blogue deheber

Inicio de curso

Comezamos o novo curso académico 2019/20

Luns 16 as 8:30 en horario ordinario.

Rutas de transporte operarán dende o primeiro día

Benvidos

 

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Mañá

Entrada

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

Saída

13:50

15:00

15:00

13:50

13:50

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario exames de setembro 2019

 

EXAMES DE SETEMBRO CURSO 18/19

 

2 de setembro de 2019

 

Hora

Materias

8:30

Lingua Castelá e Literatura / Teatro

9:30

Xeografía e Historia

10:30

Educación Física / EPVA/Videocreación

11:30

Francés / Latín

12:30

Matemáticas/Economía

13:30

Música / Cultura clásica / IAEE

Valores Éticos / Relixión Católica /Relixión Evanxélica

 

 

 

3 de setembro de 2019

 

Hora

Materias

8:30

Tecnoloxía /TIC/Programación/Investigación

9:30

Bioloxía e Xeoloxía

10:30

Lingua Galega e Literatura

11:30

Inglés

12:30

Física e Química

 

Observacións:

 

·      Na hora sinalada faranse tanto os exames das materias pendentes como os exames da convocatoria de setembro.

 

·      Os/as alumnos/as aos que lles coincida na mesma hora máis dun exame, ou requiran unha atención polas súas necesidades,  poderán dispoñer de tempo adicional para a súa realización.

 

Datas de matrícula

Formalización de matrícula 

Prazo Ordinario:  Do 25 de xuño ao  10 de xullo 

 

Prazo Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro.

Coa finalidade de realizar unha mellor atención no proceso de matrícula agradecemos que entreguen o sobre de matrícula nestas datas:

DATA

CURSOS

26/06/2019

Alumnos de 6º de Primaria  1º Apelido A-L

27/06/2019

Alumnos de 6º de Primaria  1º Apelido M-Z

28/06/2019

Alumnos de 1º-2º-3º aproban todo en xuño

01/07/2019

Alumnado que pasa para 3º ESO o 4º ESO

02/07/2019

Alumnado que pasa para 2º ESO

03/07/2019

Alumnado que pode repetir 2º ou pasar para 3º

04/07/2019

Alumnado que pode repetir 1º ou pasar para 2º

Fondo solidario de libros e axuda material

 

Estimadas familias:

 

En virtude da ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2019/20, informámoslles do seguinte:

 

-Deberán presentar a solicitude (ANEXO I) debidamente cumprimentada e asinada por un responsable do alumno/a como data límite o 21 de xuño de 2019.

 

-Para poder ser beneficiario de calquera das axudas mencionadas na orde deberán entregar os libros do curso 2018/19 na secretaría, a medida que remate o seu uso na aula e, como data límite, o 20 de xuño de 2019.

 

EDUCAR EN IGUALDADE:

Probas de avaliación final de 4 ESO

Calendario exames de pendentes

Proceso de admisión

Instruccións para o proceso de admisión

máis información facen click na imaxe

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019

Máis información aquí

   

Aberto prazo de Reserva

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

 
 
 

Comeza a Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

CEIP do Carballal

CEIP da Laxe

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Oferta de materias

Consulta aquí a previsión de materias par ao curso 2019/20. A oferta de materias ten que ser aprobada polo centro no mes de xuño

Calendario escolar 201819

Datas de final de curso

 

Data

Nome

Descripción

21 xuño

Fin de actividades lectivas

 

25 xuño

Entrega de notas