Programacións

Curso 2019-2020

A continuación pódese acceder ás Programacións Didácticas de todos os Departamentos do centro para as distintas materias impartidas na ESO.  Nelas pódense consultar tódolos aspectos relacionados coas mesmas tales como os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación e cualificación, os programas para a recuperación de materias pendentes de cursos anteriores, ...

 ____

Materias de LOMCE _____
   

Bioloxía e Xeoloxía

 
Música, IAEE, Cultura Clásica  

Educación Física

 

Educación Plástica

 

Francés

 

Física e Química

 

Inglés

 

Lingua Castelá

 

Lingua Galega

 

Matemáticas - Resumo familias

 

DACE

 

Relixión Católica

 

Tecnoloxía

 
Xeografía e Historia
 

EDL

 

Orientación

 

Relixión Evanxélica

 

Valores Éticos

 

Edición de Vídeo

 

 

 

 

 

Distribuir contido