 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar  destinados a educación primaria, secundaria e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

 

Prazo:

 

§  Dende o 22 de maio ata o 22 de xuño.

 

§  Hai excepcións a esta data. (traslados, tutelas …etc)

 

Solicitude:

 

§  Será no modelo oficial  ED330B.

 

§  Unha única solicitude para libros e material escolar.

 

§  Será única para todos os fillos si están matriculados no mesmo centro docente para o curso 2018/19.

 

Presentación:

 

-        No centro onde este admitido o alumno.

 

-        En caso de non estar admitido, deberá presentalo no centro no que está escolarizado

 

-        Se dispoñen de Chave365 ou certificado dixital poden cubrir o formulario da solicitude a través do menú Cidadán nos seguintes links, así como a lexislación completa sobre esta axuda.

 

 

 

https://casaut.edu.xunta.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.es%2Ffondolibros%2Fj_acegi_cas_security_check

 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

Listado provisional de alumnado que obteñen praza mediante o procedemento de ADMISIÓN para o curso 2018/19

Pola presente publícase a listaxe provisional de admitidos  a través do proceso de admisión para vindeiro curso 2018/19.

Periodo de reclamacións: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación das listaxes

1 ESO

2ºESO

3ºESO

4º ESO

 

 

Inicio do proceso de baremación

 

Para os niveis de 1ºESO e 4 ºESO as  solicitudes presentadas foron maiores que as prazas ofertadas, polo que poderán presentar, con caracter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión: PRAZO: do 23 de marzo ao 13 de abril 

 

 

 

Alegación de méritos

10 días hábiles a contar dende o  23 de marzo

 

 

 

Documentación alegación méritos:

 

-       Libro de familia (orixinal e copia)

 

 

-       Volante histórico de convivencia

 

 

-       Copia contrato (alegación cando o lugar de traballo é próximo ó centro).

 

 

-       Renda (ano 2016) Suma Base impoñible xera (392) + Base impoñible aforro (405)

 

-       Orixinal e copia do título de familia numerosa

 

 

-       Certificado de discapacidade (alumno/a, irmán ou pai/nai)


Calendario do proceso de admisión e reserva 2018/19

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2018-19

 

Reserva de praza (Centros adscritos)

Do 01 ao 15 de febreiro

 

Listaxe de reservas

Antes do 28 de febreiro

 

Presentación de solicitudes de admisión

Do 01 ao 20 marzo

 

Alegación de méritos

10 días hábiles a contar dende o  23 de marzo

 

Listaxe provisional de admitidos

Antes do 25 de abril

 

Formalización de matrícula

 

 

Prazo Ordinario:  Do 25 de xuño ao  10 de xullo

Prazo Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro.

Envío de vacantes despois da matrícula

Antes do  10 de setembro ás 18:00 horas

 

 

Días non lectivos de elección de centro

Citacións dos responsables cos tutores