Programacións

Curso 2020-2021

A continuación pódese acceder ás Programacións Didácticas de todos os Departamentos do centro para as distintas materias impartidas na ESO.  Nelas pódense consultar tódolos aspectos relacionados coas mesmas tales como os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación e cualificación, os programas para a recuperación de materias pendentes de cursos anteriores, ...

 ____

Materias de LOMCE _____
   

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación Física e DeportivaValores Éticos

 

Educación Plástica Visual e Audiovisual - EPVA

 

Física e Química

 

Francés

 

Inglés

 

Lingua Castelá e literatura

 

Lingua Galega e literatura, Latín

 
Matemáticas, Economía  
Música,  Cultura Clásica  
Orientación  

Relixión CatólicaEvanxélica

 
Tecnoloxía, IAEE, TIC
 

Xeografía e Historia

 

 

 

 

 

Distribuir contido