Calendario escolar do curso 2018/19

O curso escolar organízase en 172 días lectivos, entre o 17 de setembro e o 21 de xuño. O calendario escolar oficial, que inclúe os períodos de vacacións e os días non lectivos comúns, pódese consultar aquí.
Os dous días non lectivos propios do centro, aprobados polo Consello Escolar son:
 • 2 de novembro de 2018
 • 20 de maio de 2019
Son días non lectivos comúns os seguintes:
 • 12 de outubro
 • 1 de novembro
 • 6 e 7 (Día do Ensino)
 • 1 de maio
 • 17 de maio
Hai tres períodos de vacacións durante o curso, os seguintes:
 • Nadal: 24 de decembro a 7 de xaneiro (as clases retómanse o 8 de xaneiro)
 • Entroido: 4, 5 e 6 de marzo
 • Semana Santa: 15 a 22 de abril (as clases retómanse o martes 23 de abril)
O calendario de avaliacións é o seguinte:
 • Avaliación inicial: 3 de outubro de 2018
 • 1ª avaliación: 19 de decembro de 2018
 • 2ª avaliación: 20 de marzo de 2019
 • 3ª avaliación: 21 de xuño de 2019
 • Exames finais de materias pendentes: 6 a 10 de maio de 2019