Calendario escolar do curso 2019/20

O curso escolar organízase en 173 días lectivos, entre o 16 de setembro e o 19 de xuño. O calendario escolar oficial, que inclúe os períodos de vacacións e os días non lectivos comúns, pódese consultar aquí.
Os dous días non lectivos propios do centro, aprobados polo Consello Escolar son:
 • 20 de marzo de 2020
 • 18 de maio de 2020
Son días non lectivos comúns os seguintes:
 • 12 de outubro
 • 31 de outubro (Día do Ensino)
 • 1 de novembro
 • 6 de decembro
 • 1 de maio
Hai tres períodos de vacacións durante o curso, os seguintes:
 • Nadal: 21 de decembro a 7 de xaneiro (as clases retómanse o 8 de xaneiro)
 • Entroido: 24, 25 e 26 de febreiro
 • Semana Santa: 4 a 13 de abril (as clases retómanse o martes 14 de abril)
O calendario de avaliacións é o seguinte:
 • Avaliación inicial: 2 de outubro de 2019
 • 1ª avaliación: 18 de decembro de 2019
 • 2ª avaliación: 25 de marzo de 2020
 • 3ª avaliación: 19 de xuño de 2020
 • Exames finais de materias pendentes: 4 a 8 de maio de 2020