Benvida

IES Lamas de Castelo
Recibe a nosa benvida á web do IES Lamas de Castelo de Carnota.

O IES Lamas de Castelo "aposta" por un ocio saudable

Unha das actividades previstas para a semana cultural deste curso 2019-2020, que tivo que ser suspendida pola pandemia da Covid-19, era a charla do noso veciño de Muros Santiago Caamaño, na que ía relatar a súa experiencia como ludópata rehabilitado coa finalidade de sensibilizar a toda a comunidade educativa  contra estoutra pandemia.
Santi accedeu á nosa proposta de dirixir unhas palabras ás familias e alumnado do noso centro, as cales como el mesmo comenta, pretenden ter un carácter preventivo ante a nova situación que estamos a vivir.
Debemos lembrar que é moi importante extremar as medidas de prevención, especialmente en nenos/as e adolescentes ante o dano que pode provocar este tipo de ocio baseado na aposta de diñeiro e tan facilmente accesible vía online.

Moitísimas grazas Santi pola túa colaboración.
Esperamos contar contigo de xeito presencial, o vindeiro curso.

Desde o IES Lamas de Castelo tamén che enviamos moitos ánimos!

 

Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para material (2020/21)

Publicada a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

Adxúntase a seguinte información:

- Documentación obrigatoria

- Anexo I

Prazo presentación solicitudes: do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020 (ambos inclusive)

Como presentar as solicitudes?

  1. Preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (Anexo I) na aplicación: www.edu.xunta.es/fondolibros, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

  2. En caso de non poder tramitar as solicitudes por vía electrónica, tamén se poderá acudir presencialmente ao centro docente con cita previa no tlfn 881867201

  3. En caso de acudir ao centro, polo ben de tod@s, pregámoslles que usen mascarilla e traian o seu propio bolígrafo.

Debido as circunstancias actuais motivadas polo COVID-19, a devolución de libros do curso 2019-2020 poderá realizarse desde o 19 de xuño ata o 7 de xullo, agás para o alumnado de ESO que teña algunha materia pendente, que poderá quedarse co libro correspondente ata que se examine e, como máximo, ata o 7 de setembro.

A entrega dos libros do fondo solidario do curso 2020-2021 que lle corresponden a cada alumno/a realizarase, preferentemente en setembro, debido a que son libros que estiveron manipulados por diferente alumnado e hai que deixar un prazo prudencial antes da súa nova entrega pois está así aconsellado polas autoridades sanitarias. 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019/2020

A continuación, podedes consultar os criterios de promoción e titulación que determinarán este final de curso 2019/2020 e que están recollidos nas instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre  do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Adaptacións das programacións didácticas

Estimadas familias, no seguinte cadro podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas en cumprimento das instrucións do 27 de abril do 2020 para coñecer os estándares de aprendizaxe imprescindibles e os criterios que se terán en conta na cualificación final do alumnado.

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

1ºESO - BiXe

3ºESO - BiXe

4ºESO - BiXe

Departamento de Educación Física

1º ESO – EF

2º ESO - EF

3º ESO - EF

4º ESO - EF

Departamento de Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO - EPVA

3ºESO - EPVA

4ºESO - EPVA

Departamento de Física e Química

2º ESO – FQ

3º ESO – FQ

4º ESO – FQ

4º ESO – Cultura científica

Departamento de Francés

1º ESO - Francés

2º ESO - Francés

3º ESO - Francés

2º ESO – Investigación e tratamento da información

4ºESO - Latín

Departamento de inglés

1º ESO - Inglés

2º ESO - Inglés

3º ESO - Inglés

4º ESO - Inglés

2º ESO - Programación

Departamento de Lingua Castelá e Literatura

1º ESO - LCeL

2º ESO - LCeL

3º ESO - LCeL

4º ESO - LCeL

1º ESO - Oratoria

Departamento de Lingua Galega e Literatura

1º ESO - LGeL

2º ESO - LGeL

3º ESO - LGeL

4º ESO - LGeL

1º ESO - Portugués

Departamento de Matemáticas

1º ESO - Matemáticas

2º ESO - Matemáticas

3º ESO - Matemáticas

4º ESO - Matemáticas

4º ESO - Economía

Departamento de Música

2º ESO - Música

3º ESO - Música

4º ESO - Música

Departamento de Relixión

1º ESO - Relixión

2º ESO - Relixión

3º ESO - Relixión

4º ESO - Relixión

Departamento de Tecnoloxía

2º ESO - Tecnoloxía

3º ESO - Tecnoloxía

4º ESO - Tecnoloxía

4º ESO - TIC

Departamento de Xeografía e Historia

1º ESO - XeHi

2º ESO - XeHi

3º ESO - XeHi

4º ESO - XeHi

3º ESO – Cultura clásica

NON SE VOLTARÁ ÁS AULAS

O alumnado galego de ESO non ten que volver ás aulas no que queda deste trimestre escolar. Non se retomarán as clases presenciais no IES Lamas de Castelo pero seguirase co traballo telemático.

Canto ao vindeiro curso escolar 2020/21 estamos á espera de instrucións da Consellería para a súa organización. 

COMUNICACIÓN PARA O ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

A continuación podedes consultar toda a información de materias pendentes. Esta información tamén aparece recollida na parte final da lista da sección dos departamentos didácticos.

Bioloxía e Xeoloxía

Inglés

Lingua castelá

Valores éticos

Educación Física

Física e Química

Lingua galega

Xeografía e Historia

Educación plástica, visual e audiovisual

Francés

Matemáticas

 

AVISO AO ALUMNADO - FERRAMENTAS DE TRABALLO E CANLES DE COMUNICACIÓN CO PROFESORADO

Aquí podedes consultar toda a información actualizada (a 16/05/2020) sobre as ferramentas de traballo que usa cada departamento e as vías de contacto co profesorado.

Toda a información recollida neste documento foi facilitada na web do centro, concretamente na sección de cada departamento, a semana seguinte ao decreto do estado de alarma. As modificacións introducidas polo profesorado desde esa data foron debidamente comunicadas ao alumnado.

A planificación das actividades e os prazos de entrega son especificados polo profesorado a cada grupo mediante as ferramentas de traballo recollidas no documento.

APERTURA DO CENTRO

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O noso centro permanecerá aberto desde o luns 11 de maio ata o venres 15, ambos inclusive, para ás nais e os pais que precisan efectuar os trámites precisos de escolarización dos seus fillos/as e presentación da documentación ou doutros procedementos.

Por motivos do decreto de alarma polo COVID-19 gardarase en todo momento a distancia de seguridade entre usuarios/as e persoal e medidas de hixiene e limpeza.

  • Do 1 ao 10 de xullo de 2020: formalización da matrícula ordinaria en ESO
  • Do 1 ao 10 de setembro de 2020: prazo extraordinario

ESTADO DE ALARMA (Actualizado a 06/05/2020)

No día de hoxe, o Congreso dos Deputados acaba de aprobar a cuarta prórroga do Estado de Alarma que se prolongará ata o día 24 de maio de 2020.

Distribuir contido