Libros

Relación de libros de texto 2020-21

 

Materia

LIBRO

 

Bioloxía e xeoloxía

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

Educación física

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

Lingua castela

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

1ª lingua estranxeira: inglés

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

ligua galega

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

matemáticas

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

EPV

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

relixión/val. étic.

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

Xeografía e historia

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

2º Lingua extranxeira (Francés)

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

Investigación e tratamento da información

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eso

2º eso

 

Materia

LIBRO

Ano aprobación

bioloxía e xeoloxía

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

ef

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

física e química

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

lingua castela

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

1ª lingua estranxei

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

liNgua galega

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

matemáticas

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

música

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

relixión/val. étic.

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

tecnoloxía

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

xeografía e historia

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

2015/16

TEATRO

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

8 XUÑO 2016

VIDEOCREACIÓN

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

8 XUÑO 2016

PROGRAMACIÓN

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

8 XUÑO 2016

 

 

 

ESO

3º ESO

 

Ano aprobación

Materia

LIBRO

ISBN

 

Bioloxía e xeoloxía

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Educación física

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Física e química

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Lingua castela

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

1ª lingua estranxeira: inglés

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

2º Lingua extranxeira (Francés)

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Lingua galega

LIBRO TEXTO

978-84-678-5332-2

2015/16

Matemáticas APLICADAS

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Matemáticas ACADÉMICAS

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Música

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Relixión CATÓLICA

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Relixión Evanxélica

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

CULTURA CLÁSICA

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Tecnoloxía

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Xeografía e historia

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

EPVA

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Valores Éticos

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

 

 

 

 

 

4 ESO

materias

MATERIAL

ISBN

Ano Cambio

Educación física

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Lingua castela

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Lingua castela

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

lingua galega

LIBRO TEXTO

978-84-698-1251-8

2016/2017

Matemáticas APLICADAS

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Matemáticas ACADÉMICAS

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Relixión CATÓLICA

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Xeografía e historia

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Bioloxía e xeoloxía

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Xeografía e historia

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

2º Lingua extranxeira (Francés)

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Latín

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

TIC

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

MÚSICA

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

TECNOLOXÍA

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

EPVA

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

IAEE

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Valores éticos

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

Relixión Evanxélica

MODALIDADE DIXITAL-EDIXGAL

 

2020/21

 

Fondo solidario de libros (2º e 4º de ESO)

Acceda AQUÍ a toda a información.

Prazos:

30 de xuño: Remate do prazo para entregar solicitudes.

7 de xullo: Publicación da listaxe provisional do alumnado solicitante e dos libros dispoñibles no centro.

8 e 9 de xullo: Período de reclamacións á listaxe provisional de solicitantes.

10 de xullo: Publicación da listaxe definitiva do alumnado solicitante.

  

Listado de libros para o curso 2013/2014

Nos seguintes enlaces, para os distintos cursos de ESO, podedes ver e descargar as relacións dos libros de texto para o vindeiro curso 2013/2014:

1º ESO         2º ESO         3º ESO          4º ESO          3º PDC        4º PDC    

 

Distribuir contido