Skip to Content

 Lamas de Castelo s/n - 15293 - Carnota (A Coruña) - ies.lamas.castelo@edu.xunta.gal - 881867200

Horario: de luns a venres de 8:40 a 14:10 - luns tarde de 16:20 a 18:00 - recreo de 11:10 a 11:40
Aviso importante en relación á celebración das eleccións para a renovación dos membros dos Consellos Escolares

A situación derivada do empeoramento da crise sanitaria xerada pola pandemia da Covid-19 levou ás autoridades sanitarias a ditar a Orde do 21 de outubro pola que se establecen medidas de prevención específicas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Neste contexto, coa finalidade de preservar a saúde das persoas e evitar aglomeracións faise necesario o adiamento da convocatoria de eleccións ao Consello Escolar. Consultar aquí.

Última versión do Plan de adaptación Covid-19

Despois de que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicara varias versións do seu Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 dos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 2020-2021, presentamos o Plan de adaptación Covid-19 do IES Lamas de Castelo para este curso coas modificacións oportunas e que está aberto a calquera cambio que indiquen as autoridades sanitarias.

Os novos cambios están en cor azul para que sexa máis doado de identificar.

Tamén inclúe o Protocolo de funcionamento da Unidade de Educación Especial cun cadro de control de incidencias.

Eleccións ao Consello Escolar - 2020

A RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.
As eleccións dos representantes dos sectores da comunidade educativa que cómpre renovar (un/nha representante do profesorado, alumnado e familias) celebraranse entre os días 23 e 27 denovembro.

A data exacta será decidida pola Xunta Electoral, que se constituirá o martes 3 de novembro.

Consultar aquí o calendario electoral.

Presentación do curso escolar 2020/21 ás familias

Por mor da situación que estamos a vivir provocada pola Covid-19, este curso a reunión coas familias tamén se adía.

Terá lugar o mércores 14 de outubro, fóra do horario lectivo.

A aula destinada para tal fin será a aula de tecnoloxía (1º andar). Según a previsión solicitada, as horas e as quendas serán as seguintes para garantir a axeitada desinfección:

 • 16.00h - 17.00h: familias de 1º e 2º ESO
 • 17.15h - 18.15h: familias de 3º e 4º ESO

Rógase máxima puntualidade e non esquezades a máscara.

Explicaranse as novas normas de funcionamento e responderemos a calquera dúbida que teñades.

Carteis e sinalización no centro

O IES Lamas de Castelo potenciou o uso de infografías, carteis e sinalización para fomentar o cumprimento das medidas de prevención, hixiene e distanciamento social.

Listaxe definitiva do reparto de Fondo libros

Listaxe definitiva

Publicación da listaxe definitiva do reparto de Fondo libros do curso 2020/21.

A partir de manán martes 15 de setembro comezará o reparto dos libros. Deberán ser recollidos pola persoa que fixo a solicitude ou outra debidamente autorizada.

Será necesario pedir cita previa no seguinte número telefónico: 881867200.

CAMBIOS NO INICIO DE CURSO

O actual Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, anunciou hoxe (11/09/2020) o adiamento nunha semana do inicio de curso en secundaria. Mantense o inicio de curso escalonado coa mesma distribución por cursos:

 • 23 de setembro: 1º e 2º ESO
 • 24 de setembro: 3º ESO
 • 25 de setembro: 4º ESO

O horario será de 8.40h a 14.10h e haberá transporte escolar nas paradas habituais.

Amplíase o prazo de entrega da declaración responsable ata o 18 de setembro.

INICIO DE CURSO 2020/2021

Benvidos e benvidas ao novo curso escolar,

Os nosos esforzos centráronse na apertura do novo curso para garantir, dentro das nosas posibilidades, a maior seguridade de toda a comunidade educativa.

A continuación, presentamos o Plan de adaptación á situación Covid-19 para o actual curso no que se determinan as concrecións das medidas no noso centro en base ao protocolo da Consellería versión do 22/07/2020 e actualizado coas Instrucións do 31/08/2020.

Dentro deste Plan inclúese o Programa de acollida que recolle os aspectos máis relevantes dos que o alumnado debe ser coñecedor e que enlazamos directamente para a súa consultaTodos estes aspectos serán traballados con énfase co alumnado durante as primeiras semanas do curso.

Aproveitamos este primeiro contacto para comunicarvos unha serie de cuestións:

 1. O inicio de curso mantense para o 16 de setembro e de xeito gradual. Ese día volverán ás aulas os/as alumnos/as de 1º e 2º de ESO ; o día 17 de setembro farano os/as de de ESO, e finalmente o día 18 incorporarase o alumnado de 4º de ESO. O horario será o habitual de 8.40h a 14.10h e haberá transporte escolar.

 2. Todas as familias debedes asinar e entregar na conserxería do centro ou enviar escaneada ao correo electrónico ies.lamas.castelo@edu.xunta.gal a declaración responsable entre os días 14 e 15 de setembro.Isto implica o voso compromiso a realizarlle aos vosos fillos/as a autoenquisa de sintomatoloxía compatible coa Covid-19, a diario, en casa, antes da chegada ao centro. Ante calquera dos síntomas o/a alumno/a non debe acudir ao centro e debedes de comunicalo ao teléfono do centro. Todo este proceso está recollido no Plan de Continxencia integrado no Plan de Adaptación.

 3. Todas as familias teñen que ter descargada a aplicación AbalarMóbil para o inicio de curso. Guía para as familias. Guía mensaxería.

 4. O alumnado de 3º e 4º de ESO deben traer o importe exacto de 1,12€ para aboar o seguro escolar. Entregarano na secretaría do centro.

 5. Este curso a cafetería permanecerá pechada polo que o alumnado ten que traer da casa bebida ou comida para consumir durante o recreo.

 6. Hai unha folga do profesorado convocada para o dia 16 en toda Galicia, pero estará garantida a correcta atención ao alumnado de 1º e 2º.

 7. Nas reunións de titorías coas familias, priorizarase a comunicación por teléfono.

 8. Imos intentar facer as reunións de inicio de curso coas familias de xeito presencial para explicar detalladamente todas estas novidades. Todas aquelas familias que estean interesadas deben comunicalo ao teléfono xeral do centro para poder organizar ditas reunións. Só se permitirá a presenza dun proxenitor por alumno/a.

 9. Para calquera dúbida ou consulta: 881867200

AVISO

Estimadas familias e alumnos/as,

Os exames de setembro serán de xeito presencial e seguindo o previsto no calendario que xa está publicado nesta páxina web. Eses días non hai transporte escolar.

Lembrade que é obrigatorio o uso de máscara e que tedes que traer o voso propio material, xa que non se pode compartir. Estade atentos/as á cartelería, posto que haberá unha porta de entrada e outra de saída. Hai que desinfectar as mans co xel hidroalcólico e manterase a distancia de seguridade.

Moito ánimo e moita sorte!

Horario de verán

Unha vez rematados todos os prazos para o curso 2020/21 que se levaron a cabo con cita previa, o IES Lamas de Castelo pecha para atención ao público.

Para calquera consulta ou dúbida, estaremos á vosa disposición a través do correo electrónico ies.lamas.castelo@edu.xunta.es

Distribuir contido


by Dr. Radut