Libros

Relación de libros de texto 2020-21

IES MESTRE LANDIN

 

 

 

 

ESO

1º ESO

MATERIA

LIBRO

ANO APROBACIÓN

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

EF

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

LINGUA CASTELA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

1ª LINGUA ESTRANXEIRA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

LIGUA GALEGA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

MATEMÁTICAS

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

EPV

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

RELIXIÓN/VAL. ÉTIC.

MATERIAL DO PROFESORADO

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

2ª LINGUA ESTRANX.

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN

MATERIAL DO PROFESORADO

2015/16

 

 

 

 

 

 

 

 

ESO

2º ESO

MATERIA

LIBRO

ANO APROBACIÓN

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

EF

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

FÍSICA E QUÍMICA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

LINGUA CASTELA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

1ª LINGUA ESTRANXEI

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

LINGUA GALEGA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

MATEMÁTICAS

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

MÚSICA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

RELIXIÓN/VAL. ÉTIC.

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

TECNOLOXÍA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

XEOGRAFÍA E HISTORIA

LIBRO EDIXGAL PLANETA, EDEBE, NETEX

2015/16

TEATRO

MATERIAL DO PROFESORADO

8 XUÑO 2016

VIDEOCREACIÓN

MATERIAL DO PROFESORADO

8 XUÑO 2016

PROGRAMACIÓN

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESO

3º ESO

MATERIA

LIBRO

ISBN

ANO APROBACIÓN

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

2020/21

EF

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

FÍSICA E QUÍMICA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

LINGUA CASTELA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

1ª LINGUA ESTRANXEIRA

LIBRO TEXTO

9780230485488 9780230467255

2015/16

2º LINGUA EXTRANXEIRA (FRANCÉS)

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

LIGUA GALEGA

LIBRO TEXTO

978-84-678-5332-2

2015/16

MATEMÁTICAS APLICADAS

MATERIAL DO PROFESORADO

 

2020/21

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

2020/21

MÚSICA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

RELIXIÓN/VAL. ÉTIC.

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

CULTURA CLÁSICA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

TECNOLOXÍA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

LIBRO TEXTO

978-84-8349-411-0

2015/16

EPVA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESO

4º ESO

MATERIA

MATERIAL

ISBN

ANO APROBACIÓN

EF

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

LINGUA CASTELA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

1ª LINGUA ESTR.

LIBRO TEXTO

9780230485501 9780230467408

2016/2017

LINGUA GALEGA

LIBRO TEXTO

978-84-698-1251-8

2016/2017

MATEMÁTICAS APLICADAS

MATERIAL DO PROFESORADO

 

2020/21

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

MATERIAL DO PROFESORADO

 

2020/21

RELIXIÓN/VAL. ÉTIC

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

XEOGR. E HIST.

LIBRO TEXTO

978-84-8349-501-8

2016/2017

BIOLOXÍA

LIBRO TEXTO

9788498546118

2016/2017

FQ

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

FRANCÉS

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

LATÍN

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

TIC

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

MÚSICA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

TECNOLOXÍA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

EPVA

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

2º LINGUA EXTRANXEIRA (FRANCÉS)

MATERIAL DO PROFESORADO

 

 

 

 

Fondo solidario de libros (2º e 4º de ESO)

Acceda AQUÍ a toda a información.

Prazos:

30 de xuño: Remate do prazo para entregar solicitudes.

7 de xullo: Publicación da listaxe provisional do alumnado solicitante e dos libros dispoñibles no centro.

8 e 9 de xullo: Período de reclamacións á listaxe provisional de solicitantes.

10 de xullo: Publicación da listaxe definitiva do alumnado solicitante.

  

Listado de libros para o curso 2013/2014

Nos seguintes enlaces, para os distintos cursos de ESO, podedes ver e descargar as relacións dos libros de texto para o vindeiro curso 2013/2014:

1º ESO         2º ESO         3º ESO          4º ESO          3º PDC        4º PDC    

 

Distribuir contido