Novas

Presentación do curso ás familias

O luns 25 de setembro celebraranse as reunións de presentación do curso ás familias, nas que se darán a coñecer as novidades do curso 2017/18 e se presentará o profesorado. Haberá unha reunión común ás 18:10 na biblioteca para dar a benvida e introducir de maneira xeral as características do instituto e a etapa educativa e, a seguir, cada titor/a explicará polo miúdo o funcionamento do centro e as peculiaridades de cada curso e grupo.

Inicio do curso 2017/18

 • As clases comezan o 15 de setembro seguindo o horario normal do centro, entre as 8:40 e as 14:10.

 • Haberá transporte escolar, nas paradas habituais.

 • O calendario escolar está aquí.

Listaxe de alumnado beneficiario de libros de texto do fondo solidario

Esta listaxe corresponde ás axudas reguladas na Orde de 16 de maio de 2017 (lexislación completa e anuncio). O procecemento depende do Servizo de Xestión de Programas Educativos da Subdirección Xeral de Centros (Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos). O instituto só tramita as solicitudes e entrega os libros segundo estas listaxes, non decide cantos lles corresponde a cada alumno/a nin elabora as listaxes.

 1. Listaxe provisional (data de publicación nesta páxina: 14 de xullo)
 2. Listaxe definitiva (data de publicación nesta páxina: 15 de setembro).

Hai que recoller os libros antes do día 28 de setembro. Ténos que recoller o/a pai/nai que os solicitou pero pódese autorizar o/a alumno/a por escrito. Pódese imprimir este modelo de autorización.

Escola de pais: Principais desaxustes emocionais na adolescencia

ANUNCIO URXENTE: Esta charla, que estaba programada para o martes 28 de marzo, ten que ser cancelada e reprográmase para a semana vindeira.

O martes 4 de abril ofrécese unha charla sobre a adolescencia e os principais desaxustes emocionais que se producen durante ela, na que se presentarán propostas de estratexias de intervención para as familias. Será impartida por Aquelar e desenvolverase entre as 16:30 e as 18 horas no instituto.

 

Convocatoria de folga do 26 de outubro

Tendo sido convocada unha folga pola Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia para o 26 de outubro, o alumnado de 3º e 4º do IES Lamas de Castelo decidiu secundala. O luns 24 a dirección enviou notas informativas ás familias de todo o alumnado a través deste.

Eleccións ao Consello Escolar - 2016

En 2016 corresponde realizar unha renovación parcial dos membros do Consello Escolar. Cómpre renovar un representante do profesorado, un das familias e un do alumnado.

17/10 - Anuncio do inicio do proceso de eleccións dos membros do Consello Escolar do IES Lamas de Castelo

 2/11 - Acta do sorteo público de integrantes da Xunta Electoral (celebrado o mércores 2 de novembro ás 11:30 na entrada do instituto).

4/10 - Acta de constitución da xunta electoral

4/10 - Acta da 1ª reunión da xunta electoral

Calendario electoral

16/11 - Acta da 2ª reunión da xunta electoral

21/11 - Acta da 3ª reunión da xunta electoral

Durante este, realizouse o sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais dos sectores de alumnado e de representantes.

25/11 - Votacións

28/11 - Acta da 3ª reunión da xunta electoral - Proclamación dos resultados

 

Presentación do curso ás familias

O luns 19 de setembro celebraranse as reunións de presentación do curso ás familias, nas que se darán a coñecer as novidades do curso 2016/17 e se presentará o profesorado. Haberá unha reunión común ás 18:10 na biblioteca para dar a benvida e introducir de maneira xeral as características do instituto e a etapa educativa e, a seguir, cada titor/a explicará polo miúdo o funcionamento do centro e as peculiaridades de cada curso e grupo.

Fin de curso 2015/16

O final do curso 2015/16 organízase da seguinte maneira:

 • As actividades lectivas rematan o mércores 22. Ese día realizaranse actividades especiais pero no horario habitual. O venres 24 é festivo.
 • As cualificacións seranlle entregadas a cada grupo o luns 27 na aula de titoría correspondente. Este ano, para facilitar a devolución dos libros de texto, as de 1º e 2º entregaranse ás 10:00 e as de 3º e 4º ás 12:00. As cualificacións non recollidas serán enviadas por correo ese mesmo día. Non hai transporte escolar.
 • Devolución de libros: O alumnado que saiba que aproba todo, devolveraos o día 23. O resto devolverá os libros das materias aprobadas o día 27.
 • O prazo de reclamacións comeza no momento de entrega das notas e esténdese até ás 10:00 do mércores 29. As resolucións ás reclamacións resólvense ese mesmo día.
 • Horario de secretaría: 

                                        - xuño, de 9:00 a 14:00h 

                                        - xullo, de 10:00 a 13:00h
                                        - agosto, correo electrónico (ies.lamas.castelo@edu.xunta.es); teléfono (981760667 de 10:00 a 13:00)

Matrícula para o curso 2016/17

Prazos

 • Ordinario (para o alumnado que aprobe todo en xuño): do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Extraordinario (para o alumnado que non se matriculase en xuño): do 1 ao 10 de setembro.

Requisitos

Todo o alumnado

 1. Solicitude de matrícula (na Secretaría do instituto ou no formulario de matrícula).
  • Ao alumnado do centro entregóuselle en man xa cuberta; tamén é válida para matricularse en setembro, polo que recomendamos que a garden até entón, de ser o caso.
 2. Permiso de imaxe de menores (na Secretaría do instituto ou no formulario de matrícula)
  • Ao alumnado do centro entregóuselle en man.

  En casos de separación ou divorcio, orixinal ou copia cotexada da sentenza.

1º de ESO

 1. DNI do alumno/a e dos pais ou titores legais
 2. Tarxeta sanitaria
 3. Libro de familia (orixinal ou copia cotexada)
 4. Autorización para o uso dos computadores Abalar (na Secretaría do instituto ou aquí).
 5. A foto carné facemola no centro, polo que deberá vir o alumno/a a matricularse.

2 de ESO

 1. Autorización para o uso dos computadores Abalar (na Secretaría do instituto ou aquí).

3º e 4º de ESO

 1. 1,12 euros para o seguro escolar
Distribuir contido